Doorgaan naar artikel

Het ideale vanggewas en rustgewas in een!

Snelle Lente Rogge is een uniek product afkomstig uit de hybride-rogge-veredeling van KWS en combineert veel voordelen. Het is heel goed in te zetten als vanggewas, is een bodemverbeteraar en levert veel smakelijk ruwvoer.

Snelle Lente Rogge is een uniek product afkomstig uit de hybride-rogge-veredeling van KWS en combineert veel voordelen:

1. Vanggewas

Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas na de oogst van o.a. maïs perfect voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en daarmee uitspoeling zoveel mogelijk te beperken.


2. Rustgewas

Snelle Lente Rogge is heel goed in te zetten als rustgewas, waarmee aan de verplichting van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt voldaan. Er moet dan worden gekozen voor de oogst van Snelle Lente Rogge als GPS in het deegrijpe stadium of om te dorsen. Wanneer Snelle Lente Rogge daarnaast in het kader van het GLB als hoofdteelt na silomaïs wordt opgegeven, is het mogelijk om uiterlijk 31 oktober te zaaien in plaats van voor 1 oktober. Dit geeft extra rust en flexibiliteit. Ook is het heel goed mogelijk om het als mengteelt te telen in combinatie met bijvoorbeeld wintererwten en/of gras. Let hierbij wel op de voorwaarden die gelden voor mengteelt.

Foto's: KWS

3. Bodemverbeteraar

Rogge in het algemeen en Snelle Lente Rogge als hybride rogge in het bijzonder heeft dankzij de hoeveelheid biomassa en beworteling een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid van de grond. De bewerkbaarheid is na de teelt duidelijk beter, wat een positieve invloed heeft op de volgteelt.

4. Voedergewas

Snelle Lente Rogge is heel goed geschikt om in april, voorafgaand aan de volgteelt, als voedergewas geoogst te worden. Op bedrijven met droogtegevoelige grond geeft dit de zo gewenste aanvulling van de ruwvoervoorraad! Ook kan Snelle Lente Rogge in het deegrijpe stadium als GPS geoogst of voor de korrel gedorsen worden. Wanneer gekozen is voor mengsel met gras als groenbedekking, kan er van het perceel in hetzelfde seizoen nog een of twee snedes geoogst worden.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin