Doorgaan naar artikel

Problemen met vogelvraat in maïs?

Kraaien kunnen enorme schade aanrichten in pas gezaaide maïspercelen. - Foto: KWS partner

Kraaien kunnen enorme schade aanrichten in pas gezaaide maïspercelen. - Foto: KWS

Dit jaar last gehad van vogelvraat in maïs? Kies dan het komende seizoen voor maïszaad dat behandeld is met Initio Bird Protect.

Kraaien of kraaiachtigen kunnen in pas gezaaide maïspercelen een enorme schade aanrichten door zaden of jonge maïsplanten uit te pikken. Dat is dit jaar op veel percelen helaas het geval geweest, maar was bij een juiste advisering en maïszaadbehandeling te voorkomen.

Overzaai of herzaai kost opbrengst en kwaliteit

Herzaai of overzaai met zaad dat met dezelfde behandeling wordt geleverd als waar eerder mee is gezaaid, heeft geen zin. De vogels komen vrolijk terug om voor de tweede keer hun ronde maken. Bovendien wordt er later gezaaid, wat de oogst van een niet rijp gewas met een lagere opbrengst en voederwaarde tot gevolg heeft.

Door vogels uitgepikt zaad dat met de verkeerde behandeling is geleverd.

Voorkomen is beter dan genezen

Om schade in maïs door vogelvraat te voorkomen is reeds in 2020 met succes Initio Bird Protect als maïszaadbehandeling op KWS-maïsrassen geïntroduceerd. Dit is ook voor gebruik in seizoen 2022 weer leverbaar.

Deze innovatieve toepassing is de opvolger van Mesurol, waarmee maïszaad niet langer meer behandeld mag worden. De werkzame stoffen in Initio Bird Protect zijn al jarenlang op de markt en hebben een toelating voor gebruik in de Benelux.

De kracht van Initio is dat deze zaadbehandeling een gecombineerde effectieve werking heeft tegen vogelvraat en alle ingrediënten bevat om een vlotte kieming en beginontwikkeling van de maïsplant te versterken.

Zoals in het verleden ook het geval was bij het gebruik van met Mesurol behandeld maïszaad, dienen de geadviseerde voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke bescherming opgevolgd te worden. Denk daarbij aan het gebruik van handschoenen, een overall, een gezichtsscherm en passende ademhalingsbescherming.

In deze video presenteert Matthias Stauffer van KWS de resultaten van de toepassing van Initio Bird Protect in het veld.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin