Doorgaan naar artikel

Melk blijft wit..

Voor u als Nederlandse melkveehouder is een nieuw, historisch moment aangebroken: de Europese unie beperkt voortaan niet langer de melkproductie. Het afschaffen van de quotering betekent kansen voor bedrijfsontwikkelingen. Tegelijkertijd is de melkmarkt bijzonder gevoelig voor ontwikkelingen elders in de wereld en kan de melkprijs naar verwachting blijven schommelen. Kortom: uitdagende tijden voor de sector. Een ding is echter zeker: melk blijft wit. Met andere woorden: u blijft net als in voorgaande jaren uw uiterste best doen om op een zo optimaal mogelijke manier melk van hoge kwaliteit te produceren. Daarom zet Lely in op meer advies en begeleiding in de melkveehouderijsector met hun Lely Farm Management Support (FMS) adviseurs.

De Lely FMS adviseurs hebben kennis van alle facetten ten aanzien van het bedrijfsmanagement op een melkveebedrijf en zijn in staat om de robotdata te vertalen naar het bedrijfsmanagement. Met behulp van Lely FMS adviseur kan bijvoorbeeld gekeken worden naar hoe efficiënter gemolken kan worden met melkrobots. De FMS adviseurs bekijken samen met de veehouder de informatie uit het management programma T4C Inherd en vertalen naar praktische adviezen waarmee de bedrijfsprestaties verder te optimaliseren zijn.

Via het management programma T4C InHerd en FarmVisit zijn we in staat om veel gegevens (data) uit de robot te halen. Door een goede dagelijkse individuele vet/ eiwit en celgetal indicatie, kunnen de dagelijkse resultaten gevolgd worden en kan er snel ingegrepen worden indien nodig.

Met behulp van de FMS adviseur kan gekeken worden naar het verder optimaliseren van de robotprestaties; ‘hoe kan ik meer melk produceren per robot?’ is een vraag die regelmatig gesteld wordt. De FMS adviseur kan u helpen met het analyseren van de data die betrekking hebben op de robotcapaciteit en het aangeven van mogelijke verbeterpunten. Voorbeelden voor het verhogen van de robotcapaciteit kunnen liggen in het terugdringen van mislukte melkingen, het optimaliseren van het melkproces, het optimaliseren van het melkinterval en het voermanagement afstemmen op het robotbezoek van de koeien. In de praktijk zien we vaak dat er nog veel tijd en daarmee capaciteit te winnen is per bedrijf door gericht plan van aanpak.

Quotum vrij melken geeft mogelijkheden, toch blijft de basis gelijk (melk blijft wit) en kan Lely via haar FMS adviseurs helpen om het bedrijfsmanagement te optimaliseren en daarnaast om te kijken hoe de robotcapaciteit verhoogd kan worden

Meer inzichten van onze FMS adviseurs over efficiënter melken kunt u vinden op www.eindemelkquotum.com.

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt het bedrijf oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melkrobots tot verzorgingsproducten, van automatische voersystemen tot stalreinigers. En advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

Meer over Lely

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin