Doorgaan naar artikel

Voerefficiëntie verankeren in veestapel met nieuwe fokwaarde

Met de introductie van de nieuwe fokwaarde ‘Besparing voerkosten voor onderhoud’ (BVK) is het mogelijk geworden om te fokken op voerefficiëntie. Veehouders kunnen daarmee voerefficiëntie verankeren in hun veestapel.

Hoogproductieve koeien hebben een hogere voeropname nodig om hun productie te ondersteunen en gezond te pro¬duceren. De ene koe heeft echter een grotere onderhoudsbehoefte dan de andere, en zal dus meer voer opnemen per kilo geproduceerde melk. Op deze voerkosten voor onderhoud kunt u via fokkerij besparen, zonder dat dat ten koste gaat van de productie en de gezondheid. De fokwaarde BVK maakt sinds december 2017 deel uit van de indexdraai en wordt vanaf april 2018 met 5 procent meegewogen in de NVI-formule.

Rekenen met BVK

Via fokkerij is er een kostprijsbesparing tot 2 cent per liter melk mogelijk door het melken van efficiëntere koeien. Hoe hoger de BVK, uitgedrukt in euro’s per lactatie, hoe groter de besparing. Neem bijvoorbeeld de stieren Bonaparte en Solero. In tabel 1 is te zien dat ze voor INET vergelijkbaar zijn. Solero heeft echter een BVK van € 90, terwijl Bonaparte een BVK van € 61 negatief heeft. Daardoor realiseert Solero per lactatie een voordeel van € 163 ten opzichte van Bonaparte, omdat dochters van Solero veel minder voer nodig hebben om dezelfde productie te realiseren.

Verhogen voerefficiëntie

Een eerste stap voor veehouders die de voerefficiëntie van hun veestapel willen verhogen, is het in hun fokdoelen opnemen van een ondergrens voor de fokwaarde BVK. De totale voerefficiëntie gedurende het hele leven van een koe is echter van meer zaken afhankelijk dan alleen de voerkosten voor onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan levensduur, persistentie, laatrijpheid, leeftijd bij afkalven en tussenkalftijd. In het CRV fokkerijgetal Better Life Efficiëntie worden al deze zaken meegewogen, waardoor veehouders in hun fokkerij kunnen sturen op totale voerefficiëntie. Dit is van grote invloed op het uiteindelijke rendement van het melkveebedrijf.

Meer informatie over langer produceren met meer voer leest u op www.crv4all.nl

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin