Doorgaan naar artikel

Onkruidbestrijding van uw grasland

Door de droogte is de graszode in veel percelen erg open geworden. Direct na de eerste regenval is er veel onkruidzaad ontkiemd op de open plaatsen. Bestaande onkruidplanten, met name de diep wortelende soorten als paardenbloem en ridderzuring, kregen ruimte om zich verder te ontwikkelen. Dit gaat ten koste van de opbrengst en voederwaarde van het gras. Door nu naast doorzaaien aandacht te besteden aan een goede onkruidbestrijding, maakt u een goede start voor 2019 en wordt de basis gelegd voor een goede opbrengst van de eerste grassnede.

In onderstaande video krijgt u tips voor het bestrijden van onkruid op graspercelen:

Wanneer er geen onkruidbestrijding wordt gedaan, zijn de opbrengst en voederwaarde volgend jaar lager. Voor de drogestofopbrengst kan dat 10 a 20 % zijn en de voederwaarde kan 20 tot 50 VEM/kg ds lager zijn. Ook de hoeveelheid eiwit en structuur in het gras daalt. Deze schade voorkomen, levert al snel € 400,- per hectare op. Een gemiddelde onkruidbestrijding kost ca. €100 per hectare. Een goed uitgevoerde onkruidbestrijding heeft ook effect op de kwaliteit van uw zode op langere termijn.

Herfst of voorjaar?

Onkruid kan het best dit najaar worden bestreden. Het gras heeft dan de kans om de open plekken voor de winter weer op te vullen, al of niet met inzet van doorzaai. Wachten we met bestrijden tot het voorjaar, dan geeft dat opbrengstderving bij de eerste snede.

Het juiste moment

Voor het beste effect van een chemische onkruidbestrijding zijn de volgende punten van belang:
> Onkruidplanten moeten voldoende blad hebben en in de groei zijn. Vaak is dat ongeveer 3 weken na maaien of beweiden.
> Groeizaam weer, temperatuur, luchtvochtigheid en licht spelen daarin een rol.
> Spuit op een droog gewas en als het minimaal 1 uur droog blijft. Het zorgt voor een betere opname van de werkzame stoffen.

De juiste middelen

Voor middelen tegen onkruid in gras geldt een wachttijd voor weiden en maaien. Die kan soms 1 a 2 weken zijn. De meeste middelen mogen 1 keer per 12 maanden ingezet worden. Een andere combinatie gebruiken dan afgelopen voorjaar is vrijwel altijd mogelijk.

Advies

Wenst u advies op maat over onkruidbestrijding? Neem dan contact op met uw Agrifirm-adviseur.

Agrifirm Nutritional Solutions levert kwaliteitsveevoeders en tal van andere producten en diensten aan u als ondernemer in de melkveehouderij. Het rendement van onze klanten staat daarbij centraal. We werken voortdurend aan nieuwe assortimenten en concepten die zijn toegesneden op specifieke behoeftes. We zijn marktleider op het gebied van veevoeders in Nederland.

Meer over Agrifirm

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin