Doorgaan naar artikel

Hitte en droogte: red de mais door te beregenen

Mais heeft water nodig om te koelen. Ook zorgt water voor op gang houden van de korrelvulling.

Het kan niemand ontgaan zijn. We hebben met de langstdurende hittegolf sinds het begin van de metingen te maken. Daar waar het voor de mens zonder koeling en voldoende vocht nauwelijks vol te houden is, hebben ook de gewassen op het veld het momenteel zwaar. Zo ook de maïs. Maïs is van origine een subtropisch gewas en gedijt goed onder hoge temperaturen, maar dan wel onder de voorwaarde dat het niet te heet is en er voldoende vocht in de wortelzone voorhanden is.

Vocht is in de eerste plaats nodig om de temperatuur van plantweefsel op een acceptabel niveau te houden. De bladeren transpireren, wat staat voor zweten, wat vervolgens weer een koelend effect geeft. De benodigde hoeveelheid water voor productie is vele malen geringer dan voor koeling.

Stadium korrelvulling

De meeste maïs bevindt zich nu, na de bloei, in het stadium van de korrelvulling. Bij droogte tijdens dit stadium is er sprake van een suboptimale fotosynthese. Dit staat gelijk aan een afnemende productie van suiker. Dit resulteert uiteindelijk in onvoldoende tot geen korrelvulling, een laag duizendkorrelgewicht en daarmee geen zetmeel.

Maïs met een vochttekort laat in het eerste stadium in elkaar gekrulde bladeren zien, omdat het zichzelf probeert te beschermen door zo weinig mogelijk contactoppervlak te tonen er daardoor sprake is van een lagere gewasverdamping.

Wanneer er vervolgens nog geen vocht uit neerslag, beregening of uit de bodem beschikbaar is, verdorren of verbranden door oververhitting als het ware de bladeren. Dit begint bij de bovenste bladeren en trekt verder na beneden de plant in.

Voldoende watergift

Laat het alstublieft niet zo ver komen en probeer te redden wat er te redden valt door de maïs zo snel mogelijk te beregenen met een voldoende watergift van 20-30 mm per keer. Nu, zo kort voor de eindstreep/oogst loont het zoveel meer om de maïs te beregenen dan het gras!

Twijfels over de vochttoestand van uw maïsperceel? Neem dan direct contact op met uw regionale KWS-adviseur.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin