Doorgaan naar artikel

Hoogwaardige genetica via Delta Satelliet

Het bedrijf van Henk van de Westeringh is mooi in balans. Groeien is financieel niet aantrekkelijk, optimaliseren wel. Input van hoogwaardige genetica via Delta Satelliet helpt de veehouder hierbij.

Toen Henk van de Weteringh zo’n vijf jaar geleden een aantal strategische keuzes moest maken voor zijn bedrijf, kwam hij al snel tot de conclusie dat een groeistap geen aantrekkelijke optie was. ‘Ik zou dan op alle fronten moeten investeren en dat zag ik niet zitten’, geeft de 45-jarige veehouder aan. ‘Ik zag bovendien genoeg mogelijkheden om meer rendement te halen uit de bestaande omvang.’ Henk stelde vast dat snelle genetische vooruitgang daar een belangrijke bijdrage aan kon leveren. ‘Zo ontstond het plan om te investeren in de aankoop van embryo’s uit het fokprogramma van CRV’, vertelt de veehouder.

Aantrekkelijke terugkoopregeling

De verkoop was destijds nog niet ondergebracht in het satellietconcept en embryo’s waren relatief duur. Toen Henk later als een van de eersten de vraag kreeg of hij mee wilde doen in het nieuwe Delta Satelliet hoefde hij niet lang na te denken. ‘Ik heb me weliswaar vastgelegd op de afname van veertig embryo’s per jaar – een hele investering – maar de prijs per embryo is aantrekkelijk. En door de terugkoopregeling komt een deel van het geld snel weer terug.’

Topsegment hoornloos

Toen de ondernemer in Delta Satelliet instapte maakte hij meteen de keus om in te zetten op embryo’s uit het  hoornloosfokprogramma. De embryo’s die Henk inzet behoren tot de top van het segment hoornloos binnen roodbont. Op het Betuwse bedrijf lopen inmiddels nakomelingen uit de allerbeste roodbonte koefamilies. Bovendien zijn er al twee stiertjes die in Heteren geboren werden, ingezet als InSire-stier: Delta Megamix (Maicon x Pietje 52 rf) en Delta Potter P (Maddock P x Pietje 52 rf).

Delta-vaarzen aan kop

Ruim vier jaar na aankoop van de eerste embryo’s zijn er nu negen vaarzen met een Delta-achtergrond aan de melk. Ze realiseren een gemiddelde lactatiewaarde van 104 en zijn ingeschreven met 82,4 punten voor algemeen voorkomen. De vijftien vaarzen uit de ‘eigen’ fokkerij laten respectievelijk 94 lactatiewaarde en 80,3 punten aantekenen. Door het verschil van 10 punten lactatiewaarde realiseert Henk met de dieren uit het embryoprogramma dus een 10 procent hogere netto-opbrengst. Dit is alleen al door het verschil in productie een hoger rendement van meer dan 2200 euro. De voorsprong voor de Delta-nakomelingen is goed te verklaren vanuit de erfelijke aanleg. Die is 39 punten NVI, 48 punten Inet en 3 punten totaal exterieur hoger.

Acht jaar voorsprong

Het vliegwiel van de genetische vooruitgang in de veestapel van Henk van de Westeringh draait inmiddels op volle toeren, zoals de verwachtingswaarden van de drachtigheden bewijzen. De Delta- drachten scoren gemiddeld 81 punten NVI hoger dan de drachten van de eigen koeien. Dit betekent, bij een genetische vooruitgang in de populatie van 10 punten NVI per jaar, een voorsprong in de fokkerij van niet minder dan acht jaar.

CRV zoekt satellietbedrijven

CRV heeft ruimte voor nieuwe satellietbedrijven. Bij deelname aan Delta Satelliet ontvangt u jaarlijks minimaal 40 embryo’s uit topdonoren uit het CRV-fokprogramma. De embryo’s kosten 100 euro per stuk, waarbij CRV het recht heeft op koop van de hoogst getypeerde kalveren. Hiervoor worden alle kalveren op kosten van CRV genoomgetest. Gemiddeld wordt één op de vijftien dieren teruggekocht. Een vaarskalf levert 3000 euro op, een stierkalf 1000 euro. De stierkalveren die niet teruggaan, moet u verplicht afvoeren, maar de vaarskalveren zijn voor u. Om als satellietbedrijf te kunnen fungeren moet uw veestapel tankmelkvrij zijn voor ibr, bvd, para, neospora en salmonella of – in geval van ibr en bvd – geënt zijn tegen deze virussen. Meer informatie? Neem dan contact op met een vertegenwoordiger van CRV.

Door deelname aan Delta Satelliet realiseert Henk van de Westeringh in zijn veestapel een forse verhoging van de genetische vooruitgang.

De Steeg Elsje (Goldday x Spencer), product uit het CRV-fokprogramma en reservekampioene vaarzen op de Dairy Fair 2015 in Beesd.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin