Doorgaan naar artikel

Eiwitteelt én bodemverbetering, twee vliegen in een klap

Wil je moeiteloos meer eiwit telen en de bodemvruchtbaarheid van je grond verbeteren? Zaai dan hét klavermengsel ProtaPlus als tussenteelt van zes tot twaalf maanden. Hiermee vang je twee vliegen in een klap.

Een groenbemester zaai je voor het gezond houden of verbeteren van je bodem. Maar wat is er nu mooier dan dit te combineren met de teelt van eiwitrijk ruwvoer? Dit kan met ProtaPlus. Je kunt het zaaien als volggewas of als bodemverbeteraar maar ook als snelle ruwvoeroplossing om in korte tijd maximaal eiwit te oogsten. In vergelijking met blijvend grasland levert ProtaPlus tot 30 procent meer eiwit. De basis van deze opbrengstpotentie ligt in de beproefde samenstelling. Het eenjarige grasklavermengel is samengesteld met de beste Italiaanse raaigrassoorten en de snelst groeiende klavers.

ProtaPlus: Het beste uit twee werelden

De combinatie grassen en klavers geeft je van beide gewassen de voordelen. Zo leggen grasgroenbemesters van alle groenbemesters het meeste organische stof vast. Deze organische stof uit gras geeft een hoge nalevering van stikstof aan de teelten die volgen. Naast de opbouw van organische stof zorgt het gras ook voor een goede beworteling van het bovenste gedeelte van je bouwvoor.

De klavers die vallen onder de familie van de vlinderbloemigen, hebben als voordeel dat de nalevering van stikstof voor een volggewas meteen aanwezig is. De wortels, met name de penwortels, zorgen voor verbetering van de structuur en vochthuishouding.

Optimale ruwvoerbalans

De combinatie gras en klaver geeft ook gezond ruwvoer met een goede suiker/eiwit verhouding. Met groenbemesters van uitsluitend Italiaans raaigras heb je het risico dat het suikergehalte en ruweiwitgehalte niet in balans zijn. De klavers binden de stikstof uit de lucht waardoor het gewas eiwitrijker is. Samenvattend kun je stellen dat de combinatie van snelle vlinderbloemigen met gras uniek is omdat:
· het je een goede opbrengst gezond ruwvoer levert;
· het stikstof vast legt voor een volggewas;
· en het verbetert tot slot de bodemvruchtbaarheid.

ProtaPlus tackelt problemen bij droogte

De laatste jaren merken we dat de zomers droger worden. Daarin kan ProtaPlus op drie manieren een meerwaarde vormen.
· Allereerst ben je met ProtaPlus in staat om vroeg in het voorjaar of juist in het najaar extra eiwitrijk ruwvoer te telen zodat je ook in de droge jaren voldoende ruwvoervoorraad hebt.
· Daarnaast houdt ProtaPlus door de penwortels van de klavers de productie langer vol bij droogte.
· Tenslotte verhoogt het mengsel de organische stof in de bodem waardoor de grond in de toekomst langer vocht vasthoudt. Ook een volggewas als mais heeft hierdoor langer de beschikking over bodemvocht waardoor de oogstzekerheid wordt verhoogd.

Razend snel je ruwvoervoorraad op peil

Heb je op korte termijn eiwitrijk ruwvoer nodig? Bijvoorbeeld omdat je weinig ruwvoer hebt? Of heb je juist voldoende ruwvoer maar met lage eiwitgehaltes? Zaai dan ProtaPlus als tussenteelt voor zes tot twaalf maanden. Vervolgens kan je kiezen om het perceel te maaien of in te zetten voor zomerstalvoedering. Voor inzaaien na de graanoogst is ProtaPlus een zeer geschikt gewas. Resultaat: een vruchtbare bodem én meer eiwitrijk ruwvoer in je kuil.

Barenbrug

Een wereld aan mogelijkheden, dat zag Joseph Barenbrug voor zich toen hij in 1904 naar gras keek. Hij initieerde de ontwikkeling van rassen voor verschillende toepassingen, en tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. We ontwikkelen grassen voor verschillende klimaten en toepassingen. Voor het vee hebben we smakelijke en gezond gras met hoge voedingswaarden. Voor parken en tuinen ligt onze focus op fijnbladig en aantrekkelijk groen langzaam groeiend gras. Voor sportvelden hebben we sterk gras. Wat jij nodig hebt, kunnen wij realiseren!

Klanten op de eerste plaats

Klanten helpen bij allerlei soorten uitdagingen was Josephs missie. Als vierde generatie zetten Bastiaan en Frank Barenbrug deze traditie nu voort. Vandaag de dag is de Barenbrug Groep wereldleider op het gebied van het ontwikkelen van gras- en voederoplossingen. Een familiebedrijf in hart en nieren.

Kennis delen, oplossingen creëren

In alle belangrijke klimaatzones beschikken we over onderzoeksfaciliteiten. Met achttien kantoren en 22 locaties voor onderzoek en ontwikkeling staan we in zes continenten en meer dan twintig landen tot jouw beschikking. Onze R&D-experts netwerken en wisselen inzichten uit om precies de juiste oplossing voor jou te ontwikkelen. Onze aanwezigheid op het Zuid-Amerikaanse continent zorgt er bijvoorbeeld voor dat we over een waardevolle bron van tropische grassoorten voor over de hele wereld beschikken. Zuivel producerende landen zoals Nederland en Nieuw-Zeeland profiteren van elkaars inzichten betreffende gezonde en duurzame voederoplossingen.

Koninklijk

In 2004 ontving Barenbrug het predicaat Koninklijk, een onderscheiding die alleen wordt toegekend aan bedrijven met een enorme prestige en groot belang in hun veld, die meer dan honderd jaar bestaan en een duurzame bedrijfsvoering en uitstekende reputatie hebben. Wij zijn trots op onze koninklijke onderscheiding.

Meer over Barenbrug

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin