Doorgaan naar artikel

Geef mais een geslaagde start

Nu het moment om maïs te zaaien weer in beeld komt, is het tijd om aandacht te besteden aan de teelt in voorjaar en zomer. Een goed teeltmanagement betaald zich, als de weersomstandigheden meewerken, uit in de vorm van een goede opbrengst en kwaliteit.

Onderstaande aandachtspunten helpen om de teelt in deze jaargetijden verder te optimaliseren.

1. Bijbemesting met kalium voorkomt mogelijke problemen

Een goede kaliumvoorziening vermindert de gevoeligheid voor legering en droogte en is belangrijk voor een goede kolfvorming. Door de mestwetgeving is de bemesting met organische mest en daarmee ook de voorziening in kalium verminderd. Daar komt nog eens bij dat ook de kaliumgehaltes in de mest afgenomen zijn.

Kaliumgebrek in maïs

Kaliumgebrek in maïs

Op basis van een bemestingsbalans voor maïs kan al snel worden geconcludeerd dat kalium de zwakke schakel is in de ‘nutriëntenketting’. Dit moet dan ook aangevuld worden. In welke vorm, hoeveelheid en of er ook sporenelementen meegegeven moeten worden, is afhankelijk van het advies op basis van de bodem- en mestanalyse. Het toepassen van de kalium kan het beste kort voor tot kort na de zaai plaats vinden.

2. Een goed zaaibed geeft een vlottere opwarming en kieming

Voor een snelle beginontwikkeling dient een goede zaaibedbereiding plaats te vinden. Een zaaibedbereiding kan alleen starten wanneer de grond ‘bekwaam’ is. Dan gaat het maken van een goed zaaibed niet ten koste van de structuur van de grond. Ook hiervoor geldt weer dat geduld bewaren en een goede organisatie/planning van de grondbewerkingen een hoop problemen tijdens de groeiperiode kan voorkomen.

Een goed zaaibed zorgt voor een goede water- en luchthuishouding en stimuleert een snelle opwarming van de zaaihorizont. Hierdoor wordt een vlotte kieming van het zaad en een goede beginontwikkeling van het jonge plantje bevorderd. Deze zaaihorizont dient los en kruimeligte worden klaargelegd, de ondergrond zonder verdichtingen.

3. Zaai niet te vroeg en niet te laat

Een te vroege zaai van de maïs geeft kans op een slechte en trage kieming door de te koude grond en kans op schade door nachtvorst begin mei. Een te late zaai geeft eenvoudigweg een korter groeiseizoen en daarmee kans op een gebrekkige afrijping en kwaliteitsproblemen.

Zaai vanaf een voldoende hoge bodemtemperatuur op zaaidiepte

Zaai vanaf een voldoende hoge bodemtemperatuur op zaaidiepte

Het beste zaaitijdstip ligt tussen 20 april en 10 mei en bij een bodemtemperatuur vanaf 10 graden. Als late zaai een bewuste keuze is, bijvoorbeeld bij zaaien na gras, dan moet je daar de rassenkeuze op aanpassen. Het is in dat geval beter om te kiezen voor zeer vroege tot vroege rassen in plaats van middenvroege maïsrassen.

4. Let op de juiste zaaidiepte en zaaiafstand

Het is belangrijk om tijdens het zaaien de zaaidiepte en –afstand in de rij te controleren. Op de zwaardere klei-/leemgrond en met een fijn zaaibed moet een zaaidiepte van 3 tot 4 cm worden nagestreefd. Bij diepere zaai remt de kieming en begingroei door de tragere opwarming van de zaaihorizont.

Bij lichtere (zand/löss)grond geeft een zaaidiepte van 3 tot 4 cm een te groot risico op uitdroging en een slechtere verankering in de grond. Houd daarom op dergelijke grond 5 tot 6 cm als zaaidiepte aan.

Zaai op de juiste diepte en afstandZaai op de juiste diepte en afstand

De zaaiafstand in de rij tussen 2 zaden is afhankelijk van de vroegrijpheidsklasse (FAO) waarin het te zaaien ras valt. Deze tabel hieronder geldt voor de zaai van maïs op 75 cm afstand tussen twee rijen. Dat is op dit moment nog steeds het meest gangbaar. Voor gebruik als korrelmaïs mogen er 5.000 zaden per hectare minder gezaaid worden.


.

5. Gebruik altijd een rijenmeststof, ook op derogatiebedrijven

Het gebruik van een rijenmeststof bij het zaaien van maïs ter bevordering van de beginontwikkeling is zinvol. Stikstof uit een rijenmeststof in de rij toegepast werkt tussen de 1,25 en 1,5 keer beter dan bij een volveldse toepassing. Bij fosfaat is de efficiëntie zelfs het dubbele in vergelijking met breedwerpige toepassing.

In Nederland is op derogatiebedrijven het gebruik van kunstmestfosfaat, dus ook fosfaat in rijenmeststoffen, niet toegestaan. Er zijn verschillende formuleringen en vormen (vast, vloeibaar, fijngranulaten, en met of zonder coating) in de handel voor een juiste op de specifieke situatie afgestemde bemesting op maat. Ook zijn er formuleringen met hulpstoffen verkrijgbaar die de opname van de in de bodem aanwezige fosfaat kunnen verbeteren.

6. Controleer de veldopkomst

De veldopkomst (opkomst van alle gezaaide korrels) is eenvoudig te controleren door willekeurig op een aantal plaatsen in het gezaaide perceel in een rij 13,3 meter uit te passen, het aantal planten over deze afstand te tellen en dit te vermenigvuldigen met 1.000. Als er sprake is van wegval van planten en/of zaden die niet ontkiemt zijn, dan hoeft dat nog geen probleem te zijn zolang het gaat om een ‘regelmatige onregelmatigheid’, het beeld waarbij er hier en daar een plant mist. Ga niet te snel over op overzaai of bijzaai. Dit brengt extra kosten met zich mee en het is niet gezegd dat dit terug verdiend wordt door een hogere opbrengst en/of betere kwaliteit.

Raadpleeg bij twijfel over de veldopkomst uw regionale KWS-adviseur!

Beeld van een goed geslaagde veldopkomst
Beeld van een goed geslaagde veldopkomst

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin