Doorgaan naar artikel

Wijzer boeren in jouw kringloop

Wijzer boeren in jouw kringloop partner

Foto: Agrifirm

Haal meer rendement uit de kringloop op jouw bedrijf. Met de Rendementsmonitor brengt Exlan Advies in kaart wat het jou als ondernemer kost om ruwvoer te telen en hoe efficiënt dit wordt omgezet in melkproductie. In het rapport staat welk financieel saldo jij met de kringloop op jouw bedrijf realiseert. Om vervolgens samen te bepalen aan welke goede zaken je vast moet houden en waar rendementsverbeteringen te realiseren zijn. Benieuwd hoe jouw bedrijf ervoor staat?

De Kringloopwijzer wordt door de zuivelindustrie als verantwoordingsinstrument al gebruikt. Denk hierbij aan thema’s als eiwit van eigen land, ammoniak, broeikasgassen, stikstof bodemoverschot en blijvend grasland.

Binnen deze kaders kijken we samen hoe we meer rendement uit jouw kringloop kunnen halen en daarbij de verschillende onderdelen binnen jouw bedrijf in balans brengen.

Hoe wordt het rendement uit jouw kringloop berekend?

Allereerst kijken we naar ruwvoer. In de basis Rendementsmonitor wordt aan de hand van gestandaardiseerde bewerkingskosten van het HKIV (Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij) berekend wat het jou kost om eigen ruwvoer te telen. Vervolgens wordt dit tegen het gevoerde rantsoen aangehouden. Deze cijfers halen we uit je Kringloopwijzer. Per onderdeel in het rantsoen (vers gras, graskuil, snijmais, overig ruwvoer en bijproducten, krachtvoeders en melkproducten) wordt berekend wat jouw voerkosten zijn. Als laatste kijken we naar jouw melkopbrengsten. Zo wordt uiteindelijk bepaald wat de kosten en opbrengsten zijn van jouw kringloop en welk saldo hierbij behaald wordt.

Indien je een bedrijfsspecifieke Rendementsmonitor wil gaan we samen om tafel om met de daadwerkelijke bewerkingskosten te rekenen. Ook stellen we een actieplan op om samen te werken aan een verbetering van jouw saldo. Uiteraard in lijn met jouw bedrijfsstrategie en doelstellingen.

Hoe scoort jouw rendement?

Op basis van de gegevens van ruim 2300 agrarische ondernemers zien we als Exlan Advies grote verschillen in de efficiëntie waarmee agrarische ondernemers hun kringloop hebben ingericht en het rendement wat daaruit voortvloeit.

Wat levert de Rendementsmonitor je op?

We bieden jou als agrarisch ondernemer twee varianten aan:

We bieden jou als agrarisch ondernemer twee varianten aan:
1. Rendementsmonitor Basis:
Een rapport met daarin het financieel resultaat van de Kringloopwijzer op jouw erf over 2020. Het betreft hier het saldo van jouw kringloop in keiharde euro’s. Deze worden berekend op basis van standaard bewerkingskosten (HKIV)

Bij het rapport krijg je ook een toelichting hoe je dit rapport kunt lezen. Jouw saldo per koe of per 100 kg melk afgezet tegen de overige populatie van 2300 ondernemers.

Kosten € 50,- exclusief BTW.

2. Rendementsmonitor Bedrijfsspecifiek:
Een uitgebreid rapport met daarin het financieel resultaat van de Kringloopwijzer op jouw erf over 2020, gebaseerd op de daadwerkelijke bewerkingskosten van jouw voer.
Een uitgebreide benchmark analyse met inzicht in:
• De prestatie van bedrijven met een vergelijkbare grondsoort
• De prestatie van bedrijven met een vergelijkbare intensiteit
• De prestatie van bedrijven uit jouw regio
Een gesprek met een van onze specialisten om het rapport te bespreken (circa 2 uur). Ook krijg je van onze specialist concrete adviezen om jouw saldo, en daarmee jouw bedrijfsrendement, te verbeteren. Specifiek voor jouw bedrijf wordt gekeken voor welke aspecten extra aandacht nodig is om het rendement te verbeteren. En hoe je hier de aankomende periode op kan sturen. De acties worden vastgelegd in een actieplan.

Kosten € 400,- exclusief BTW.

Ook wijzer worden van jouw kringloop?

 

Heb jij behoefte aan inzicht in het rendement van jouw kringloop? Bel met onze specialisten op T 088 – 488 29 31 of stuur een e-mail naar mineralenadvies@agrifirm.com.

 

Agrifirm Nutritional Solutions levert kwaliteitsveevoeders en tal van andere producten en diensten aan u als ondernemer in de melkveehouderij. Het rendement van onze klanten staat daarbij centraal. We werken voortdurend aan nieuwe assortimenten en concepten die zijn toegesneden op specifieke behoeftes. We zijn marktleider op het gebied van veevoeders in Nederland.

Meer over Agrifirm
Beheer
WP Admin