Doorgaan naar artikel

Leg nu de basis voor een goed grasseizoen in het voorjaar

In het najaar aandacht hebben voor het winterbestendig maken van je grasland betaalt zich dubbel en dwars terug in het voorjaar. Wil je volgend jaar een hoge opbrengst ruwvoer van een uitstekende kwaliteit oogsten? Met deze zeven tips verhoog je gegarandeerd je succes.

Tip1: Stel je maaier lager af

Maai het gras bij de laatste snede korter dan je normaal maait. Wij adviseren om bij de laatste maaibeurt je maaier af te stellen op 4 tot 5 cm. Hiermee rem je de hergroei af en voorkom je dat het gras is als het de winter in gaat. Met een lang gewas in de winter heb je meer risico op schimmels onderin de grasmat. Ook is het lastig om in het voorjaar een te lang gewas te bemesten, waardoor er een kans bestaat dat je de voorjaarsbemesting uit moet stellen tot na de eerste snede.

Tip 2: Laat geen zwad achter

Zorg ervoor dat er geen zwad achterblijft na het uitmaaien of bloten, ook niet in de hoeken van je perceel. Het achtergebleven zwad werkt de ontwikkeling van schimmels in de hand. Naast het vormen van schimmels verstikt het achtergebleven zwad ook de grasmat. Hierdoor verdwijnen goede grassen en krijgt ruwbeemd de kans om zich te vestigen in je grasmat.

Tip 3: Werk aan de pH

Na de laatste maaibeurt kun je je grasland bekalken. Een bekend gezegde is ‘voor de winterstop de kalk erop’. Hiermee herstel je de pH van je bodem en voorkom je verzuring van de grond. Alles hangt voornamelijk af van een goede pH en bodemstructuur. Voor normaal onderhoud is het advies 1 ton kalk per hectare. Voor herstel van de bodem kun je maximaal 3 ton kalk strooien. Check dus voor je gaat bekalken eerst de bodemanalyse.

Tip 4: Beoordeel de kwaliteit van je grasland

Na de laatste maaibeurt is het tijd om je weides te beoordelen. Maak een rondgang en kijk welke graszodes hol zijn of last hebben van engerlingen of muizen. Heb je hiermee te maken? Dan is het advies om deze percelen door te zaaien. Uit de praktijk blijkt dat je met doorzaaien en onkruidbestrijding in het najaar een beter resultaat behaalt dan in het voorjaar. Dit jaar gaat de boeken in als warmste jaar ooit gemeten. Ook het najaar kenmerkt zich door hoge temperaturen. Je kunt hierdoor gerust doorzaaien tot half november. Kies voor de zekerheid een mengsel dat goed kiemt bij lagere temperaturen, zoals het mengsel Doorzaai van Barenbrug.

Tip 5: Maak ruwvoerplannen voor volgend jaar

Regeren is vooruitzien. Door nu al doelen te stellen voor je ruwvoerteelt, kun je met je loonwerker of adviseur al plannen maken hoe je deze doelen kunt bereiken. Zo kun je in december alvast een bodemanalyse laten maken. Je hebt dan ruim de tijd om een goed bemestingsplan op te stellen. Je weet zo in februari exact hoe je je percelen gaat bemesten. Nog beter is het als je ook de mest laat onderzoeken. Met deze informatie kun je de bodem aanvullen met de juiste mineralen.

Tip 6: Stuur gericht het grondwaterpeil

Na het herstellen van het grasland en de bodem wordt het tijd voor de echte winterklussen. Hoe is het gesteld met de afwatering van je percelen? Plassen op je grasland zijn nadelig voor het bodemleven en de graszode. Kijk wat je kunt doen om het grondwaterpeil gerichter te sturen. Veel waterschappen zijn actief met oplossingen voor peilgestuurd waterbeheer. Hiermee beogen ze om het te veel aan vocht af te voeren in de wintermaanden. Vanaf het voorjaar houden ze juist het vocht vast om verdroging van gewassen te voorkomen. Informeer bij je waterschap of ze iets voor je kunnen betekenen.

Tip 7: Maak tijd voor de overige winterklussen

Tot slot plan andere winterwerkzaamheden in. Denk hierbij aan klussen aan landschapselementen zoals het snoeien van de houtwallen. Met een goed verzorgde houtwal beperk je de schaduw op het gras en de onttrekking van vocht. Ook loont het bestrijden van mollen in deze periode. Hiermee voorkom je dat je volgend jaar te veel ruw as hebt in de graskuil. Iedere 10 gram ruw as daalt de voederwaarde met 20 VEM.

Met al deze voorbereidingen maak je volgend voorjaar een vliegende start met de ruwvoerproductie!

Barenbrug

Een wereld aan mogelijkheden, dat zag Joseph Barenbrug voor zich toen hij in 1904 naar gras keek. Hij initieerde de ontwikkeling van rassen voor verschillende toepassingen, en tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. We ontwikkelen grassen voor verschillende klimaten en toepassingen. Voor het vee hebben we smakelijke en gezond gras met hoge voedingswaarden. Voor parken en tuinen ligt onze focus op fijnbladig en aantrekkelijk groen langzaam groeiend gras. Voor sportvelden hebben we sterk gras. Wat jij nodig hebt, kunnen wij realiseren!

Klanten op de eerste plaats

Klanten helpen bij allerlei soorten uitdagingen was Josephs missie. Als vierde generatie zetten Bastiaan en Frank Barenbrug deze traditie nu voort. Vandaag de dag is de Barenbrug Groep wereldleider op het gebied van het ontwikkelen van gras- en voederoplossingen. Een familiebedrijf in hart en nieren.

Kennis delen, oplossingen creëren

In alle belangrijke klimaatzones beschikken we over onderzoeksfaciliteiten. Met achttien kantoren en 22 locaties voor onderzoek en ontwikkeling staan we in zes continenten en meer dan twintig landen tot jouw beschikking. Onze R&D-experts netwerken en wisselen inzichten uit om precies de juiste oplossing voor jou te ontwikkelen. Onze aanwezigheid op het Zuid-Amerikaanse continent zorgt er bijvoorbeeld voor dat we over een waardevolle bron van tropische grassoorten voor over de hele wereld beschikken. Zuivel producerende landen zoals Nederland en Nieuw-Zeeland profiteren van elkaars inzichten betreffende gezonde en duurzame voederoplossingen.

Koninklijk

In 2004 ontving Barenbrug het predicaat Koninklijk, een onderscheiding die alleen wordt toegekend aan bedrijven met een enorme prestige en groot belang in hun veld, die meer dan honderd jaar bestaan en een duurzame bedrijfsvoering en uitstekende reputatie hebben. Wij zijn trots op onze koninklijke onderscheiding.

Meer over Barenbrug

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin