Doorgaan naar artikel

Werken aan levensproductie loont

Image partner

Sinds het einde van de quotering en de invoering van fosfaatrechten stijgt het belang van levensproductie. De verschillen tussen bedrijven en tussen koeien zijn groot, maar met management en fokkerij kun je veel bereiken.

Net geen 31.000 kilo melk: afgelopen boekjaar de gemiddelde levensproductie bij afvoer van stamboekkoeien in Nederland. Met ruim 28.500 kilo zitten ook de Vlaamse koeien bijna op dat niveau. De verschillen tussen bedrijven zijn echter aanzienlijk, zo blijkt uit een analyse van Henk van Dijk, medewerker bedrijfsadvies bij Flynth Accountants en Adviseurs. Op basis van de boekhoudcijfers over het jaar 2013 maakte hij een opsplitsing tussen de tien procent bedrijven met hoogste levensproductie en de overige negentig procent. Op de beste bedrijven waren de koeien gemiddeld bijna zeven jaar oud en hadden ze 42.000 kilo melk geproduceerd toen ze het bedrijf verlieten. Voor de overige bedrijven lagen deze cijfers op respectievelijk vijf en een half jaar en 27.500 kilo melk.

Meer saldo per koe

Op de bedrijven met de hoogste levensproductie was het uitstootpercentage van de koeien duidelijk lager dan op de overige bedrijven: 21 tegen 27 procent. Ook werd er gemiddeld minder jongvee opgefokt: 6,4 tegen 7,2 stuks per tien melkkoeien. ‘Veehouders die een hoge levensproductie realiseren hebben gemiddeld meer arbeid beschikbaar en schakelen vaker een loonwerker in’, geeft Henk aan. ‘Bovendien zijn de kosten per liter melk voor diergezondheid en ki op deze bedrijven iets hoger en wordt er duurder krachtvoer gevoerd.’ De tien procent beste bedrijven voor levensproductie blijken uiteindelijk 120 euro per koe meer over te houden door een hogere melkproductie van 500 kilo per dier per jaar. ‘Waarschijnlijk mede door de hogere gemiddelde leeftijd van de veestapel,’ denkt Henk. ‘Oudere koeien geven immers meer melk dan vaarzen.’

Vakmanschap doorslaggevend

Ook Tonnie Vissers, adviseur veestapelmanagement bij CRV, ziet in de praktijk grote verschillen. ‘Ik kom op bedrijven die een hoge levensproductie realiseren in een oude stal, maar zie ook koppels koeien die in een nieuwe stal matig presteren’ zegt hij. Het vakmanschap van de veehouder is volgens hem de doorslaggevende factor. Tonnie: ‘De een grijpt direct in als een koe een keer met haar poot trekt, de ander pas als ze echt kreupel is.’ De hoogte van de gemiddelde levensproductie is deels ook een keuze, zo blijkt uit het verhaal van de adviseur. ‘Veehouders die op dit kengetal goed scoren, geven koeien bijvoorbeeld meer tijd om drachtig te worden. Ze stoppen niet al na vier inseminaties, waardoor een deel van deze koeien alsnog kan afkalven voor een extra lactatie. Een iets langere tussenkalftijd nemen ze daarbij voor lief.’

Bronkhorster Riant, met +627 dagen roodbonte topper voor levensduur

Vooruitgang met fokkerij

Naast management kan ook fokkerij een belangrijke bijdrage leveren aan verhoging van de levensproductie’, vertelt de adviseur. CRV besteedt de laatste jaren in het fokprogramma veel aandacht aan kenmerken die te maken hebben met levensduur en diergezondheid. Genomic selection helpt om daarbij snel genetische vooruitgang te boeken. ‘Veehouders ervaren dat ze met dochters van stieren die goed scoren op Better Life Gezondheid, daadwerkelijk minder problemen hebben,’ merkt de adviseur. Hij is ervan overtuigd dat de fokwaarde levensduur steeds meer toegepast zal worden. ‘De aandacht voor levensduur neemt alleen maar toe.’

Meer weten? Kijk op www.crv4all.nl/levensduur voor meer informatie over het verbeteren van levensduur en levensproductie.

Duurzame bedrijfsvoering door inzicht

CRV ziet de stijgende aandacht voor levensduur terug in de toenemende vraag naar Ovalert en de expertise van vruchtbaarheidsadviseurs. Om veehouders te ondersteunen bij het verhogen van de levensproductie van de veestapel heeft CRV nog meer in huis. Zo is DigiKlauw bijvoorbeeld een goed hulpmiddel om de bedrijfsvoering ten aanzien van klauwgezondheid aan te scherpen. MPR Voeding geeft snel inzicht in de aanwezigheid van slepende melkziekte en pensverzuring op een bedrijf.

 

Delta Regard, met +833 dagen zwartbonte topper voor fokwaarde levensduur

Beheer
WP Admin