Doorgaan naar artikel

Zo beoordeel je de maisrassen op demo’s het beste

Van een afstand bekeken tonen, op lengteverschillen na, alle maïsrassen vaak identiek en lijkt het alsof het om meer dan hetzelfde gaat. Dat dit uiteraard niet zo is zult u tijdens de KWS mais demodagen, die binnenkort weer van start gaan, te zien en te horen krijgen. Tijdens deze dagen wordt u uitgebreid geïnformeerd over de kenmerken van maïsrassen waaraan u bijzondere aandacht moet besteden.

Let niet teveel op lengte, maar op kolfgewicht

Hoewel het oog ook wat wil en bij verkoop van maïs op stam de lengte van het gewas mogelijk nog steeds een van de bepalende factoren is, zegt de lengte eigenlijk niets over de uiteindelijke drogestof- en voederwaardeopbrengst. Het aandeel van de kolf en de daarmee samenhangende korrelopbrengst is bepalend. Dat maïsrassen met een hoge korrelopbrengst een grote meerwaarde hebben in de drogestofopbrengst, is duidelijk. De meerwaarde van de beste maïsrassen ten opzichte van het gemiddelde is al gauw 200 – 250 euro per hectare. Van de meeste goede rassen zijn korrel- en voederwaardeopbrengstresultaten uit officiële proeven bekend. Die helpen u bij het maken van de juiste rassenkeuze voor het volgende seizoen. Vraag op de demodag naar de officiële resultaten van de getoonde maïsrassen.

Vroegrijpheid van de kolf is bepalend

Werkelijke vroegrijpheid van maïs wordt bepaald door de kolf. Ook bij silomaïs. Ook dat is een reden om bij een bezoek aan een maïsdemo de volle aandacht te hebben voor de kolf. Op basis van de melklijn die al of niet aanwezig is in de korrels van de kolf zal snel blijken of het werkelijk om een vroeg ras gaat. Er zijn nog genoeg rassen te vinden die op basis van drogestofpercentage totale plant op papier mogelijk als vroeg te boek staan, maar in de praktijk dat in de korrelrijpheid niet blijken te zijn.

 

Het verschil tussen ‘theorie’ en praktijk is wel verklaarbaar. Maïsrassen kunnen onterecht als vroeg bestempeld worden door een laag restplantaandeel, een snel afstervende, dus drogende restplant of een combinatie van beide factoren. Informeer tijdens de demodagen ook naar de genetica achter de maïsrassen. Alle maïsrassen die in de Benelux gezaaid worden, zijn hybriden. De beste rassen voor de Benelux en Noord-West-Europa zijn kruisingproducten van flint met dent, omdat deze gelet op de heersende klimatologische omstandigheden in de Benelux nog altijd de hoogst realiseerbare voederwaardeopbrengsten realiseren. ‘Flint-dent’-rassen combineren de voordelen van pure ‘dent-dent’-rassen met die van pure ‘flint-flint’-rassen. Dit komt in de praktijk tot uiting in een goede beginontwikkeling en koudetolerantie, een vroege bloei en een tijdige afrijping. Dit laatste resulteert jaarlijks in een hoge opbrengst en kwaliteit. Vraag tijdens de demodagen om welk type hybride het gaat bij de getoonde maïsrassen.

Beoordeel maïs op restplantgezondheid

Een te vroeg afgestorven of een door schimmels aangetaste restplant zal nooit een goed eindresultaat kunnen opleveren in de vorm van de maximale drogestofopbrengst en optimale energiedichtheid. Een gezonde restplant met voldoende groen blad zorgt door een actief werkend fotosynthese apparaat voor ‘bedrijfszekerheid’ en is daarmee in staat om ‘de emmer’ (oftewel de korrel) te vullen, dat wil zeggen: zorgen voor omzetting van suikers naar zetmeel in de korrel.

De gezonde restplant moet ervoor zorgen dat de maïs op het juiste moment geoogst kan worden en niet eerder omdat de plant ‘dood’ op het veld staat. Oordeel zelf over de restplantgezondheid van de op de maïsdemo’s tentoongestelde maïsrassen.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin