Doorgaan naar artikel

automatiseren: op naar 9 contactmomenten per koe

Ook melkveebedrijven die focussen op groei, zien steeds vaker de voordelen in van een automatisch melksysteem. Een grote koppel koeien vraagt een andere manier van management. Om die reden heeft Lely een speciaal team opgesteld onder de naam ‘Dairy XL’. Dit team richt zich wereldwijd specifiek op advies en begeleiding van de grotere melkveebedrijven die automatisch melken, of willen gaan melken.

Automatisch melken is niet meer weg te denken uit de melkveehouderij. In Nederland is al meer als 20% van de melkveehouders overgestapt van een traditioneel melksysteem naar automatisch melken. Steeds meer bedrijven met een grotere omvang maken deze keuze.

Frank van der Staak is Farm Management Support (FMS) Specialist binnen Dairy XL. “De Dairy XL aanpak is vaak een langer traject  en speciaal ontworpen voor grotere bedrijven die specifieke wensen en verwachtingen hebben omtrent het managen van hun koppel”, stelt Van der Staakj. “Dankzij de Lely Astronaut melkrobot zijn er veel factoren in grote kuddes die ook kunnen worden gecontroleerd op individueel koe niveau; factoren die niet kunnen worden gecontroleerd in een kudde die wordt gemolken door een conventioneel systeem.”

Waarom een Dairy XL aanpak ?
“De beschikbaarheid en kosten van arbeidskrachten en de voordelen van het  ‘individuele koe management’ bij grotere koppels koeien zijn slechts twee redenen waarom veehouders met grote bedrijven overstappen op een automatisch melksysteem. Daarbij willen deze bedrijven graag geadviseerd en begeleid worden”, aldus van der Staak. De Dairy XL projectgroep realiseert de begeleiding van grote projecten ruim voor, tijdens en na de aanschaf van het automatische melksysteem om samen met de investeerder tot een optimaal resultaat te komen. Van der Staak noemt de volgende belangrijkste aandachtspunten bij de groei van melkveebedrijven:
* Koe comfort: de basis voor een goede productie – levensduur van de koe
* Arbeidsefficiëntie: modern systeem met verschillende sensoren om het bedrijf tot een optimaal management niveau te brengen waardoor arbeidsbesparing gerealiseerd kan worden.
* Groeistrategie: hoe ziet het bedrijf eruit over vijf á tien jaar? Het gehele bedrijf wordt in kaart gebracht qua voederwinning  en mestafzet.
* Lay-Out: een efficiënte lay-out van de stal is de uitkomst van de doelstellingen die de investeerder zelf aandraagt en tot stand komt in samenwerking met de kennis, ervaring en advies van het Dairy XL team.
* Personeelsmanagement: duidelijk communiceren met elkaar over waar de focus (en verantwoordelijkheden) op lig(gen).

Dairy XL principes

Om één man in één minuut een koe op de juiste plek te behandelen is de stal lay-out van wezenlijk belang vertelt van der Staak. “Wij werken met de Dairy XL principes, dit betekent dat de melkveehouder voor elke gezonde koe minimaal 9 contactmomenten heeft per lactatie. Als voorbeeld; voor een bedrijf met 1000 melkkoeien zijn dat gemiddeld al 28 koeien per dag waar iets mee moet gebeuren. Dit vergt een structurele aanpak en management, dit is goed te waarborgen door de tijdwinst en het Lely managementprogramma T4C (Time For Cows) van de Astronaut melkrobots.”

Waarom automatisering juist op grote bedrijven?
Van der Staak: “De XL ondernemer heeft een sterke lange termijn visie. Belangrijk hierbij is de factor arbeid.  Ontwikkelingen  qua lonen en beschikbaarheid van personeel spelen een belangrijke rol. Wij onderscheiden drie soorten XL bedrijven:
1. Bestaande robot bedrijven die groeien
2. Bestaande bedrijven met een traditioneel melksysteem die wil gaan automatiseren
3. Investeerders buiten de sector die een groot melkveebedrijf willen gaan opzetten.

Binnen bestaande bedrijven heeft het merendeel een enorme uitdaging qua arbeid, aangezien dit steeds duurder wordt in de wereld en het lastig is om goed gekwalificeerd personeel te vinden voor eenvoudige posities. Investeerders willen simpelweg een modern bedrijf opzetten die in deze tijd past”, aldus Frank van der Staak.

Het belang van goed management voor de groei van een grote koppel koeien

“Projecten  of veestapels worden opgedeeld in groepen van twee tot drie melkrobots. Op deze wijze creëren we meer overzicht en een gemakkelijke manier om met onze sensoren snel en effectief te werken. Hierdoor worden afwijkingen opgespoord en de betreffende koe in de separatie ruimte gezet zodat de verantwoordelijke persoon haar kan beoordelen en indien nodig kan behandelen.” Van der Staak noemt verder nog dat het type management ook risico’s met zich mee kan brengen. “Eén van deze risico’s bestaat wanneer het aantal melkkoeien groeit, maar de managementstijl niet meegroeit. Tevens bestaat er een gevaar wanneer de ondernemer het doel en wijze waarop dit doel wordt bereikt niet duidelijk communiceert met zijn gehele team. De ondernemer moet niet vergeten de capaciteiten  van zijn eigen mensen te benutten om het doel van het bedrijf te bereiken.”

Meer weten over Dairy XL? Neem contact op met Frank van der Staak, tel.: 0653988371, of mail naar nederland@lely.com

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt het bedrijf oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melkrobots tot verzorgingsproducten, van automatische voersystemen tot stalreinigers. En advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

Meer over Lely

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin