Doorgaan naar artikel

Hofleverancier van nieuwe rassen

Hofleverancier van nieuwe rassen partner

Hofleverancier van nieuwe rassen

KWS mag zich, met 6 van de 17 nieuwe registraties, met trots hofleverancier van de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst 2018 noemen. Dit alles is het gevolg van veredelings- en selectiewerk als onderdeel van het grootste kweekprogramma van de gehele Benelux. De tijd en het geld dat veredelaar KWS steekt in het verbeteren van maïsrassen levert jaarlijks een opbrengstverhoging in de teelt op van 1 tot 1,25%.

De Nederlandse en Belgische Rassenlijsten noteerden in de periode tussen 1999 en 2017 om en nabij 2 ton meer korrelopbrengst (bij 15% vocht) per hectare. Dit is gebaseerd op onafhankelijke proefveldresultaten van de afgelopen 16 jaar in zowel Nederland als België en zijn de meest betrouwbare cijfers over alle maïsrassen. De gegevens rondom de snijmaïs omvatten een kortere periode en zijn bovendien onderverdeeld in vroege en middenvroege rassen. Al met al komt de vooruitgang de afgelopen 17 jaar ook bij de snijmaïsopbrengst op 9,5%. Omgerekend naar opbrengst op het veld betekent het 1 tot 1,5 ton meer korrelopbrengst per hectare.

Selectie op korrelopbrengst leidt ook tot hogere snijmaïsopbrengsten

Veredelen is vooral selecteren op korrelopbrengst. De korrel of meer nog het zetmeel uit de korrel levert de energie en is zo goed als 100% verteerbaar. Met het verbeteren van de verteerbaarheid in het algemeen en celwandverteerbaarheid in het bijzonder is geen vooruitgang te boeken. Uitgaand van het grootst gemeten verschil in celwandverteerbaarheid van 9% tussen 2 maïsrassen, een celwandaandeel in de maïs van 45% en een maïsaandeel in het rantsoen van 35%, wordt tussen de beide rantsoenen maximaal 1,4% (9×0.45×0.35) verschil in verteerbaarheid gemeten. Het is daarom geen wonder dat voederproeven, met verschillende maïsrassen met enkel verschillen op basis van celwandverteerbaarheid, dit niet significant weten te vertalen in verschillen in melk- of vleesproductie. De werkelijke prijs die veehouders betalen voor die weinig relevante verschillen in (celwand) verteerbaarheid is wel een ondubbelzinnig meetbaar verlies aan korrel- of zetmeelproductie van 8%. De Rassenlijst Korrelmaïs raadplegend komt zo’n opbrengsttekort van 8% overeen met ruim 1.000 kg korrel (16% vocht) per hectare! Kort gezegd: tegenover een maximaal voordeel bij het kiezen voor een ras met een hogere celwandverteerbaarheid staat een maximaal nadeel van ruim 1.000 kilogram opbrengst, afkomstig uit de korrel. Vandaar ook de terechte keuze in de praktijk voor snijmaïsrassen met een hoge korrelopbrengst.

Selecteren resulteert in vroeger en beter

Selectie betekent dus eerst ‘vroeger maken’ van het gewas, om het vervolgens ‘productiever’ te maken. Dankzij de veredeling naar nog vroegrijpere kolven is het goed mogelijk om in de noordelijke regio’s voldoende afrijping en daarmee voldoende zetmeelproductie te behalen. Wanneer de kweker aan de dwingende voorwaarde van voldoende afrijping binnen het geldende groeiseizoen heeft voldaan, ligt de weg open voor verdere selectie naar opbrengsttoename uit de korrel en daarmee extra zetmeel of extra krachtvoer van eigen bodem!

Veredelen is vooruitzien

Elk nieuw ras moet sterker presteren dan de gevestigde orde om kansen te krijgen bij maïstelers. De kunst is dus vroegere rassen met een hogere opbrengst te kweken. Een scala van nieuwe rassen ontwikkelen en uitgebreid testen onder verschillende omstandigheden kost ongeveer 7 jaar. Veredelen is dus vooruitzien. Naast opbrengst speelt bij de veredeling ook andere zaken rol. Bijvoorbeeld de gezondheid van de planten, een voorwaarde voor een langere fotosynthetisch actieve productieperiode in het veld met behoud van goede inkuileigenschappen van de restplant voor goede conservering en fris voer. KWS is al 15 jaar bezig met toleranties voor diverse bladvlekkenziekten. Vanaf omstreeks 2008 heeft KWS tolerante rassen in haar pakket die toen hoogdringend de plek hebben ingenomen van de oude gevoelige generatie maïsrassen. Voor kopbrand geldt eigenlijk hetzelfde en momenteel zijn stikstof en fosfaatefficiëntie belangrijke items bij de veredeling, alsook droogtestress. Zo wordt pro-actief gereageerd op strengere wetgeving en veranderingen in het klimaat.

Nieuwe generatie maïsrassen: Benedictio, Megusto en Genialis

Naast Genialis heeft nu ook het ras Benedictio zich een heel goede plaats verworven op zowel de Aanbevelende Rassenlijst 2018 – snijmaïs, als ook op de Rassenlijst 2018 – korrelmaïs. Benedictio is met 107 het ras met de hoogste drogestofopbrengst van de Rassenlijst snijmaïs zeer vroeg – vroeg en beschikt daarnaast over zeer goede landbouwkundige eigenschappen. Benedictio scoort o.a. een 9 voor builenbrandresistentie en is met een 8,5 één van de rassen met de beste beginontwikkeling.

Op de Rassenlijst snijmaïs en korrelmaïs heeft het ras bewezen over een zeer goede stevigheid te beschikken. Ook telers die dit seizoen Benedictio al hebben mogen telen, kunnen na de zware nazomerstorm op 13 september jl. hierover op een positieve manier meepraten. Benedictio kan, omwille van haar vroegrijpheid, in een groot gedeelte van Nederland geteeld worden.

Het maïsras Genialis heeft met zich met goede rapportcijfers voor landbouwkundige eigenschappen en een hoge opbrengst met een index van 103 kunnen handhaven op de Aanbevelende Rassenlijst 2018 – middenvroege en middenlate maïsrassen. Ook is het zetmeelgehalte is bovengemiddeld. Ook Torres en de Juvento zijn zeer gewaardeerde snijmaïsrassen op de Aanbevelende Rassenlijst met veel tevreden gebruikers.

Megusto is met een korrelopbrengst van 106, met afstand het beste maïsras op de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst korrelmaïs 2018. Telers die op zoek zijn naar een vroeg snijmaïsras met een zeer hoge korrel- en daarmee voederwaardeopbrengst zijn bij Megusto aan het goede adres. Daarnaast is het een ras met goede beginontwikkeling en een zeer goed resultaat voor ‘vroegheid bloei’.

In het segment van de vroege korrelmaïs is het ras Stabil een zeer goede nieuwkomer op de Rassenlijst. Dit ras, wat ook zeer geschikt is als zeer vroeg snijmaïsras, blinkt uit door haar goede opbrengst en is zeer geschikt voor telers die vroeg willen oogsten.

Goed teeltmanagement is belangrijk

Een juiste maïsrassenkeuze is allesbepalend voor een goed resultaat. Wanneer bijvoorbeeld de pH, als onderdeel van de bodemvruchtbaarheid niet optimaal is, heeft dit een negatieve invloed. Ook een, als gevolg van de afnemende mestgiften, steeds vaker voorkomend kaligebrek kan opbrengst kosten. Als het teeltmanagement ‘op orde’ is, wordt de meerwaarde van het beste ras nog beter zichtbaar.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin