Doorgaan naar artikel

Teeltseizoen 2017 begint nu al

Wie in 2017 veel mais wil oogsten, moet direct na de oogst van 2016 al maatregelen treffen. Denk aan ontwatering, opheffen van verdichting, bekalken en onkruidbestrijding.

Helaas blijft dit jaar op veel maispercelen als gevolg van de wateroverlast de opbrengst achter ten opzichte van voorgaande jaren. Wanneer na een zware regenbui plassen op het land blijven staan, duidt dit vaak op een slechte ontwatering als gevolg van verdichting.  Verdichting van de grond vormt steeds vaker een probleem. Deze verdichting heeft verschillende oorzaken, zoals bijvoorbeeld het herhaaldelijk berijden van bepaalde delen van het perceel. Ook de steeds zwaardere landbouwmachines verdichten de grond meer dan wenselijk is. Naast het gegeven dat verdichting zoveel mogelijk voorkomen moet worden, is het bij het oplossen van reeds aanwezige verdichtingsproblemen belangrijk om te weten waar in de grond exact het probleem zit. Gaat het om een plaatselijk probleem op de kopakker of is het een oude ploegzool? Zitten er storende oude lagen in de grond?

Als antwoord hierop moet gekozen worden voor een bewerking met een juiste machine om het probleem op te lossen, zodat de bodem weer voldoende water op kan nemen en overtollig water snel afgevoerd kan worden. in het nieuwe groeiseizoenkunnen de maiswortels dan diep genoeg gaan om, ook bij droogte, goed bij het bodemvocht te komen. Tegelijkertijd worden de aanwezige voedingsstoffen sneller en beter door de wortels van het gewas opgenomen en is tijdens hevige buien minder snel sprake van afspoeling. Voor de zwaardere grond en op grond met een storende laag kan gekozen worden voor een bewerking met een woeler, eventueel in combinatie met het inwerken/verkruimelen van gewasresten. Voor de lichtere grond volstaat vaak een cultivator of schijveneg.

Een bewerking binnen 24 uur na de oogst van de mais is hierbij zeer belangrijk om zo de kans dat een bewerking niet meer gaat als gevolg het weer, zoveel mogelijk te verkleinen.

Denk daarnaast aan het bekalken om de zuurgraad (pH) van grond weer op peil te brengen en het zaaien van een passend vanggewas. Is er daarnaast sprake van kweek op het maisperceel? Pak dit dan aan. Een kweekbestrijding in het najaar geeft veel betere resultaten dan in het voorjaar.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin