Doorgaan naar artikel

‘Het zat er al in, maar nu komt het er ook uit!’

Foto: Lely partner

Foto: Lely

Efficiëntie, werkplezier en koecomfort kenmerken de stal van de familie Lubbersen in het Overijsselse Holten. Met een vrijloopstal, automatisch melken én automatisch voeren hebben de melkveehouders helemaal ingezet op comfort voor mens en dier. Met de komst van het Vector automatisch voersysteem in 2015 is het melkveebedrijf klaar voor de toekomst. Wim Lubbersen: “Met de voerrobot besparen we veel arbeid en zijn we flexibeler, waardoor we het werk veel efficiënter kunnen indelen.”

Wim en Els Lubbersen runnen samen met hun kinderen Kevin, Twan en Claudia een melkveebedrijf met 190 koeien. Het hele gezin is betrokken bij het bedrijf. Kevin en Twan studeren momenteel in Dronten, maar komen in het weekend graag thuis om mee te werken.

De innovatieve stal van de familie Lubbersen is echt gebouwd voor de koe. De stal is aan drie zijden volledig open wat zorgt voor een fris stalklimaat. De huidige stal is in gedeelten gebouwd vertelt Wim. “In 2001 is de oude stal afgebroken en hebben we één grote kap gebouwd. De stal hebben we van binnen stap voor stap ingericht.”

In 2011 hebben de veehouders een ruime vrijloopstal gebouwd voor de oudere en droge koeien, met als doel een langere levensduur. De vrijloopstal heeft een compostbedding van houtsnippers. Wim legt uit: “Hier worden 60 koeien gemolken met één Astronaut A3 melkrobot en de overige 120 koeien in de ligboxenstal worden gemolken met twee A3 Astronaut melkrobots.”

In 2008 is Lubbersen gestart met robotmelken met als belangrijkste reden arbeidsverlichting. “Met automatisering was onze groeimogelijkheid groter. Melken en voeren zijn arbeidsintensieve werkzaamheden”, stelt de veehouder. “Door dit te automatiseren behaal je de meeste tijdwinst.” Sinds de komst van de robots zijn ze in omvang geleidelijk gegroeid van 90 naar 190 koeien.

“Wat is secuur voeren?”

Het bedrijf van de familie Lubbersen is continue in ontwikkeling. De melkveehouders staan open voor feedback en nieuwe ideeën. Zo deden ze in 2010 mee aan een proef met de pH-bolus, een sensor die in de pens de pH en temperatuur meet. “Dit gaf ons veel inzicht over wat onze koeien daadwerkelijk binnen krijgen”, geeft Wim aan. “Hierdoor ontstond bij ons de vraag; wat is secuur voeren? Dat is constant en regelmatig voeren. Je bent zelf ook op je best wanneer je op regelmatige tijden eet en dit is bij koeien nog veel meer het geval.” Dit was voor de veehouder een belangrijke reden om aan automatisch voeren te gaan denken. Al snel kwam de Vector in beeld. “Vooral het eindresultaat aan het voerhek van een goed gemengd rantsoen in combinatie met een goede kostprijs van het systeem, sprak ons aan én dat het makkelijk inpasbaar is in de bestaande stal was voor ons een groot voordeel.”

Met z’n allen om tafel

Samen met onder andere de veearts en de voeradviseur is de familie Lubbersen om tafel gegaan om te kijken naar de mogelijkheden wat betreft automatisch voeren. “We hebben met z’n allen een melkveebedrijf bezocht waar de Lely Vector draait om te zien hoe het systeem werkt en of het binnen ons bedrijf zou passen. Als veehouders kijken wij voornamelijk naar de koeien; ligt er voer voor het hek? Hoe is de mest? De erfbetreders kijken vanuit een ander perspectief, naar (voer) technische aspecten. Zo kun je samen een totaalbeeld vormen.”

Voor Lubbersen is het belangrijk om samen met het gezin én de erfbetreders bedrijfsbeslissingen te nemen. “Iedereen werkt mee aan het bedrijf en we moeten het met zijn allen doen. Samen stellen we doelen op”, vertelt Els. “De keukentafel is hierin een belangrijke plek: hier ontstaan gesprekken, wordt gediscussieerd en worden beslissingen genomen.” Dat ze het aan de keukentafel met elkaar eens zijn is voor het gezin enorm belangrijk. “Als het hier goed gaat, dan gaat het achter ook goed”, vertelt Wim lachend. “Plezier in het werk is voor ons enorm belangrijk en automatisering speelt hierin een belangrijke rol. Je bent veel flexibeler en hierdoor heb je ook meer tijd voor sociale activiteiten in de buurt, zoals het paasvuur waarvan de voorbereidingen alweer in volle gang zijn!”

Verwachtingen ruimschoots overtroffen

In de zomer van 2015 is het automatisch voersysteem opgestart bij de familie Lubbersen. De verschillen waren al snel merkbaar. “De Vector schuift en voert ook ’s nachts door, waardoor de koeien ’s nachts actief blijven. Ze worden naar het voerhek getrokken om te vreten en daarna bezoeken ze de melkrobot”, vertelt Kevin. “Hierdoor is de activiteit op de robot ’s nachts flink gestegen. Ook is het aantal robotbezoeken gestegen naar 3,1 melkingen per koe per dag.”

Heldere doelen

Voor de opstart van de Vector hebben de veehouders duidelijke doelstellingen op papier gezet. “We gingen uit van een totale melkstijging van 40.000 liter”, vertelt Lubbersen. “En we kunnen zeggen dat deze doelstelling ruimschoots behaald is.” Met de komst van de Vector hebben de veehouders, in samenwerking met de voerleverancier, ook enkele aanpassingen gedaan in het rantsoen. “Samen met het automatisch voeren heeft dit geresulteerd in een stijgende melkproductie van maar liefst 100.000 liter melk!”, vertelt de veehouder tevreden. “Bovendien is de vruchtbaarheid aanzienlijk verbeterd en zijn onze dierenartskosten flink gedaald, van € 0,89 per 100 kg melk in 2015 naar € 0,67 nu.”

Flexibiliteit groot voordeel

De familie Lubbersen noemt flexibiliteit als grootste voordeel van de voerrobot. “Toen we de koeien nog zelf voerden met een 12 kuubs voermengwagen kwam er weleens een zieke of afkalvende koe tussendoor, waardoor het voeren op een tweede plek kwam. Dan is het ritme van het voeren al snel weg”, vertelt Wim. “Nu vullen we de voerkeuken drie keer in de week en de Vector redt zichzelf. Hierdoor kunnen wij ons bezig houden met andere belangrijke zaken. Bovendien kan het bedrijf gewoon doorgaan mocht er iemand weg moeten, want de voerkeuken vullen kan iedereen.”

Grootste winst bij droge koeien

De grootste winst met de Vector ziet Lubbersen bij de droge koeien. “Eerder gingen de restjes vaak naar de droge koeien, nu krijgen ze meerdere malen per dag een rantsoen op maat. De resultaten merk je pas na het afkalven”, geeft de veehouder aan. “Inmiddels zien we een groot verschil in de opstart. Het eiwitgehalte van het rantsoen van de droge koeien is op peil en dit zorgt voor betere biestkwaliteit. Wat resulteert in gezonde en sterke kalveren.”

Door de constante beschikking tot vers voer aan het voerhek merkt Lubbersen dat er meer rust in de stal heerst. “De koeien staan verspreid aan het hek en komen allemaal aan bod.” Ook de ranglage koeien krijgen nu voldoende te vreten. “Het zat er al in, maar nu komt het er ook uit!”

Lubbersen noemt de mest als één van de belangrijkste controlepunten. “Wanneer de mest niet goed is, is de voerefficiëntie ook niet goed. Regelmatig zeven we de mest om de werking van de pens te controleren. Indien nodig kunnen we het rantsoen snel en makkelijk bijsturen met de Vector.”

‘Puntjes op de i’

De Vector heeft zich ruimschoots bewezen op het bedrijf van de familie Lubbersen. “We richten ons nu op het verder optimaliseren van het bedrijf: ‘de puntjes op de i’”, aldus Els. “Onze focus ligt momenteel op het verbeteren van het ruwvoermanagement. Inkuilen zonder broei en goede sleufsilo’s zijn hierbij cruciaal. Hierin willen wij in de nabije toekomst zeker nog een slag slaan.”

Of Kevin en Twan het bedrijf zullen voortzetten zal de toekomst uitwijzen. Hierin worden ze volledig vrijgelaten. “Mocht ik het bedrijf overnemen dan zal ik op dezelfde lijn doorgaan. Stabiel doordraaien en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen, want stilstand is achteruitgang”, besluit Kevin.

Bedrijfsinformatie

In Holten runnen Wim en Els Lubbersen samen met hun kinderen Kevin (21), Twan (21) en Claudia (16) een melkveebedrijf met 100 hectare grond in gebruik. Ze melken 190 koeien en houden daarnaast op een andere locatie rond 85 stuks jongvee. Het rollend jaargemiddelde per koe ligt op 10.034 kg melk met 4,29% vet en 3,58% eiwit. Het celgetal is 131. De gemiddelde leeftijd van de koeien ligt op 4,03 jaar, dit vanwege een hogere afvoer door het fosfaatreductieplan. De voerefficiëntie is 1,5.

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt het bedrijf oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melkrobots tot verzorgingsproducten, van automatische voersystemen tot stalreinigers. En advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

Meer over Lely
Beheer
WP Admin