Doorgaan naar artikel

Nu de Snelle Lente Rogge bemesten !

Nu de Snelle Lente Rogge bemesten ! partner

Nu de Snelle Lente Rogge bemesten !

Bemest vanaf nu de Snelle Lente Rogge bij met minimaal 50, maar liever nog 100 kilo stikstof per hectare. Dit om begin april 4 tot 5 ton drogestofopbrengst met 15 tot 18 procent eiwit van goede kwaliteit te halen.

Snelle Lente Rogge, wat speciaal ontwikkeld is als voedergewas tussen twee teelten maïs, is in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien en om begin april al 4.000 tot 5.000 kg drogestofopbrengst met een eiwitpercentage van 15-18% te behalen. Om dit te realiseren is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting gewenst. Omdat de meeste Snelle Lente Rogge als vanggewas na de oogst van maïs voor 1 oktober is gezaaid staat, ook als gevolg van de milde winter, op de meeste percelen de Snelle Lente Rogge geweldig goed. Omdat ook nog eens de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn kan vanaf nu tot ten laatste begin maart de aanvullende bemesting gegeven worden. Het advies is om ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof, aangevuld met zwavel per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal in de meeste gevallen het om 50 kg gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.

Bemestingstijdstip afhankelijk van bodemgesteldheid

Het beste moment om te bemesten is uiteraard ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het onder slechte omstandigheden toch willen bemesten met als gevolg spoorvorming is uiteraard niet verstandig. Dit heeft door structuurschade gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst. Daarnaast zal het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweeg brengen.

 

Zwavel naast stikstof

Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

De meest gangbare manier van bemesten is het strooien met een gangbare kunstmeststrooier van een minerale stikstof-zwavel meststof zoals bijvoorbeeld KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26. Ook kan ervoor gekozen worden om met organische mest te bemesten. Doe dit dan bij voorkeur met een machine met een zo laag mogelijke bodemdruk en zeker onder gunstige omstandigheden, zodat spoorvorming wordt voorkomen.

Vragen over de bemesting van Snelle Lente Rogge?

Heeft u vragen over de bemesting van de Snelle Lente Rogge? Bel dan met uw regionale KWS-adviseur of met een van onze medewerkers in kantoor op nummer +31 (0)76 5030003.
Meer informatie over Snelle Lente Rogge kunt u ook vinden op onze website: https://www.kwsmaiszaad.com/nl/guides/snelle-lente-rogge/

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin