Doorgaan naar artikel

Methaanremmer klaar voor uitrol

FrieslandCampina, DSM en Agrifirm hebben de grootschalige pilot met Bovaer®, een methaanreducerend voeradditief voor koeien, met succes afgerond. Tijdens deze pilot is gedurende zes maanden de uitstoot van koeien in Nederland met 10.000 ton CO2e gereduceerd.

158 melkveebedrijven hebben met in totaal 20.000 koeien aan de Nederlandse pilot meegedaan. Het programma heeft wederom bevestigt dat Bovaer® gemakkelijk kan worden opgenomen in de reguliere landbouwactiviteiten en geen invloed heeft op de gezondheid van de koe, de melkproductie of de melksamenstelling. Hierdoor kan Bovaer® snel door de gehele Nederlandse zuivelsector worden toegepast, waardoor broeikasgasemissies significant worden verminderd en Nederland geholpen wordt zijn klimaatdoelstellingen te halen.

In 2022 schreven de deelnemende bedrijven geschiedenis met de introductie van de eerste grootschalige pilot in Europa om op het boerenerf praktijkervaring op te doen met Bovaer®. Het toevoegen van Bovaer® in het veevoer is eenvoudig en makkelijk toe te passen in het boerenbedrijf. Tijdens de pilot nam de methaanemissie gemiddeld met 28% af.

Lees meer op de website van Agrifirm

Agrifirm Nutritional Solutions levert kwaliteitsveevoeders en tal van andere producten en diensten aan u als ondernemer in de melkveehouderij. Het rendement van onze klanten staat daarbij centraal. We werken voortdurend aan nieuwe assortimenten en concepten die zijn toegesneden op specifieke behoeftes. We zijn marktleider op het gebied van veevoeders in Nederland.

Meer over Agrifirm

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin