Doorgaan naar artikel

Meer rendement met de vernieuwde voederbiet

KWS is enkele jaren geleden gestart met de verkoop van de vernieuwde voederbiet. Deze biet wordt Feedbeet genoemd. KWS Feedbeet kenmerkt zich in vergelijking met de ouderwetse voederbiet door een hoog drogestofgehalte en een hoge drogestofopbrengst.

In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet is de Feedbeet qua teelt en oogst vergelijkbaar met de suikerbiet. De mechanisatie van de suikerbietenteelt kan volledig worden ingezet bij de teelt van Feedbeet. Er kan geoogst worden met de gangbare machines. Bijkomend voordeel is dat veel machines de laatste jaren zijn uitgerust met een ontbladeraar in plaats van een scalpeur. De bieten blijven hierdoor (nog) beter bewaarbaar.

Binnen de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, blijkt Feedbeet een uitstekend derde gewas. Inkuilen met maïs is mogelijk alsook het vers voeren. Steeds meer melkveehouders kiezen voor dit interessante gewas binnen hun ruwvoerpakket. De smakelijkheid van dit product wordt als positief ervaren. Verdringing van andere voedermiddelen in het rantsoen is niet aan de orde. Ook heeft het voeren van Feedbeet een positieve invloed op de gehaltes in de melk.
Door de gladde bieten is Feedbeet bijzonder schoon te rooien

Verder wint het inslurven van de Feedbeet terrein. Omdat het tijdstip van deze opslagmethode in het najaar ligt, is het mogelijk om het opbrengstpotentieel van de biet volledig te benutten. Hierdoor is de opbrengst van de biet maximaal. Feedbeet is uitermate geschikt om versnipperd, ingeslurfd op te slaan. Dit in combinatie met een droog product (bv. sojahullen). Er zijn diverse bagging machines ontwikkeld die met een grote capaciteit de bieten kunnen inslurven. De Feedbeet kan op deze manier jaarrond gevoerd worden en het aanbod per koe per dag kan worden gevarieerd.

Voederbieten zorgen voor ‘dikke’ melk

Met 6 kilo Feedbeet per dag produceren de 120 melkkoeien van Pieter Karst Bouma naast zo’n 35 liter melk per dag ook nog eens flinke gehalten: 4,56% vet en 3,64% eiwit. “De voederbieten zorgen voor dikke melk,” luidt de overtuiging van de melkveehouder uit Friesland. Met dagelijks 1,5 tot 2 kilo drogestof voederbieten krijg je het beste resultaat, zo is zijn ervaring. “Je moet een sterk voerhek hebben en genoeg vreetplekken in de stal, de koeien zijn er gek op.” De melkveehouder houdt in het rantsoen geen rekening met verdringing van krachtvoer of andere voedermiddelen bij het voeren van de Feedbeet. “De koeien vreten het extra en dus nemen ze meer voer op.”
Naast dikke melk noemt de melkveehouder nog een paar voordelen van de teelt van voederbieten. “Ze geven een enorme opbrengst van 100 tot 130 ton per hectare, dat betekent ongeveer 12 cent per kilo aan kosten. Bovendien zijn voederbieten gezond voor de koeien en hebben ze een gunstige BEX omdat ze laag in fosfaat zitten.”

 

Nieuw opgezette rassenproef

Sinds 2017 onderzoekt WUR Open Teelten in samenwerking met Delphy de voederbieten in een nieuw opgezette rassenproef. Er worden zowel traditionele voederbieten als KWS Feedbeet rassen beproefd. Voor het teeltseizoen 2019 brengt KWS Benelux BV wederom het ras GODIVA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) op de markt. De opvolger van dit ras is LAURENA KWS met een nog hogere drogestofopbrengst. Beide rassen zijn zeer geschikt voor zand- en dalgronden met kans op rhizoctonia. Er wordt geadviseerd om voor deze rassen te kiezen als er maïs of gras in het bouwplan voorkomt.
Voor (klei) percelen zonder rhizoctonia adviseert KWS het ras PIERINA KWS met als bijzondere eigenschap het lage tarra percentage. Dit nieuwe ras vervangt CINDY KWS met vergelijkbare eigenschappen.
Voor meer informatie over deze rassen verwijzen wij naar de brochure KWS Feedbeet 2019 en het Rassenbulletin Voederbieten 2019.

Meer informatie kunt u ook vinden op de site van KWS.

 

 

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin