Doorgaan naar artikel

Perfect maïshakselweer!

Veel maïs is, zeker onder de huidige weersomstandigheden, sneller rijp dan u denkt!. Uit monsternames in de gehele Benelux blijkt de maïs hard af te rijpen en kan er nu al in bepaalde regio’s volop geoogst worden. Zo is door de hoge temperatuur in afgelopen week, het drogestofpercentage in de korrel tussen 1,2 en 1,5% per dag gestegen.

Onder goede weersomstandigheden stijgt de droge stof in de maïskorrel met 1% per dag. De huidige droging is daarmee uitzonderlijk hoog te noemen. Houd daarom de rijpheid van uw maïs op basis van de afrijping in de korrel goed in de gaten. Veel maïs is, zeker onder de huidige weersomstandigheden, sneller rijp dan u denkt!

Veel vroege maïs kan nu dan ook worden geoogst. Om vroege maïs te hebben, is presentatie van werkelijke vroegrijpheid van silomaïsrassen een must. Dat is de rijpheid die over de kolf komt in de vorm van zetmeelproductie en –opslag in de korrel totdat het oogstmoment (black-layer stadium) bereikt wordt. Dit is fysiologische rijpheid. Dat geldt temeer omdat bij kolfrijpheid het gewas gelijktijdig de hoogst realiseerbare drogestofopbrengst, energiedichtheid en daarmee voederwaardeopbrengst verwezenlijkt. Daarmee is het praktijkmoment om tot oogsten als silomaïs over te gaan ondubbelzinnig gedefinieerd. Dat is vroegheid zoals het voor de praktijk betekenis heeft. Dit optimale moment van oogsten wordt alleen dan bereikt, wanneer er sprake is van een gezonde restplant. Vandaar dat ook het zogenaamde ‘stay-green’ effect zoveel betekenis heeft voor realisatie van volledige rijpheid.

Zo bepaalt u het oogstmoment van uw eigen maïs

Op basis van de zogenaamde ‘melklijn’ in de korrel kan het drogestofpercentage van de korrel geschat worden. Oogst de maïs wanneer het zwarte puntje in de korrel zichtbaar en daarmee volledig met zetmeel gevuld is. De optimale rijpheid is dan bereikt.

Als gevolg van de afnemende dag- en nachttemperatuur in de komende dagen en weken richting nazomer, zal de gemiddelde drogestofstijging per dag afnemen. Desalniettemin zal de silomaïsoogst dit jaar, zoals het er nu naar uitziet, snel en zonder problemen verlopen. Dit betekent ook tegelijkertijd dat normaal gesproken nog een groot deel van de mais voor 1 oktober gehakseld kan worden, wat vervolgens de perfecte mogelijkheid geeft om het vanggewas Snelle Lente Rogge te zaaien. Zie voor meer informatie: www.kwsmaiszaad.com/nl/guides/snelle-lente-rogge/. Ontdek ook de voordelen van de zaai van Snelle Lente Rogge als vanggewas en als eiwitproducent!

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin