Doorgaan naar artikel

Vroeger en beter

Vroeger en beter partner

Vroeger en beter

KWS investeert jaarlijks meer dan 15% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe maïsrassen. Medewerkers van KWS werken hier dagelijks met trots en enthousiasme aan. Alleen al verspreid over Nederland liggen er jaarlijks 7 locaties waar nieuwe maïsrassen zowel op snijmaïs- alsook op korrelmaïskwaliteiten beoordeeld worden. Daarbij komt nog eens dat, voor plaatsing op de rassenlijsten, de beste KWS-rassen ook nog eens getest worden door onafhankelijke proefveldinstanties.

Nieuwe maïsrassen halen ten opzichte van maïsrassen die 10 jaar geleden nieuw op de markt kwamen, wel 10-15% hogere opbrengsten. Dat betekent dat de genetische vooruitgang meer dan 1% per jaar is.

 

Kleiner maïsareaal vraagt ook om betere maïsrassen

In Nederland is, mede als gevolg van de derogatievoorwaarden die zeggen dat er maximaal 20% maïs geteeld mag worden, het snijmaïsareaal in 2016 fors gedaald. Het gaat op basis van gegevens afkomstig van het CBS om 7,7% ten opzichte van 2015. De totale oppervlakte snijmaïs is daarmee weer terug op het niveau van het jaar 2000. Aan de andere kant is in 2016 de melkveestapel juist met ruim 7 procent gestegen. Dit betekent dat er minder maïs per koe beschikbaar is dan vorig jaar en ruwvoer en (glucogene) energie afkomstig uit maïs node gemist gaat worden. Dit vraagt om een ander voerregime, waar dito kosten aan hangen. Er is daarom een grote behoefte aan nieuwe maïsrassen die hoge opbrengsten en energiedichtheden leveren.

Meer opbrengst en kwaliteit van eigen grond

Vooruitgang in veredeling is behaald door hogere korrelopbrengsten, wat resulteert in hogere zetmeelopbrengsten. Zetmeel is hoog verteerbaar en levert een belangrijke bijdrage in de aanbreng van glucogene energie, wat resulteert in meer lactose- en daarmee melkproductie. Hogere korrelopbrengsten liggen ook aan de basis van hogere snijmaïsopbrengsten en niet de restplant omdat deze in al die jaren niet meer lengte of meer bladeren heeft gekregen. Nieuwe maïsrassen worden daarnaast ook nog eens vroeger in de korrel, waardoor de kans op het oogsten van de maximale drogestofopbrengst en optimale energiedichtheid steeds groter wordt. Ook heeft een tijdige afrijping zelfs tot in het noorden van Nederland een grotere kans van slagen.

Kies voor degelijkheid en betrouwbaarheid

Kies daarom voor het komend groeiseizoen voor maïsrassen die zich in proeven, op rassenlijsten en ook in de praktijk op uitgebreide schaal hebben bewezen. Vraag voor aankoop altijd naar officiële proefveldresultaten om zeker te zijn dat u waar krijgt voor uw geld.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin