Doorgaan naar artikel

Tips voor een hogere mineralenefficiëntie

Tips voor een hogere mineralenefficiëntie partner

Tips voor een hogere mineralenefficiëntie

Efficiënter met mineralen omgaan bespaart geld, geeft een betere score in KringloopWijzer en kan meer fosfaatruimte opleveren. De tips voor een hogere mineralenefficiëntie op een rij:

1. Koe

> Laat voor jongvee, droge koeien en melkvee een rantsoen berekenen om op de fosfaat- en stikstofnorm te kunnen voeren.
> Focus op de opstart van verse koeien: de opstartstrategie TopStart® leverde op een van de proefbedrijven maar liefst 300 kg extra fosfaatruimte op. Bij 100 melkkoeien betekent dit 7 koeien meer aan de melk of 3 á 4 ha minder grond nodig om uit te mogen breiden. Meer informatie
> Zet gericht nP-voeders in voor een lagere fosforaanvoer via voer.
> Verbeter de voerefficiëntie door een perfect gemengd rantsoen volgens Gemengd Voeren 2.0.
> Houd minder jongvee aan.
> Verhoog de levensproductie en verlaag het vervangingspercentage.
> Schenk extra aandacht aan gezondheid en dierwelzijn. Een gezonde koe zet voer het meest efficiënt om in melk. Denk hierbij aan pens- en klauwgezondheid.

2. Bemesting

> Laat drijfmest onderzoeken om binnen de huidige gebruiksnormen passend te kunnen bemesten.
> Gebruik nitrificatieremmers als Top Flow Entec Fl in drijfmest om stikstofuitspoeling te verminderen.
> Start met bemesten als de bodemtemperatuur 5 – 8°C is. Pas dan worden nutriënten opgenomen.

3. Bodem

> Zorg voor een volledige bodemanalyse om gericht te bemesten en te bekalken.
> Schenk aandacht aan de calciumbeschikbaarheid. Voer elke twee jaar een onderhoudsbekalking uit.
> De draagkracht bepaalt wanneer u drijfmest uit kunt rijden. Voorkom rijschade en zorg voor maximaal 1 bar lucht in de banden.

4. Gewas

> Bestrijd onkruid direct voor een betere zode, een hogere opbrengst en een hogere voederwaarde.
> Verhoog de grasopbrengst met doorzaaien.
> Gebruik graszaadmengsels met klaver voor de stikstofbinding.

5. Oogst

> Met een langere haksellengte van maïs en gras is het mogelijk om te besparen op de aankoop van structuurbronnen. Wees hierbij wel alert op het voorkomen van broei.
> Voorkom inkuilverliezen door het gebruik van kuiltoevoegmiddelen.
> Schenk veel aandacht aan het inkuilen: laagsgewijs en secuur aanrijden.
> Dek de kostbare gras- en maïskuil af met onderfolie en excellent kuilfolie.
> Zorg voor voldoende druk op de kuil. Bijvoorbeeld door af te dekken met vochtrijk mengvoer als Proti+ of Gluco+, of een flinke laag zand over het plastic.
> Kies voor een passend beweidingsplan om zoveel mogelijk uit vers gras te halen.

Agrifirm Nutritional Solutions levert kwaliteitsveevoeders en tal van andere producten en diensten aan u als ondernemer in de melkveehouderij. Het rendement van onze klanten staat daarbij centraal. We werken voortdurend aan nieuwe assortimenten en concepten die zijn toegesneden op specifieke behoeftes. We zijn marktleider op het gebied van veevoeders in Nederland.

Meer over Agrifirm
Beheer
WP Admin