Doorgaan naar artikel

Vruchtbaarheidsadvies loont!

Om de veertien dagen staat op donderdagochtend om negen uur Jaap van den Broek, vruchtbaarheidsadviseur van CRV, bij veehouder Martin Verhoef in Bergambacht voor de staldeur. Martin heeft de koeien die gecontroleerd moeten worden, al vastgezet in het voerhek.Jaap heeft aan de hand van onder andere SnelZicht en de vruchtbaarheidskengetallen in VeeManager al studie van de cijfers van het bedrijf gemaakt.Na het werk in de stal bespreken veehouder en adviseur in het kantoor hun bevindingen. Zo brengen ze samen de vruchtbaarheid op het bedrijf op een hoger plan.

Martin realiseerde zich een jaar geleden dat een goede vruchtbaarheid een belangrijke succesfactor zou worden voor het behalen van een hoog rendement per koeplaats na het verdwijnen van de melkquotering. De veehouder was altijd al wel bewust bezig met de vruchtbaarheid van zijn koeien. Maar hij merkte ook dat hij door de alledaagse drukte het overzicht in het koppel van 165 koeien wel eens kwijt raakte. Daarnaast zocht hij een sparring partner om van gedachten te wisselen over zijn management op het gebied van vruchtbaarheid. Jaap blijkt die sparringpartner. ‘Vruchtbaarheidsadvies is meer dan koeien opvoelen en scannen op dracht’, zo geeft de adviseur aan. Hij kijkt naar de cijfers van bijvoorbeeld de MPR, maar ook naar het rantsoen en de conditie van de koeien.

Samen met de veehouder bespreekt de adviseur mogelijke aanpassingen om de vruchtbaarheid op een bedrijf structureel te verbeteren

Inhuren adviseur goede investering

Ruim vier jaar geleden kocht Martin van CRV een Ovalertsysteem om de tochtdetectie te verbeteren. ‘Voorheen had ik ’s nachts natuurlijk geen zicht op de tochtige koeien en ook niet als ze overdag in het land liepen. Ovalert signaleert deze tochten wel’, ervaart de veehouder. De tussenkalftijd ging niet meteen naar beneden. ‘Ik wilde weten wat de oorzaak daarvan was’, vertelt Martin over de aanleiding om zich te verdiepen in de mogelijkheden van vruchtbaarheidsadvies.

‘Inhuren van een vruchtbaarheidsadviseur blijkt een goede investering’, verklaart de ondernemer nu. ‘Sinds ik samen met Jaap kort op het vruchtbaarheidsmanagement zit, is de tussenkalftijd gedaald van 428 naar minder dan 400 dagen. Hierdoor is het gemiddelde aantal dagen dat de veestapel in lactatie is, ook met zo’n dertig dagen gedaald en dat zie ik terug in de gemiddelde dagproductie. Die is nu bijna 30 liter per koe per dag, een jaar geleden was die nog geen 26 liter. Dat zijn cijfers die tellen nu we niet meer begrensd worden door ons quotum.’

Vroeg insemineren loont

De daling van de tussenkalftijd schrijven de veehouder en zijn adviseur toe aan twee factoren. Ten eerste start Martin nu veel eerder met insemineren. Het interval van afkalven tot eerste inseminatie daalde van boven de 90 dagen tot rond de 65 dagen. ‘Een koe die goed produceert, is gezond en kan gewoon drachtig worden’, bevestigt Jaap. ‘Veehouders die vroeg beginnen met insemineren, hebben meestal iets meer rietjes nodig om de koeien drachtig te krijgen, maar het levert bijna altijd een lagere tussenkalftijd op. Economisch is dat veel interessanter dan een iets lager inseminatiegetal.’ Een tweede verklaring voor de daling van de tussenkalftijd is het feit dat dankzij een vast protocol voor vruchtbaarheidsadvies guste koeien niet lang onopgemerkt blijven lopen. Zo staat op het overzicht van de bedrijfsvruchtbaarheid van dit melkveebedrijf op dit moment geen enkele koe die na 150 dagen nog niet is geïnsemineerd.

MEER INFORMATIE

 

BEDRIJFSGEGEVENS MELKVEEBEDRIJF VERHOEF-OUDIJK, BERGAMBACHT

Martin en Arianne Verhoef (beiden 37).
165 melk- en kalfkoeien.
100 stuks jongvee (grotendeels bij opfokker).
80 hectare grasland.
Voorspelde 305 dagenproductie: 4.01 8895 4,14 3,41.
Automatisering: melkrobot in combinatie met melkstal, automatisch voersysteem

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin