Doorgaan naar artikel

Zo bepaalt u het ideale oogstmoment

Het moment is aangebroken om uw maïsgewas te beoordelen op afrijping en het oogstmoment te bepalen. Het bepalen van het juiste oogstmoment is één van de belangrijkste momenten bij de teelt van maïs. Het bepaalt namelijk de maximale drogestofopbrengst én de optimale energiedichtheid van silomaïs.

Om de optimale zetmeelopbrengst te behalen is het voor u als teler van groot belang om te wachten met oogsten totdat de korrel het harddeegrijpe tot volledig rijpe stadium heeft bereikt. Uitgedrukt in geld betekent dit per hectare 300 tot 350 euro meer, wanneer geoogst wordt in het volledig rijpe stadium en niet in het deegrijpe stadium. Dit betekent dat er kwalitatief hoogwaardiger ruwvoer wordt gewonnen.

De bepaling van het oogstmoment in is op zich niet moeilijk en hoeft niet veel tijd te kosten. Voor de bepaling van het juiste oogstmoment is het belangrijk om de rijpheid van de korrel te beoordelen. De korrel bepaalt per slot van rekening het oogstmoment: ook van silomaïs!

Loop hiervoor een aantal meters het maïsperceel in en pluk willekeurig een aantal kolven.

Breek vervolgens de kolven doormidden en snijd een aantal korrels uit het midden van de kolf overlangs door.

Op basis van de zogenaamde ‘melklijn’ in de korrel kan het drogestofpercentage van de korrel geschat worden.

Bevindt de korrel zich in het deegrijpe stadium (50%), dan duurt het nog ongeveer een week voordat de korrel in het harddeegrijpe stadium (55%) komt en daarmee het optimale oogstmoment voor silomaïs heeft bereikt. Onder koele en natte nazomeromstandigheden kan dit langer duren.

 

U kunt hier rekening mee houden bij het maken van de afspraak met de loonwerker. Het gemiddelde drogestofpercentage van de totale plant ligt bij een goede silomaïsopbrengst, wanneer geoogst wordt in het harddeegrijpe tot volledig rijpe stadium, rond de 35%. Bij dit drogestofpercentage blijven perssapverliezen achterwege en is de kans op broei tijdens de voerperiode klein.

Neem contact op met uw loonwerker, zodat de oogst van uw maïs in zijn planning wordt opgenomen en uw maïs niet te vroeg of te laat geoogst wordt! De oogstmomentbepaling kan ook eenvoudig worden uitgevoerd met de tool: ‘Oogsttijdstip’ op de KWS-Maïsmanager App.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin