Doorgaan naar artikel

Rijpe mais geeft zetmeel

Het financieel rendement van een hectare maïs wordt met name bepaald door de energiedichtheid en de droge stofopbrengst. Maar naast een goede (korrel)opbrengst en uitstekende landbouwkundige eigenschappen is het belangrijk om de rassenkeuze van snijmais te baseren op de werkelijke vroegrijpheid van mais op basis van de kolf. Mais in het juiste stadium oogsten kan €350 per hectare opleveren.

De energiedichtheid en de droge stofopbrengst bepalen voor een groot deel het financieel rendement van een hectare mais. De energiedichtheid van mais wordt hoofdzakelijk bepaald door de celinhoud, waarin eiwit en zeker zetmeel verreweg het belangrijkste aandeel hebben. Een hoge droge stofopbrengst wordt grotendeels gerealiseerd door een gewas dat er in slaagt om een voldoende korrelrijpheid, en daarmee zetmeelproductie, binnen het groeiseizoen te behalen.

Zonder korrel geen zetmeel

Naast een goede (korrel)opbrengst en uitstekende landbouwkundige eigenschappen is het belangrijk om de rassenkeuze van snijmais te baseren op de werkelijke vroegrijpheid van mais op basis van de kolf. De rijpheid van de korrels in de kolf bepalen bij moderne rassen het oogstmoment en in mindere mate de restplant. Wanneer een maisras volgens het drogestofpercentage van de totale plant op papier vroeg blijkt te zijn, dan hoeft dit niet te betekenen dat deze in de korrel ook vroeg is. Een laag restplantaandeel en/of snel afstervende restplant heeft duidelijk invloed. In de praktijk moet dan ook vaak langer gewacht worden met oogsten van dit soort maisrassen, als waar men voorafgaand aan de zaai van uit ging. Vraag daarom bij de maïsrassenkeuze voor het komende seizoen aan de maïsrassenadviseur altijd naar de werkelijke vroegrijpheid van het maisras, gebaseerd op de korrel. Alleen een modern maisras waarvan in proeven is bewezen dat deze vroeg is in de korrel, is in de praktijk ook vroeg!

Het juiste oogstmoment is belangrijk

Het bepalen van het juiste oogstmoment is één van de belangrijkste momenten bij de teelt van mais. Het bepaalt namelijk de maximale droge stofopbrengst én de optimale energiedichtheid van snijmais. Om de optimale zetmeelopbrengst te behalen, is het voor u als teler van groot belang om te wachten met oogsten totdat de korrel het harddeegrijpe tot volledig rijpe stadium heeft bereikt. Uitgedrukt in geld betekent oogst in het volledig rijpe stadium €300–€350 per hectare meer dan in het deegrijpe stadium. Dit betekent dat er kwalitatief hoogwaardiger ruwvoer wordt gewonnen.

De bepaling van het oogstmoment is op zich niet moeilijk en hoeft niet veel tijd te kosten. Voor de bepaling van het juiste oogstmoment is het belangrijk om de rijpheid van de korrel te beoordelen. De korrel bepaalt per slot van rekening het oogstmoment: ook van snijmais!

U kunt hier rekening mee houden bij het maken van de afspraak met de loonwerker. Het gemiddelde droge stofpercentage van de totale plant ligt bij een goede snijmaisopbrengst, wanneer geoogst wordt in het harddeegrijpe tot volledig rijpe stadium, rond de 35%. Bij dit droge stofpercentage blijven perssapverliezen achterwege en is de kans op broei tijdens de voerperiode klein.

Neem tijdig contact op met uw loonwerker, zodat de oogst van uw mais in zijn planning wordt opgenomen en uw mais niet te vroeg of te laat geoogst wordt! De oogstmomentbepaling kan ook eenvoudig worden uitgevoerd met de tool: ‘Oogsttijdstip’ op de KWS-Maïsmanager App.

Rasverschil: €300 per hectare

De voornaamste redenen om in de Benelux mais te telen zijn duidelijk, en al vanaf de start in de jaren 70 onveranderd. Het gaat voornamelijk om zetmeel en opbrengst. Zoals bekend bevat de kolf het zetmeel. Zonder kolf zou er in heel Nederland geen hectare mais geteeld worden. Het is dus belangrijk om, ook voor de teelt van snijmaïs, te kiezen voor een maisras met de hoogste korrelopbrengst en daarmee tegelijkertijd dus ook de hoogste zetmeelopbrengst. De financiële meeropbrengst voor maisrassen die in meerjarige proeven een aantoonbare hogere korrelopbrengst hebben laten zien, kunnen al gauw oplopen tot €300 per hectare.

Door wetgeving krimpt het maisareaal (ten gunste van gras), maar daardoor komt het aandeel mais in het rantsoen in het gedrang. Dit geeft een extra motivatie om het areaal dat gebruikt wordt voor mais, zo optimaal mogelijk te gebruiken. Kies daarom op basis van proeven en/of eigen ervaring voor maisrassen waarvan bewezen is dat deze uitblinken in opbrengst, zonder dat dit ten koste gaat van voederwaarde.

Bezoek de demodagen voor tips en adviezen

Goede opbrengst- en kwaliteitsresultaten, en daarmee zekerheid van voerproductie, zijn uiteraard alleen maar te behalen wanneer het maisras beschikt over goede landbouwkundige eigenschappen, zoals een goede beginontwikkeling, stevigheid, bladvlekkentolerantie en fusariumresistentie. Wees daarnaast beducht op de aanwezigheid van (betrekkelijk) nieuwe ziektes als maiskopbrand en/of de maisstengelboorder. Kijk daarom kritisch naar de landbouwkundige eigenschappen en overleg met de maïsrassenadviseur wanneer de maïsrassenkeuze voor het komende seizoen gemaakt wordt.

Bezoek demodagen

Kom voor meer informatie over onder andere bepaling van het juiste oogstmoment en de nieuwste maisrassen voor seizoen 2017, naar de KWS Mais Demodagen. Kijk op www.kwsbenelux.com voor de voor u dichtstbijzijnde locatie. U bent van harte welkom!

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin