Doorgaan naar artikel

Koeien hebben geen tijd!

Meer en meer grote bedrijven zien in dat melkrobots een beter alternatief zijn voor melken. Lely is – ook voor bedrijven met 100+ of meer koeien – altijd pal achter haar melkrobots blijven staan. Coert van Lenteren, van Lely’s gespecialiseerde Dairy XL afdeling verwoordt het helder: “Vooral voor grote bedrijven is het zaak verder te kijken dan het automatiseren van het melken alleen, het gaat om de wijze waarop het bedrijf gemanaged wordt. Meer nog dan bij reguliere bedrijven draait het om efficiency en het standaardiseren van processen. Voorop staat waar de ondernemer naar toe wil, welk doel hij voor zijn bedrijf wil stellen.”

Low input – high output

Het uiteindelijke doel van elke veehouder is om een hoge kwaliteit melk te produceren op een zo efficiënt mogelijke manier. Bij het Dairy XL concept wordt gewerkt met het kengetal: ‘aantal gemolken liters per betaald arbeidsuur’. Met name voor grote melkveebedrijven is de beheersing van de processen de bepalende factor voor een winstgevend resultaat. De Dairy XL-aanpak  richt zich op een low input en het behalen en beheren van een high output.

 

Een koe heeft geen tijd

Koeien moeten melk produceren. Van Lenteren: “Biedt haar rust, ruimte en regelmaat, en plan rondom de koe de benodigde werkzaam heden om haar maximaal te laten presteren.  Per lactatie vindt per koe  9 keer een (be)handeling plaats. Dit vergt routine en discipline.”

“We leveren de robots er meteen bij”

Van Lenteren: “Op dit moment lopen we nog vaak tegen het vooroordeel aan dat melkrobots alleen geschikt zouden zijn voor bedrijven met minder dan pakweg 300 koeien. Dat is echter een groot misverstand, het gaat om een het totale managementbenadering. We zeggen wel eens: Wij verkopen de service en het bedrijfsmanagement en leveren er de melkrobots bij. Onze klanten herkennen steeds vaker wat we hiermee bedoelen.”

Voor meer informatie over het Dairy XL concept mail naar: dairyxl@lely.com.

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt het bedrijf oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melkrobots tot verzorgingsproducten, van automatische voersystemen tot stalreinigers. En advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

Meer over Lely

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin