Doorgaan naar artikel

‘Ik bespaar op mijn voerkosten met Seed2Feed’

Nick de Werdt drukte zijn voerkosten door te focussen op de teelt van snijmais, het rantsoen nog beter te benutten en de voerefficiëntie te verhogen. Hij kreeg daarvoor begeleiding vanuit KWS.

De voerkosten bepalen voor een groot deel de totale kosten, ook op het melkveebedrijf van Nick de Werdt in Sterksel. Om verschillende redenen zijn deze kosten de afgelopen jaren gestegen, waardoor het saldo verder onder druk kwam te staan. Nick: “In mijn zoektocht naar verbetering van het bedrijfsresultaat kwam ik in contact met Tim van Houtum, Seed2Feed-Adviseur bij KWS, die mij helpt om dit te realiseren.” Nick de Werdt vertelt hierover meer in deze video.

Nick: “De sleutel voor het verlagen van de voerkosten bleek te liggen in de keuze voor bepaalde gewassen en de teelt ervan. Door de focus op de teelt te leggen, het opbrengst- en kwaliteitspotentieel van mijn eigen grond te maximaliseren en het rantsoen nog beter te benutten, kan ik nu de voerefficiëntie op mijn melkveebedrijf verder vergroten. “

Hierbij is inzicht in de voerkosten een belangrijke eerste stap. “Met Farmdesk, de managementsoftware voor melkveebedrijven, kan ik zelf mijn voerkosten dagelijks transparant volgen. De software ondersteunt mij bij het beheren van mijn voerrantsoen en houdt tegelijkertijd rekening met de keuze voor de teelt van de bijpassende gewassen.

Farmdesk is als onderdeel van het Seed2Feed-concept daarom zeer zeker geschikt om het initiatief te houden in de zoektocht naar verbetering van het saldo van mijn melkbedrijf.”

Wilt u ook het stuur van uw bedrijf in eigen handen houden, meer inzicht krijgen, op voerkosten besparen en daarom meer informatie over Seed2Feed? Neem dan contact op met Tim of kijk op onze website.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin