Doorgaan naar artikel

Groei die bij je past

Groei die bij je past partner

Groei die bij je past

In de stal van melkveehouder Jan van de Vosse staan drie gloednieuwe melkrobots. Voor de benodigde financiering overtuigde hij de bank met een waterdicht plan, dat hij opstelde in samenwerking met ondernemerscoach Roelof Jacobi van Agrifirm Exlan. Maar de robots zijn niet het enige dat Van de Vosse aan de samenwerking overhoudt. Doordat hij zijn sterke punten en uitdagingen als ondernemer beter leerde kennen, kan hij zorgen dat zijn bedrijfs-ontwikkeling en werkplezier hand in hand blijven gaan. Volgens Jacobi de belangrijkste voorwaarde voor bedrijfssucces.

Jan van de Vosse runt met hulp van zijn zoon Jorrit en vader Hendrikus een melkveebedrijf met 130 koeien in Haule. Zo’n drie jaar geleden kreeg hij de kans om zijn huiskavel te vergroten van 45 naar 75 hectare. Een unieke kans, die hij natuurlijk meteen wilde grijpen. Maar daarvoor moest er wel het nodige veranderen op het bedrijf. Van de Vosse: “Als je geld in je bedrijf stopt door grond aan te kopen, spreekt het voor zich dat je een plan maakt om dat terug te verdienen. Daarbij was de melkstal aan renovatie toe.

We moesten kiezen of we een nieuwe melkstal gingen bouwen, of toch robots gingen plaatsen. Ik ben toen een gesprek met de bank aangegaan, maar stuitte op allerlei bezwaren, onder andere door de fosfaatperikelen. Maar verdorie, het moest wel doorgaan.”

Van de Vosse besloot om ondernemerscoach Roelof Jacobi van Agrifirm Exlan te bellen, een oude bekende van wie hij wist dat hij altijd meer kansen dan bedreigingen ziet. Samen moesten ze het plaatje financieel kloppend krijgen, want de bank kon het niet rond rekenen.

De ondernemer centraal

“Als ondernemers zoals Jan bij ons komen voor strategisch advies, dan slaan we niet meteen aan het rekenen”, vertelt Jacobi. “We willen eerst meer weten over die ondernemer zelf, hoe hij zijn bedrijf runt en waar hij zijn werkplezier uit haalt. Want of zo’n mooie Excelberekening met bedrijfskengetallen uiteindelijk uitkomt hangt niet af van hoe goed het allemaal op een rij is gezet, maar van degene die het waar moet maken. Het doel wordt uiteindelijk gehaald door de ondernemer, niet door de berekening. Dat betekent dat het doel en de ondernemer bij elkaar moeten passen.”

Een echte koeienboer

Als start van de ondernemerscoaching vulde Van de Vosse een ondernemerstest in, waaruit bleek dat hij een echte koeienboer is die het beste wil voor zijn dieren. “Daarnaast beleeft hij ook plezier aan ondernemerschap, maar niet aan het uitpluizen van de cijfers. Daarom was de volgende stap om samen een plan te maken waarin groei wordt gecombineerd met genoeg aandacht voor de koeien, en waarbij ik Jan kon ontzorgen door samen naar de cijfers te kijken. Dat we dat samen doen, maakt de voorspellende waarde van de berekeningen groter. Moeten we bijvoorbeeld uitgaan van een melkprijs van 35 of van 33 cent? Als we dat samen bepalen, ligt het dichter bij de waarheid en is de kans groter dat het ook lukt in de praktijk. Ik kan wel optimistisch zijn, maar de veehouder moet het waarmaken”, stelt Jacobi.

Niet één, maar twee scenario’s

Om de bank te overtuigen van de groeiplannen van Van de Vosse, rekenden veehouder en coach niet één, maar twee scenario’s door. Jacobi: “We berekenen de resultaten met twee en met drie robots. Drie vraagt natuurlijk een grotere investering, maar past wel beter bij Jan en bij het bedrijf. Want Jan wil het beste voor zijn dieren. Zo wilde hij het gemiddelde aantal melkingen per koe graag hoger krijgen dan twee. En met twee robots zou je die meteen volzetten. We moesten de bank dus overtuigen dat de derde robot zichzelf zou terugverdienen doordat Jan meer koeien kan gaan melken en ook de eigen ruwvoerteelt beter wordt benut. Dat lukte, de kostprijs per liter melk bleek met een koppel van 170 melkkoeien uiteindelijk lager uit te vallen bij drie robots dan bij twee robots. Dat konden we mooi tegen elkaar af zetten. En daarbij lieten we uiteraard ook zien hoe het uitkwam met de fosfaatrechten, voor de bank heel belangrijk.”

Betere gesprekspartner voor de bank

Van de Vosse denkt dat de financiering er zonder de ondernemerscoaching niet was gekomen. “Toen ik zelf het eerste gesprek met de bank voerde, zag ik sombere gezichten. Toen we samen met de bank zaten, draaide dat om.

Door het plan dat we samen met Roelof hadden gemaakt, zag de bank dat het goed zou komen. Hij weet beter op welke dingen een bank allemaal let, en dat helpt gewoon enorm.” Jacobi vult aan: “Van de bank hoor ik vaak dat wij van melkveehouders een betere gesprekspartner maken. Dat is ook ons doel; dat boeren zelf meer inzicht krijgen in hun eigen bedrijf. Daarom heb ik de toekomstplannen niet vóór Jan berekend, maar samen met hem.”

Eerste resultaten veelbelovend

Van de Vosse onderstreept het belang van inzicht in de onderbouwing van zijn bedrijfsplannen. “Samen met mijn zoon ben ik degene die het bedrijf moet runnen, daar is Roelof niet bij. Gelukkig lijken onze plannen goed uit te pakken. De robots staan er nu een week of zes en we zitten nu op gemiddeld 3,3 melkingen per dag en gemiddeld 32 liter, sommige vaarzen geven zelfs 45 liter. Verder vind ik het fijn dat onze robots op roosterhoogte staan met een verdiepte gang eronder, waardoor ik nog steeds naar de koeien kan opkijken. Zo hebben we net als in de melkput goed zicht op de koeien, en kunnen we er makkelijk bij voor bijvoorbeeld een droogzetbehandeling. Want groeien is mooi, maar ik wil wel weten dat het goed gaat met mijn koeien.”

Bedrijfsgegevens:

Melkveebedrijf Jan van de Vosse
Veestapel: Breidt uit van 130 naar 170 melkkoeien, 90 stuks jongvee
Melksysteem: drie GEA Monobox melkrobots
Grond: 75 hectare grond, waarvan 15 hectare mais
Productie (rollend jaargemiddelde): 11.000 liter

Ondernemerscoaching

Het meeste plezier beleef je aan een bedrijf dat bij je past. Als je niet kunt doen wat je als ondernemer het leukste vindt, of niet met je koeien kan omgaan zoals je wilt, houd je dat niet lang vol. Daarom is het bij strategische keuzes belangrijk om te weten hoe je als ondernemer en als mens in elkaar zit. Ondernemerscoaching van Agrifirm Exlan helpt daarbij.

De O-O-O aanpak
De drie o’s staan voor ondernemer, onderneming en omgeving. Vanuit die drie perspectieven bekijk je samen met de ondernemerscoach het vraagstuk. Daarbij ben jij als ondernemer het belangrijkst: wat zijn je kwaliteiten en uitdagingen?
Daarnaast kijken we ook naar de mogelijkheden van het bedrijf zelf, en naar wat er mogelijk is in de omgeving. Dat komt allemaal samen in het beproefde managementprogramma met bedrijfskengetallen. Hiermee kun je samen met je ondernemerscoach specifieke scenario’s doorrekenen en vergelijken.

Voor welk soort vraagstukken is ondernemerscoaching geschikt?
– Quickscan maken voor de technische en financiële resultaten
– In kaart brengen van kansen voor het bedrijf
– Opstellen passende ondernemingsstrategie
– Persoonlijke coaching en procesbegeleiding bij bedrijfsoverdrachten en samenwerking

Ondernemerscoaching in de praktijk
Ondernemerscoaching kan bij heel diverse vraagstukken een rol spelen, vertelt ondernemerscoach Roelof Jacobi: “Ik kwam eens bij een familie waarbij de zoon het bedrijf zou gaan overnemen, maar daar erg tegenop zag. De ondernemerstest maakte duidelijk waarom: de ouders waren van het rode type: gedreven en strategisch, terwijl hun zoon van het groene type was: bescheiden en koegericht. Het bedrijf alleen gaan leiden paste dus niet bij hem. Hij is toen gaan samenwerken met een andere ondernemer, waardoor hij zich kon blijven concentreren op de koeien. Dat paste veel beter.”

Agrifirm Nutritional Solutions levert kwaliteitsveevoeders en tal van andere producten en diensten aan u als ondernemer in de melkveehouderij. Het rendement van onze klanten staat daarbij centraal. We werken voortdurend aan nieuwe assortimenten en concepten die zijn toegesneden op specifieke behoeftes. We zijn marktleider op het gebied van veevoeders in Nederland.

Meer over Agrifirm
Beheer
WP Admin