Doorgaan naar artikel

Iets wat goed is went snel

Op het melkveebedrijf van de broers te Braake hebben Maurits en Thomas de afgelopen 25 jaar hun koeien conventioneel gemolken in een 2×8 visgraat melkstal. Tot vorig jaar. De dagelijks fysieke belasting deed hen doen besluiten om het melken te automatiseren. “Het werk is nu een stuk lichter”, vertellen de broers die in diezelfde periode het bedrijf flink hebben aangepakt. “We hebben het nu voor elkaar, waardoor het bedrijf goed loopt en we preventief kunnen werken.”

In het Groningse Tjuchem wonen de gebroeders Ter Braake beide met hun gezin op het melkvee- en biogasbedrijf. Hier melken ze 130 koeien in een 3+3 ligboxenstal uit 1994. In het afgelopen jaar hebben ze, in een relatief korte tijd, verschillende zaken aangepakt op het bedrijf. “We doen alle werkzaamheden op het land en in de stal zelf. Dit is intensief werk”, geeft Maurits aan. “Ook het biogasbedrijf vraagt op gezette tijden veel aandacht.” Het fysieke werk en het feit dat de melkmachine al 25 jaar goed gefunctioneerd had, waren de reden om het bedrijf onder handen te nemen.

“Om het werk nog efficiënter rond te kunnen zetten hebben we het bedrijf onder de loep genomen en de werkzaamheden nog eens herzien”, vertellen de broers die goed op elkaar zijn ingespeeld. Voor meer arbeidsgemak hebben ze de drinkwatervoorzieningen vernieuwd en zijn de silo’s vervangen én voorzien van een automatisch afdeksysteem. Vervolgens hebben de ondernemers óók het melken aangepakt. Ze zijn zich toen gaan oriënteren op automatisch melken. Na gespard te hebben met de verkoopadviseur Marieke Scherphof van Lely Center Heerenveen en de voeradviseur Paul Schutte van For Farmers bleek dat de oude stal goed aangepast kon worden aan het efficiënt robotmelken en de juiste routing naar de diverse separatiehokken.

Strakke planning

Sinds november 2019 verzorgen twee Lely Astronaut A5 robots het melken en houdt de Discovery mestrobot de stalvloer schoon. De maanden voor de opstart van de melkrobots is er hard gewerkt om de stal gereed te maken. “De bouwactiviteiten werden in verschillende stappen uitgevoerd, zodat het melken gewoon door kon gaan”, vertellen de veehouders. “Dit vroeg om een strakke planning en dit heeft het bouwbedrijf super gedaan.” De melkrobots zijn in de bestaande stal op de voergang geplaatst in een kop-kop opstelling. Vanuit de robots kunnen de koeien gesepareerd worden naar een droogmelkgroep, separatieruimte met bekapbox en een strohok. “Momenteel wordt het strohok gereed gemaakt en dan is de bouw afgerond.”

Je moet het meegemaakt hebben

De nieuwe manier van melken brengt een verandering in de bedrijfsvoering met zich mee zien de veehouders. “Het is een enorm verschil”, geeft Maurits aan. “Als je het melken in de melkput hebt meegemaakt merk je pas echt hoe het werk verandert. Het werk is nu lichter, we zijn flexibeler en zijn up-to-date qua staltechniek”, stelt de veehouder tevreden. “Het geeft een stuk rust”, voegt Thomas toe. Bovendien hebben we nu meer tijd voor ons sociale leven.”

In de voorbereidingen en tijdens de opstart heeft het Lely Center goed geholpen vertellen de veehouders. “We kwamen in een warm bad terecht. Vanuit het Lely Center zijn we goed begeleid en ook nu zijn de monteurs snel ter plaatse mocht er iets zijn”, geven ze aan als belangrijk voordeel.

Preventief werken met beschikbare data

Met de veranderingen op het bedrijf hebben de Groningse ondernemers een inhaalslag gemaakt. “Als we het doen, doen we het goed”, stellen de veehouders. Dit was ook de reden om optimaal gebruik te maken van de beschikbare data. Zo kunnen ze de geleidbaarheid- en celgetalmetingen volgen via de melkrobot en hebben de koeien een transponder om die de activiteit en de vreet- en herkauwtijd meet. “Met deze parameters kunnen we de gezondheid van de koeien goed monitoren”, geven ze aan. Hiernaast maken ze ook gebruik van de CowLocator waarmee je via de T4C InHerd app kunt zien waar de dieren zich in de stal bevinden. “Met een 3+3 stal heb je weinig overzicht op de achterste rij”, legt Thomas uit. “Nu kun je de koeien makkelijk vinden en dit scheelt veel tijd.”

Door de beschikbare data kunnen de veehouders de puntjes op de i zetten. “De attentielijst geeft veel inzicht. Hierin zie je in één oogopslag de koeien die de meeste aandacht nodig hebben”, geeft Maurits aan. “De gezondheid van de koeien is veel makkelijker en efficiënter te managen. We doen nog steeds twee controlerondes per dag door de stal, maar het verschil is dat we nu meer preventief kunnen werken in plaats van curatief.”

Solide koeien met de aAa-methode

De gebroeders Ter Braake zijn echte veeliefhebbers met een passie voor de fokkerij. “We streven naar duurzame solide koeien met weinig gezondheidsproblemen, die veel melk produceren”, geven de broers aan. Ze fokken volgens de aAa-methode, dat zich richt op de bouw van de koeien. “De MRIJ-koe is onze basis, deze zijn robuust gebouwd en kunnen tegen een stootje.” In de stal van Te Braake loopt een mix van Holstein, Brown Swiss en Montbéliarde koeien.

BSK boven de 50

Met de overstap naar drie keer daags melken én een nieuwe manier van voeren, door middel van het afdeksysteem, is de melkproductie de afgelopen tijd flink gestegen. “De gemiddelde melkproductie was 30 kg per koe per dag en ligt inmiddels al op 37 kg. De BSK is zelfs gestegen met 9 punten naar 52 punten”, geeft Maurits tevreden aan. ”We zien dat onze koeien het prima aan kunnen, ondanks de stijgende melkgift.

Inmiddels is de bouw bijna afgerond en kan de routine er voor de veehouders echt in komen. “De koeien waren snel gewend aan het nieuwe ritme.” Ook de veehouders zelf hadden niet veel moeite met de omschakeling. “Iets wat goed is went snel”, stelt Thomas tevreden. “Het loopt gewoon goed. Hiermee kunnen we nog jaren vooruit boeren”, besluiten de gebroeders.

Bedrijfsgegevens

Maurits en Thomas ter Braake runnen in het Groningse Tjuchem een melkveebedrijf. Hier melken zij 130 koeien en houden 85 stuks jongvee op 88 hectare grond. De gemiddelde productie ligt op 37 kg melk per koe per dag met 4.35% vet en 3.52.% eiwit. Het celgetal ligt op 120. Sinds 2010 staat op het bedrijf een biogasinstallatie als tweede tak.

 

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt het bedrijf oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melkrobots tot verzorgingsproducten, van automatische voersystemen tot stalreinigers. En advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

Meer over Lely

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin