Doorgaan naar artikel

Eerste ervaringen met Snelle Lente Rogge: veel (eiwit)opbrengst

De toenemende druk van wet- en regelgeving zorgt voor vindingrijkheid.

Klimaatverandering geeft ruimte voor eiwitgewas

Zoals bekend moet dit jaar, als gevolg van regelgeving op zand- en lössgrond en waar geen onderzaai heeft plaats gevonden, veel maïs voor 1 oktober geoogst worden. Vervolgens moet dan een vroege zaai van het vanggewas voor het ‘vangen’ van reststikstof en tegelijkertijd ook voor levering van organische stof zorgen. Snelle Lente Rogge, dat speciaal veredeld is als vanggewas en als producent van droge stof en eiwit, past perfect in het gat in tijd dat ontstaat tussen twee groeiseizoenen van maïs. Bij oogst van maïs gaat het al gauw om 6 maanden. Het veranderende klimaat zorgt er daarnaast voor dat de winters milder worden en daardoor groeizaam blijven. De winter van 2018 op 2019 was daar een aansprekend voorbeeld van.

Kwaliteit vergelijkbaar met gras, maar opbrengst hoger

Door de snelle voorjaarsgroei, wat kenmerkend is voor Snelle Lente Rogge, zijn de percelen Snelle Lente Rogge dit jaar in de tweede en derde week van april gemaaid en geoogst. Dit is in groeistadium 37/39, het zogenoemde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april. Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, lag het ruweiwitpercentage van het verse product tussen 16 en 19%. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Bij een latere oogst neemt door toename van de gewasmassa en daarmee de drogestofopbrengst, het eiwitpercentage af. Ook met het oog op het zaaiklaar maken en het zaaien van de maïs is langer wachten niet wenselijk. De gemeten drogestofopbrengsten lagen tussen 4.000 en 5.000 kilo droge stof per hectare. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kilo eiwit per hectare en bij een marktprijs van € 0,60 per kilo eiwit in een bruto financiële opbrengst van € 500.

Bij het maaien is een maaihoogte van 8 tot 10 centimeter gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Ook zijn liefst zo weinig mogelijk bewerkingen gewenst om het product bij een ideaal drogestofpercentage tussen 30 en 35% te oogsten. De meest toegepaste manieren van oogsten zijn het oprapen en hakselen door een hakselaar met een gangbare graspick-up en het persen en wikkelen in balen.

Snelle zaaibedbereiding na de oogst om geen groeidagen te verliezen

Na de oogst van Snelle Lente Rogge moet zo snel mogelijk begonnen worden met de grondbewerking en zaaibedbereiding voor de zaai van maïs. Dit is enerzijds nodig om geen groeidagen te verliezen en daarmee het groeiseizoen van de maïs ten volle te benutten. Frees daarom het perceel direct of bewerk het met een schijveneg. Vervolgens komt dan het bemesten, ploegen, zaaiklaar maken en zaaien aan de orde. Anderzijds is het belangrijk om zo snel mogelijk na de oogst een grondbewerking uit te voeren om onnodig vochtverlies en daarmee uitdroging van het zaaibed voor maïs te voorkomen.

Omdat na oogst van de Snelle Lente Rogge nauwelijks hergroei en daarmee concurrentie op het vlak van vocht en nutriënten met maïs plaatsvindt, is het doodspuiten van de stoppel niet noodzakelijk. Ook dit is een groot voordeel van het gebruik van Snelle Lente Rogge als vanggewas ten opzichte van andere gangbare vanggewassen.

Snelle Lente Rogge is daarmee geen vanggewas die geld kost, maar een volwaardig gewas tussen twee teelten maïs die juist geld oplevert. Daarmee is de combinatie van, in de korrel tijdig, rijpe maïs en Snelle Lente Rogge een voedergewassenprogramma met de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare. Daarnaast is de combinatie het minst milieubelastend en daarmee het meest duurzaam voor wat betreft nitraat, broeikasgassen, waterverbruik en landgebruik.

Gelet op de vele positieve ervaringen van gebruikers en bezoekers van de afgelopen demodagen is Snelle Lente Rogge de beste combinatie van vanggewas na maïs en eiwitproducent.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin