Doorgaan naar artikel

Kies het juiste inkuilmiddel

Foto's: Barenbrug partner

Foto's: Barenbrug

De oogsten in het najaar zijn het resultaat van een jaar lang werk. Zorg daarom dat je ook het laatste deel goed aanpakt. Hét juiste inkuilmiddel helpt je om je inspanningen van het hele jaar te waarborgen.

Nu we de zomer achter ons laten is het tijd om de gewassen die in het najaar afrijpen te oogsten. Je mais is hiervan het meest voor de hand liggende voorbeeld. Maar ook leveren je graslandpercelen in het najaar ruwvoer van uitstekende kwaliteit. Dit verdient een zorgvuldige bewaring. Hét juiste inkuilmiddel helpt je om je inspanningen van het hele jaar te waarborgen.

Mais zorgt voor betere benutting eiwit
Mais is een hoogwaardig ruwvoer dat door het hoge zetmeelgehalte een goede aanvulling is in het rantsoen van je melkvee. Door het zetmeel wordt het (onbestendige) eiwit in de koeienpens nog beter benut. Het is jammer om het zetmeel te verliezen door de conservering van de mais. Mais verliest zonder inkuilmiddel 10% aan zetmeel gedurende het jaar. Heb je 10 ha mais, dan verlies je tijdens de conservering dus 1 ha mais aan zetmeel. Dat is zonde van je inspanning. Een inkuilmiddel verdient zich dus altijd terug.

Bewezen uit onderzoek: minimaal zetmeelverlies

Uit onderzoek van Groeikracht blijkt dat maiskuilen die behandeld zijn met het inkuilmiddelBonsilage Mais URL naar:  nauwelijks aan zetmeel verliezen. Het bewezen inkuilmiddel bevat zowel melkzuur- als azijnzuurvormende bacteriën. Deze versnellen de conservering. Hierdoor krijgen verkeerde microben geen kans om het zetmeel in het gewas af te breken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat na driehonderd dagen nog steeds minimaal zetmeelverlies was waargenomen. 

Produceer 715 kg propyleengycol per potje

Met behulp van de unieke bacteriën in het inkuilmiddel Bonsilage Fit mais kun je tijdens de conservering van de mais propyleenglycol aanmaken. De specifieke bacteriën, waaronder de lactobacillus Buchneri, zetten de suikers van het gewas om in melkzuur. Vervolgens zetten de bacteriën een maximale hoeveelheid melkzuur om in propyleenglycol en azijnzuur. Dit resulteert in ruwvoer dat de penswerking verbetert. Het risico op pensverzuring en slepende melkziekte neemt hierdoor af.

Het onderzoek van Groeikracht heeft aangetoond dat je met 1 potje Bonsilage Fit mais € 1.200,- (715 kilo) aan propyleenglycol produceert. Omgerekend op rantsoenniveau betekent dit bij 8 kilo droge stof uit mais 145 gram propyleenglycol per koe per dag. Je hebt 1 potje Bonsilage Fit mais nodig om twee hectare mais in te kuilen.

Eiwitrijke gewassen inkuilen

Najaarsgras zit boordevol eiwit. Uitstekend voor je melkvee dat goed produceert op een eiwitrijk rantsoen. Eiwitrijke gewassen vragen bij de conservering wel wat extra aandacht. Klavers en andere vlinderbloemigen gewassen doen hier nog een schepje bovenop. In het eiwitgehalte is het gras hoog, dan is het suikergehalte laag. Suiker is de katalysator voor een goede conservering. Bij veel eiwit en dus weinig suiker in het gewas kun je zelf zorgen voor het verlagen van de kuil-pH door het toevoegen van een inkuilmiddel. Met de juiste keuze zorg je voor een stabiele en goede conservering.

Barenbrug

Een wereld aan mogelijkheden, dat zag Joseph Barenbrug voor zich toen hij in 1904 naar gras keek. Hij initieerde de ontwikkeling van rassen voor verschillende toepassingen, en tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. We ontwikkelen grassen voor verschillende klimaten en toepassingen. Voor het vee hebben we smakelijke en gezond gras met hoge voedingswaarden. Voor parken en tuinen ligt onze focus op fijnbladig en aantrekkelijk groen langzaam groeiend gras. Voor sportvelden hebben we sterk gras. Wat jij nodig hebt, kunnen wij realiseren!

Klanten op de eerste plaats

Klanten helpen bij allerlei soorten uitdagingen was Josephs missie. Als vierde generatie zetten Bastiaan en Frank Barenbrug deze traditie nu voort. Vandaag de dag is de Barenbrug Groep wereldleider op het gebied van het ontwikkelen van gras- en voederoplossingen. Een familiebedrijf in hart en nieren.

Kennis delen, oplossingen creëren

In alle belangrijke klimaatzones beschikken we over onderzoeksfaciliteiten. Met achttien kantoren en 22 locaties voor onderzoek en ontwikkeling staan we in zes continenten en meer dan twintig landen tot jouw beschikking. Onze R&D-experts netwerken en wisselen inzichten uit om precies de juiste oplossing voor jou te ontwikkelen. Onze aanwezigheid op het Zuid-Amerikaanse continent zorgt er bijvoorbeeld voor dat we over een waardevolle bron van tropische grassoorten voor over de hele wereld beschikken. Zuivel producerende landen zoals Nederland en Nieuw-Zeeland profiteren van elkaars inzichten betreffende gezonde en duurzame voederoplossingen.

Koninklijk

In 2004 ontving Barenbrug het predicaat Koninklijk, een onderscheiding die alleen wordt toegekend aan bedrijven met een enorme prestige en groot belang in hun veld, die meer dan honderd jaar bestaan en een duurzame bedrijfsvoering en uitstekende reputatie hebben. Wij zijn trots op onze koninklijke onderscheiding.

Meer over Barenbrug
Beheer
WP Admin