Doorgaan naar artikel

Investeren in veredeling maïsrassen geeft resultaat

De nieuwe Aanbevelende Rassenlijst 2021 is gepubliceerd. Duidelijk is dat de nieuwste maïsrassen op deze lijst door intensieve veredeling weer vroeger, maar ook beter zijn geworden.

Vroeger in de zin dat door selectie op vroegrijpheid van met name de korrel, de zekerheid van oogst van een rijp gewas nog meer aan het toenemen is. Dit betekent dat het steeds beter mogelijk is om een vanggewas als Snelle Lente Rogge voor 1 oktober na de oogst van de maïs te zaaien. En beter omdat in vergelijking met maïsrassen die 15 jaar geleden nieuw op de markt kwamen, de nieuwe rassen 10 tot 15% hogere opbrengsten realiseren.

KWS investeert in betere rassen en gewassen

Om bestaansrecht, onafhankelijkheid en continuïteit naar de toekomst toe te verzekeren, investeert KWS jaarlijks meer dan 15% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe betere rassen en gewassen. KWS is een onafhankelijk familiebedrijf wat ondertussen al meer dan 160 jaar bestaat. Medewerkers van KWS werken dagelijks met trots en heel veel enthousiasme aan de verbetering van de genetica. Alleen al verspreid over de Benelux zijn er ieder jaar meer dan 10 proefveldlocaties waar nieuwe maïsrassen zowel op silomaïs- alsook op korrelmaïskwaliteiten beoordeeld worden. Daarbij komt nog eens dat, voor plaatsing op de rassenlijsten, de beste KWS-rassen ook nog eens getest worden door onafhankelijke proefveldinstanties. Zo ook door Wageningen University & Research, afdeling Open Teelten met als doel een vermelding op CSAR Aanbevelende Rassenlijst.

KWS hofleverancier maïsrassen op Rassenlijst 2021

Al deze inspanningen hebben ertoe mogen leiden dat KWS hofleverancier is van maïsrassen die als nieuw aanbevolen op de Rassenlijst 2021 zijn gekomen. Dit is een prestatie om trots op te zij. Het betekent dat KWS de Nederlandse teler kan bedienen van nog meer rassen die in Nederland onder Nederlandse groeicondities uitgebreid zijn getest.

Zo zijn 5 van de 6 rassen die het predicaat Aanbevolen hebben gekregen op Rassenlijst 2021 – snijmais zeer vroeg-vroeg, afkomstig van KWS. Het gaat om: Papageno, Agromilas, Rancador, Saltare en Benefito.

Papageno is een ultravroeg ras met een FAO 200, wat ook meerdere jaren het onderzoek, wat aan de basis ligt van het Rassenbulletin Rassenbulletin Snijmaïs – Ultravroeg / Zeer vroeg 2021, met goed gevolg heeft doorlopen.

Johaninio veelbelovend maïsras

Wageningen UR heeft intussen een veelbelovend maïsras onderzocht om in aanmerking te komen voor aanbeveling als vroeg silomaïsras, is Johaninio.

Johaninio is het maïsras wat gemiddeld over de afgelopen 3 groeiseizoenen in proeven van KWS, naast Agropolis, de beste resultaten heeft laten zien. Johaninio is met FAO 230 echter vroeger, waardoor de oogstzekerheid veel groter is.

Hogere korrelopbrengsten

Vooruitgang is behaald door hogere korrelopbrengsten, wat resulteert in hogere zetmeel- en daarmee voederwaardeopbrengsten. Zetmeel is hoog verteerbaar en levert een belangrijke bijdrage in de aanbreng van glucogene energie, wat resulteert in meer lactose- en daarmee melkproductie. Ten opzichte van heel veel bekende maïsrassen behalen genoemde maïsrassen al gauw € 200 tot € 250 meeropbrengst per hectare.

Kiezen voor goedkopere en vaak onbekende maïsrassen is duurkoop. Verhalen als zouden deze rassen enkel geschikt zijn als korrelmaïs, kunnen naar het rijk der fabelen. Hun vooraanstaande positie op de Aanbevelende Rassenlijst 2021-snijmais tonen juist het tegenovergestelde aan. Bij oogst op het juiste moment is de opbrengst van de korrel dominerend in de silomaïsproeven, wat tot uiting komt in hoge drogestof- en voederwaardeopbrengsten. Daarnaast is ook de hoogte van de zetmeelindex een goede indicator van de kwaliteit van het desbetreffende ras.

Genialis goed bestand tegen droogte

In de middenvroege groep heeft het maïsras Genialis zich op Aanbevelende Rassenlijst 2021 heel goed stand kunnen houden met heel keurige cijfers voor landbouwkundige eigenschappen. Genialis is met een FAO 230 een heel degelijk en betrouwbaar maïsras, welke op basis van de brede ervaring in de praktijk gemiddeld genomen ook beter tegen droogte kan. Bovendien staat Genialis, samen met Megusto, Prixdor, Ricardinio, Kompetens en Autens op de positieve Kopbrandlijst. Dit betekent dat Genialis niet gevoelig is voor een eventuele Kopbrandaantasting.

Selectie op tijdige afrijping

Door selectie op tijdige afrijping (vroegrijpheid) zijn nieuwe maïsrassen steeds beter in staat om, ook rekening houdende met wisselvallige weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen, daadwerkelijk de hoogste drogestofopbrengst en optimale energiedichtheid te halen.

Belangrijk bij de rassenkeuze is het beoordelen van maïsrassen op basis van vroegrijpheid van de korrel en niet op basis van de totale plant.

Het op papier vroege maïsras (lees: ds% totale plant) blijkt in de praktijk vaak later dan verwacht. Een rijpe korrel bepaalt bij moderne maïsrassen het hakselmoment en niet de (rest)plant.

Een hoge opbrengst en beste kwaliteit wordt daarnaast alleen maar behaald, wanneer het gewas in staat is om deze te leveren, dat wil zeggen: voldoende vitaal blijft tot aan de oogst. Vandaar ook dat in de veredeling terecht zoveel aandacht besteed wordt aan restplantgezondheid. Hierbij zijn criteria als een onder andere een lage gevoeligheid voor kopbrand en fusariumaantasting, gelet op de scherpe bemestingsnormen, tegenwoordig heel belangrijk.

KWS-maïsrassen zijn met verschillende behandelingen leverbaar

Tegen kiem- en bodemschimmels: voor een afdoende bescherming tegen kiem- en bodemschimmels is maïszaad van alle KWS-maïsrassen standaard met REDIGO M behandeld.

Tegen vogelvraat: KWS levert op maïszaad van alle KWS-maïsrassen INITIO BIRD PROTECT

 

  • Effectief afweermiddel* tegen vogelvraat
  • Bevat alle ingrediënten voor een vlotte kieming en jeugdgroei

 

Lees meer over INITIO BIRD PROTECT

Tegen ritnaalden: FORCE 20CS** is in 2021 beschikbaar op een aantal speciaal geselecteerde top-maïsrassen van KWS om schade door de ritnaald zoveel als mogelijk tegen te gaan. Om zeker te zijn van levering is het wel belangrijk om vroegtijdig het behandelde maïszaad te bestellen.

*Bevat een gewasbeschermingsmiddel. Gebruik dit veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

**Het is belangrijk om bij het gebruik van maïszaad dat behandeld is met FORCE 20CS persoonlijke beschermingsmaatregelen te nemen.

Kies bij de maïsrassen voor het komende seizoen dan ook bewust voor rassen die zich in proeven, op rassenlijsten en in de praktijk op uitgebreide schaal hebben bewezen. Vraag voor aankoop altijd naar officiële proefveldresultaten op basis van de CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2021 om zeker te zijn dat u waar krijgt voor uw geld.

Meer informatie over KWS of over KWS-producten? Neem dan contact op met uw KWS-adviseur.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin