Doorgaan naar artikel

Grasklaver inzaaien; doe het nú

Als melkveehouder kan het je niet zijn ontgaan. Grasklaver is hot. Met name aangewakkerd door de verlaging van de (kunst)mestgift en de behoefte aan bodemverbetering. Maar grasklaver managen vraagt om andere vaardigheden en kennis dan percelen met standaard Engels raaigras. Wij geven je in dit artikel tips om een succes te maken van je grasklaverperceel.

Wist je dat het succes van een grasklaver begint bij goed inzaaien? Klaver houdt van warmte en vocht. De nazomer is dus het ideale tijdstip. Overweeg je grasklaver in je bouwplan? Begin dan nú met de voorbereidingen.

Maak je perceel klaar voor de inzaai

Voor een goede vestiging van de klaver moet je een paar zaken goed voorbereiden. Check bijvoorbeeld de pH van de bodem. Voor zandgrond adviseren wij een pH van 5,5. Op kleigrond moet deze 6,0 zijn. Stuur indien nodig bij met een extra bekalking. Ook de nalevering van stikstof een belangrijk gegeven. Te veel NLV stimuleert de grasgroei. Daarom adviseren wij alleen grasklaver in te zaaien op percelen met een NLV lager dan 150. Zaai je een oud grasland perceel met grasklaver? Wees er dan op bedacht dat door de vertering van de oude zode de stikstofnalevering flink toeneemt. Hierdoor kan de klaverinzaai mislukken. Daarom adviseren wij grasklaver te zaaien in rotatie met een akkerbouwgewas.

Overleg met je loonwerker

Klaver zaai je op 0,5 centimeter diep. Graszaad moet bij voorkeur op 1 centimeter gezaaid worden. Sommige loonwerkers zaaien daarom een grasklaver perceel in twee werkgangen, of hebben een zaaimachine met twee zaaibakken waarbij ze voor iedere zaaibak de zaaidiepte in kunnen stellen. Zaai je grasklaver in één werkgang? Zaai dan in het voordeel van de klaver op 0,5 centimeter diep. Meng het zaad goed in de mengbak om ontmenging te voorkomen. Om goed te kunnen mengen, adviseren we om maximaal voor 1 ha zaaizaad in de zaaibak te doen.

NutriFibre® en rode klaver: een gouden combi

Zaai je grasklaver met als doel meer eiwitrijk ruwvoer telen met een gewas dat ook weerbaar is tegen droogte? Overweeg dan NutriFibre (zachtbladig rietzwenk) en rode klaver. Het robuuste gewas wortelt extreem diep (tot 1 meter) waardoor het vocht en mineralen ook uit de lagere bodemlaag oppikt. Combineer je dit met rode klaver dan kun je met een zeer lage mestgift een flinke opbrengst eiwitrijk ruwvoer produceren. Rode klaver bindt 350 kilogram stikstof uit de lucht per hectare. En hier profiteert de NutriFibre weer van.

Optimaal klaverpercentage 21 procent

Uit recent onderzoek van Barenbrug research op zand- en kleigrond blijkt dat een klaveraandeel van 21 procent in combinatie met het NutriFibre optimaal is. Er is niet alleen zichtbaar meer klaver. Ook de persistentie en het eiwitgehalte scoren beter dan bij een klaveraandeel van 13 procent. Dat 21 procent het optimum is, blijkt ook vanwege de proeven met 29 procent klaver. Deze pakten onder de streep weer minder uit. Hanteer daarom bij het inzaaien van rode klaver met NutriFibre de vuistregel 1 op 5.

Uitgekiende samenstelling voor hoge stikstofbinding én standvastigheid
Rode klaver bindt meer stikstof dan witte klaver. Maar witte klaver is daarentegen weer standvastiger en heeft een langere levensduur. Om van beide werelden te profiteren heeft Barenbrug het klavermengsel Duet samengesteld. Dit mengsel bestaat uit 50% diploïde rode klaver, 20% tetraploïde rode klaver (mattenklee type) en 30% grootbladige witte klaver. Door deze uitgekiende samenstelling combineer je een maximale stikstofbinding en gewasgroei met standvastigheid en een lange levensduur.

Stalvoeren: grasklaver voor stabiele opbrengst én smakelijkheid

Ook wie wil stalvoeren is gebaat bij klaver. Met grasklaver houd je ook in de drogere zomermaanden de grasproductie in de benen. En bovenal, de klaver voegt extra smaak en voederwaarde toe aan het ruwvoer. Dit bevordert de opname door je melkvee. Combineer je klaver met het weidemengsel Weide 365®? Dan kun je ten opzichte van een standaard weidemengsel drie weken per jaar langer vers gras voeren. Met Weide 365 verleng je het vers gras seizoen, met de klaver verbeter je de smaak en de droogte resistentie.

Barenbrug

Een wereld aan mogelijkheden, dat zag Joseph Barenbrug voor zich toen hij in 1904 naar gras keek. Hij initieerde de ontwikkeling van rassen voor verschillende toepassingen, en tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. We ontwikkelen grassen voor verschillende klimaten en toepassingen. Voor het vee hebben we smakelijke en gezond gras met hoge voedingswaarden. Voor parken en tuinen ligt onze focus op fijnbladig en aantrekkelijk groen langzaam groeiend gras. Voor sportvelden hebben we sterk gras. Wat jij nodig hebt, kunnen wij realiseren!

Klanten op de eerste plaats

Klanten helpen bij allerlei soorten uitdagingen was Josephs missie. Als vierde generatie zetten Bastiaan en Frank Barenbrug deze traditie nu voort. Vandaag de dag is de Barenbrug Groep wereldleider op het gebied van het ontwikkelen van gras- en voederoplossingen. Een familiebedrijf in hart en nieren.

Kennis delen, oplossingen creëren

In alle belangrijke klimaatzones beschikken we over onderzoeksfaciliteiten. Met achttien kantoren en 22 locaties voor onderzoek en ontwikkeling staan we in zes continenten en meer dan twintig landen tot jouw beschikking. Onze R&D-experts netwerken en wisselen inzichten uit om precies de juiste oplossing voor jou te ontwikkelen. Onze aanwezigheid op het Zuid-Amerikaanse continent zorgt er bijvoorbeeld voor dat we over een waardevolle bron van tropische grassoorten voor over de hele wereld beschikken. Zuivel producerende landen zoals Nederland en Nieuw-Zeeland profiteren van elkaars inzichten betreffende gezonde en duurzame voederoplossingen.

Koninklijk

In 2004 ontving Barenbrug het predicaat Koninklijk, een onderscheiding die alleen wordt toegekend aan bedrijven met een enorme prestige en groot belang in hun veld, die meer dan honderd jaar bestaan en een duurzame bedrijfsvoering en uitstekende reputatie hebben. Wij zijn trots op onze koninklijke onderscheiding.

Meer over Barenbrug

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin