Doorgaan naar artikel

Rol van de loonwerker steeds belangrijker bij de teelt van maïs

Rol van de loonwerker steeds belangrijker bij de teelt van maïs partner

Rol van de loonwerker steeds belangrijker bij de teelt van maïs

Wanneer telers massaal kiezen voor zaai van een vroeg maïsras, met als doel dit te oogsten voor 1 oktober, dan zal de oogstplanning van de loonwerker bij mindere gunstige oogstomstandigheden in september hopeloos vastlopen. Daarnaast leidt dit ertoe dat heel veel maïs te vroeg en daarmee niet voldoende rijp geoogst gaat worden.

Het zal niemand ontgaan zijn dat maïstelers op zand- en lössgrond met ingang van dit jaar verplicht zijn om het vanggewas ten laatste op 1 oktober te zaaien. Dit is onderdeel van als onderdeel van het zesde ActieProgamma nitraatrichtlijn. Wanneer maïs als silomaïs geoogst wordt en het jaar erop maïs op hetzelfde perceel weer het hoofdgewas gaat zijn, zijn er 3 opties:
1. Directzaai van het vanggewas rond het tijdstip zaai van de maïs
2. Onderzaai van het vanggewas net voor het sluiten van de maïsrijen
3. Nazaai van het vanggewas op ten laatste 1 oktober

Aan iedere optie kleven voordelen en aandachtspunten. Het is voor een teler daarom niet eenvoudig om een keuze te maken. Wat daarnaast de zaak bemoeilijkt is dat, ongeacht de vraag waarvoor gekozen wordt, dit direct gevolgen voor de planning van de werkzaamheden door de loonwerker.
Hieronder volgen opgesomd nog even in het kort de voordelen en aandachtspunten:

1. Zaai van het vanggewas tijdens het groeiseizoen (directzaai/onderzaai)

a. Voordelen:
i. Flexibiliteit in het bepalen van het oogstmoment in overleg met de loonwerker
ii. Oogst op voor het maïsras ideale oogstmoment, want het oogstmoment is vrij te bepalen
iii. Keuze voor een (iets) later maïsras met een hogere opbrengstpotentie
b. Aandachtspunten:
i. Moment van onderzaai van het vanggewas komt vrij nauw
ii. Kans op structuur- of gewasschade bij onderzaai
iii. Bij schade aan het perceel bij de oogst kan er geen grondbewerking plaats vinden
iv. Kans op opbrengstderving van maïs door concurrentie met het vanggewas op vocht en nutriënten
v. Onkruidbestrijding is veel lastiger, met name bij de aanwezigheid van gladvingergras in het perceel
vi. Bij grondruil met akkerbouwers geen vanggewassen gebruiken die aaltjes vermeerderen

2. Nazaai van het vanggewas – ten laatste op 1 oktober

a. Voordelen:
i. Minder kans op structuurschade door oogst van maïs onder vaak betere omstandigheden in september
ii. Combinatie met wisselteelt Snelle Lente Rogge is zeer goed mogelijk
iii. Onkruidbestrijding goed uit te voeren door een bredere middelenkeuze
iv. Nazorg van het perceel is mogelijk, zoals grondbewerking en bekalking
v. Geen concurrentie van het vanggewas tijdens het groeiseizoen
b. Aandachtspunten:
i. De kalenderdatum bepaalt het oogstmoment, ongeacht de rijpheid van de maïs op dat moment
ii. Oogst op het ideale moment van maïs komt in gevaar bij slecht weer in september en beperking van de oogstcapaciteit van alle loonwerkbedrijven
iii. In jaren met een minder gunstig groeiseizoen zoals in 2015 en 2016 bestaat de kans dat menig maïsras niet voldoende rijp geoogst wordt
iv. Lagere opbrengst door de teelt van vroegere rassen

Nazaai van het vanggewas op uiterlijk 1 oktober voorkomt ‘veronkruiding’ van het perceel en verkleint de kans op structuurschade

Wanneer telers massaal kiezen voor zaai van een vroeg maïsras, met als doel dit te oogsten voor 1 oktober, dan zal de oogstplanning van de loonwerker bij mindere gunstige oogstomstandigheden in september hopeloos vastlopen. Hij zal, wil hij de al deze vroege maïs voor 1 oktober oogsten, al ruim voor deze datum moeten starten met de oogst van de eerste percelen. Zo mogelijk al vanaf begin september. In een vergelijkbaar jaar als 2018 lukt dat mogelijk, maar gemiddeld genomen zeker niet.

Daarnaast betekent het dat heel veel maïs te vroeg en daarmee niet voldoende rijp geoogst gaat worden. Dit is met name een probleem met maïsrassen die weliswaar als vroeg ras verkocht zijn, maar in de korrel helemaal niet zo vroeg blijken te zijn. 2019 zal om die reden het kaf van het koren scheiden. Nog belangrijker dan ooit tevoren zal dan ook de keuze voor een maïsras, waarvan op basis van proeven is bewezen dat deze vroeg is in de korrel, moeten zijn. De Aanbevelende Rassenlijst Korrelmaïs, waarop dubbeldoelrassen als bijvoorbeeld Megusto, Benedictio en Genialis vermeld staan, brengt heel duidelijk de werkelijke vroegheid van het maïsras in beeld.

Onderzaai, met als doel wel vrij te zijn in het bepalen van het voor maïs ideale oogstmoment, heeft dus ook zo z’n beperkingen. Zo zal op ‘probleempercelen’ de onkruiddruk van met name grasachtigen snel toenemen en is een goede grondbewerking na oogst onder zwaardere omstandigheden niet meer mogelijk.

Overleg daarom goed met de loonwerker wat de voor u bedrijf juiste strategie gaat zijn. De rol van de loonwerker is daarin cruciaal en belangrijker dan ooit tevoren!

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin