Doorgaan naar artikel

Kies bij zaai in 2021 voor de juiste maïszaadbehandeling!

Maïszaad dient beschermd te worden tegen aantasting door kiem- en bodemschimmels, vogelvraat en/of ritnaalden. Alle zaden hebben per slot van rekening het recht om volwaardige planten te worden. Sinds dit jaar zijn echter een aantal middelen voor de behandeling van zaaizaden verboden. Het gaat hierbij om de fungiciden met de werkzame stof Thiram (TMTD) tegen schimmels zoals Pythium en Fusariumsoorten. Hetzelfde geldt voor Mesurol, met methiocarb als werkzame stof, tegen vogelvraat en de fritvlieg.

Zeker in een koud en nat voorjaar is maïszaad gevoelig voor aantasting door kiem- en bodemschimmels en kan een minder goede opkomst het gevolg zijn. Om plantverliezen te voorkomen of toch op zijn minst te beperken, blijft een zaadbehandeling een vereiste. Als alternatief voor Thiram laat KWS het zaad van al haar maisrassen standaard behandelen met het fungicide Redigo M.

Het voorkomen van schade door vogelvraat blijft mogelijk

Ook vogels kunnen grote schade veroorzaken door maïszaad of zelfs hele planten uit de grond te pikken. Dat is dit voorjaar op veel percelen een groot probleem geweest.

Om vogelvraat te voorkomen gebruikt KWS op het zaad van alle KWS-maisrassen de nieuwe innovatieve maiszaadbehandeling INITIO Bird Protect. INITIO Bird Protect bevat een effectief afweermiddel tegen vogelvraat en alle ingrediënten voor een vlotte kieming. Het bevordert de wortelgezondheid en fosfaatopname en vermindert koudestress-symptomen. Dit alles resulteert in een snelle groei naar het 4-6 bladstadium zonder plantverliezen.

Op alle 24 testlocaties verspreid over Europa, met een verschillende vogelpopulatiedruk, is gebleken dat maïszaad behandeld met INITIO Bird Protect op gelijke voet heeft gepresteerd met de tot in het jaar 2019 toegepaste Standaard behandeling tegen vogels en veel beter dan alternatieve behandelingen en onbehandeld maïszaad.

Kijk naar de interessante video waarin door Matthias Stauffer van KWS de resultaten van de toepassing van Initio Bird Protect in het veld worden gepresenteerd.

Wees beducht voor ritnaalden na het scheuren van grasland

Schade door ritnaalden, wat met name in de eerste vier jaar na het scheuren van grasland wat bestemd is voor de teelt van maïs voorkomt, uit zich door plantwegval. De plant wordt bij de plantvoet geheel of gedeeltelijk doorboord.

Om schade door ritnaalden zoveel mogelijk te voorkomen, is voor seizoen 2021 de zaadbehandeling FORCE 20 CS beschikbaar op een aantal geselecteerde maïsrassen van KWS. Om zeker te zijn van levering is het wel belangrijk om vroegtijdig het behandelde maïszaad te bestellen.

Persoonlijke bescherming bij gebruik is belangrijk

Bij gebruik van behandeld maïszaad dienen de geadviseerde voorzorgsmaatregelen in hand genomen te worden. Denk hierbij aan het gebruik van handschoenen, een coverall, een gezichtsscherm en passende ademhalingsbescherming.

Voorkomen is beter dan genezen door preventieve maatregelen rond de zaai

Een hoop problemen die uiteindelijk tot uiting kunnen komen in de vorm van een minder goed opkomst op plantwegval kunnen voorkomen worden. Denk hierbij aan een vlak zaaibed, zodat de bodem gelijkmatig opwarmt en tevens de capillaire opstijging van bodemvocht gestimuleerd wordt. Zaai bij een bodemtemperatuur op zaaidiepte vanaf 10°C en kies voor maïsrassen die bekend staan om hun vlotte beginontwikkeling. Dien daarnaast bij de zaai, indien mogelijk, een rijenmeststof toe.

Vraag uw eigen KWS-adviseur om meer informatie of kijk op www.kwsbenelux.com of op www.kwsmaiszaad.com.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin