Doorgaan naar artikel

KWS Feedbeet blijft populaire voederbiet

Het areaal voederbieten is de laatste jaren snel gegroeid in Nederland: van 420 ha in 2015 naar 2.420 ha in 2023. Deze oppervlakte lag in 2023 verspreid over 920 bedrijven. Het kiezen van het juiste ras is een belangrijk onderdeel van de teelt. Wageningen University & Research testte de afgelopen zes jaar voederbietenrassen op zandgrond en op kleigrond. De resultaten staan in het Rassenbulletin Voederbieten 2024.

Door de gladde bieten is Feedbeet bijzonder schoon te rooien.
Door de gladde bieten is Feedbeet bijzonder schoon te rooien.

De rassen zijn ingezonden door verschillende kweekbedrijven, waaronder KWS. Het bulletin is dan ook de enige publicatie in Nederland waarin rassen van verschillende kweekprogramma’s met elkaar vergeleken worden. Zowel de moderne voederbietenrassen (waaronder KWS Feedbeet), met hoge drogestofgehalten, als de meer traditionele rassen met een gemiddeld drogestofgehalte staan in het bulletin.

KWS Feedbeet is dankzij de hoge drogestofgehalten duidelijk in het voordeel ten opzichte van de traditionele rassen. Om die reden zijn de traditionele voederbieten ook alleen maar vers te vervoederen en niet in te kuilen. Bovendien is de kans op vorstschade vanwege het hoge vochtgehalte in de biet veel groter. Dankzij de veel hogere drogestofopbrengst is het saldo per hectare van KWS Feedbeet veel groter dan wat met de traditionele voederbiet behaald kan worden.

Feedbeet oogsten

Feedbeet na versnippering waardoor deze door melkvee zonder problemen kan worden opgenomen.
Feedbeet na versnippering waardoor deze door melkvee zonder problemen kan worden opgenomen.

In tegenstelling tot de traditionele voederbiet is de Feedbeet qua teelt en oogst vergelijkbaar met de suikerbiet. De mechanisatie van de suikerbietenteelt kan volledig worden ingezet bij de teelt van Feedbeet. Er kan door de zeer regelmatige vorm van de Feedbeet heel goed zonder verliezen of oponthoud geoogst worden met de gangbare machines. Dit in tegenstelling tot de traditionele voederbiet.
Bijkomend voordeel is dat veel machines de laatste jaren zijn uitgerust met een ontbladeraar in plaats van een scalpeur. De bieten blijven hierdoor (nog) beter bewaarbaar.

Feedbeet bewaren

Feedbeet samen inkuilen met MKS gaat heel goed.
Feedbeet samen inkuilen met MKS gaat heel goed.

De bieten kunnen vers gevoerd worden mits deze worden versnipperd. In sommige gevallen worden de bieten verwerkt in de maisbult. Omdat veel melkveehouders vóór 1 oktober de mais binnenhalen, laat men op deze manier echter bietenopbrengst liggen. In de maanden oktober en november neemt de opbrengst namelijk nog dagelijks toe. Mede hierdoor worden de meeste voederbieten later gerooid en vaak in combinatie met een droog product als sojahullen in een slurf bewaard. Dit zogenaamde ‘baggen’ van de biet geeft veel voordelen. De voersnelheid kan worden aangepast en het is mogelijk om jaarrond te bewaren en te voeren. Ook het inkuilen samen met Maiskolvensilage (MKS) is sterk in opgang.

Volledig gemechaniseerde verwerking (bagging) van Feedbeet op het eigen erf.
Volledig gemechaniseerde verwerking (bagging) van Feedbeet op het eigen erf.

Voor het teeltseizoen 2024 is het biologische ras GODIVA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) en voor de gangbare teelt het ras LAURENA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) beschikbaar. Beide rassen zijn zeer geschikt voor zand- en dalgronden met kans op rhizoctonia. Er wordt geadviseerd om voor deze rassen te kiezen als er maïs of gras in het bouwplan voorkomt. Voor (klei) percelen zonder rhizoctonia wordt het ras PIERINA KWS met als bijzondere eigenschap het lage tarrapercentage geadviseerd.

Meer informatie over KWS Feedbeet is te verkrijgen bij uw regionale KWS-adviseur of op de website van KWS.

Godiva KWS is omwille van zijn dubbele resistentie zeer geschikt voor de teelt op zandgrond bij biologische telers.
Godiva KWS is omwille van zijn dubbele resistentie zeer geschikt voor de teelt op zandgrond bij biologische telers.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin