Doorgaan naar artikel

Mais eraf? Kalk er dan weer op!

Het vanggewas moet zo snel mogelijk na de oogst gezaaid worden. Het najaar is ook het ideale moment om te bekalken. Daarmee werk je al weer aan verhoging van de maïsopbrengst in 2024.

Hoewel het besef van de noodzaak van een juiste zuurtegraad (pH) bij maïstelers er steeds meer komt, blijkt uit grondonderzoek dat één op de drie maïspercelen op zandgrond in de Benelux nog steeds een pH van onder de 5 heeft. Hoewel afhankelijk van het organische stofgehalte, ligt gemiddeld genomen de optimale pH voor maïs op zandgrond rond de 5,5. Slechts 50% van de percelen heeft deze pH. Een te lage pH op maïs kost al snel 10% opbrengst door belemmering van het beschikbaar komen van belangrijke voedingsstoffen voor de plant zoals stikstof, fosfaat en kali.

Om de pH op zandgrond goed op peil te houden moet er aandacht aan geschonken worden en regelmatig bekalkt worden. Zeker op maïsland, omdat de pH normaal gesproken sneller daalt dan op grasland. Het beste is om, afhankelijk van de huidige zuurtegraad, jaarlijks of om de twee jaar een onderhoudsbekalking uit te voeren.

Vraag de kalkleverancier naar de beste kalksoort en hoeveelheid per hectare voor bekalking in het najaar. Wilt u meer informatie over de meerwaarde van het bekalken van uw maïspercelen? Neem dan contact op met uw regionale KWS adviseur! U vindt zijn contactgegevens hier.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin