Doorgaan naar artikel

Vijf tips voor de beste maïsrassenkeuze voor 2017!

Vijf tips voor de beste maïsrassenkeuze voor 2017! partner

Vijf tips voor de beste maïsrassenkeuze voor 2017!

De keuze van het juiste maïsras voor uw bedrijf in 2017 hoeft niet moeilijk te zijn. Zeker als u terugkijkt op een positieve ervaring in het afgelopen seizoen, waardoor de keuze snel gemaakt is.

Behoort u niet tot die groep en zoekt u continu naar verbetering, dan helpen een aantal handige tips u ongetwijfeld om uw keuze ook vlot te maken. Een handig hulpmiddel hierbij is de tool ‘Maïsadvisor’ op de KWS-Maïsmanager App. Via een eenvoudig stappenplan kunt u een keuze maken uit de voor uw bedrijf meest geschikte maïsrassen. Ook op de website www.kws-maismanager.com is deze tool te gebruiken.

Tip 1: Het totaalsaldo uit maïs is bepalend

Het is van het grootste belang voor u als teler om met maïs een zo hoog mogelijk saldo te behalen. Enerzijds door een zo hoog mogelijke ruwvoerefficiëntie en daarmee saldo per koe bij het voeren van maïs. Maar anderzijds moet er ook gestreefd worden naar een zo hoog mogelijke drogestofopbrengst per hectare, dus een zo hoog mogelijk saldo per hectare. Zeker op bedrijven die, om in aanmerking te komen voor derogatie, gedwongen zijn het maïsareaal te beperken, is productie van veel maar ook zeker goed ruwvoer van eigen grond zeer belangrijk. Immers, dat wat op het eigen bedrijf wordt geproduceerd, hoeft niet te worden aangekocht.

 

Kies zoveel mogelijk voor maïsrassen die de hoogst mogelijke drogestofopbrengst per hectare halen. Daar waar van oudsher maïs geteeld wordt, is het heel goed mogelijk om maïsrassen uit de middenvroege groep van de CSAR Aanbevelende rassenlijst snijmaïs te kiezen. Gemiddeld leveren deze maïsrassen 1.300 kilogram drogestof per hectare meer op dan de rassen uit de zeer vroeg tot vroege groep. Omgerekend in verse opbrengst gaat het hier om bijna 4.000 kg maïs per hectare bij 35% drogestof. Laat dit niet liggen en kies daarom doelbewust voor Juvento, Torres of Genialis.

Tip 2: Kies voor een passende vroegrijpheid op basis van de korrel

Laat u leiden door de vroegrijpheid van de korrel als het gaat om de rassenkeuze. Het zetmeel in de korrel is in maïs de (glucogene) energieleverancier en daarom is het zo belangrijk om een ras te kiezen die in het groeiseizoen ook daadwerkelijk kan zorgen voor de maximale zetmeelproductie. Als een bepaald maïsras op basis van het drogestofpercentage totale plant wordt gekenmerkt als vroeg, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat deze ook vroeg is in de korrel. De afrijping in de korrel bepaalt per slot van rekening het oogstmoment en daarom is het zo belangrijk om te kiezen voor een maïsras waarvan bewezen is dat deze vroeg is in de korrel.

Tip 3: Kies voor een ras met de hoogste korrelopbrengst in de door u gekozen vroegrijpheidsklasse

De korrel in maïs bevat het zetmeel. Het zetmeel is de (glucogene) energieleverancier voor melkvee. Daarom is het belangrijk, juist ook voor snijmaïs, om een ras te kiezen met een zo hoog mogelijke korrelopbrengst per hectare. Streeft u naar een zo hoog mogelijke energieconcentratie, dan behoort hoger hakselen, oogsten als MKS of CCM tot de opties. Deze mogelijkheden heeft u niet bij rassen met een lagere korrelopbrengst.

 

Een ander handig hulpmiddel bij het bepalen van de meerwaarde van een KWS-ras t.o.v. referentierassen is de Maïsanalizer®. Middels een 5-tal karakteristieken krijgt u de opbrengsten in droge stof totaal en in korrel, de korrelvroegrijpheid, de mate van restplantgezondheid en de energieconcentratie in beeld. De Maïsanalizer® van de meeste KWS-maïsrassen is te vinden op de website www.kwsbenelux.com of op www.kws-maismanager.com

Tip 4: Stay green als uiting van een gezonde restplant

 

Wanneer een silomaïsras op het goede moment van korrelrijpheid geoogst wordt (= harddeegrijp tot volledig rijp) is een stay greenras duidelijk in het voordeel door de gezonde restplant. Kies daarom voor een stay green ras en niet voor een ras waarvan de restplant bij korrelrijpheid volledig is afgestorven.

Tip 5: Het juiste advies bij de teelt, oogst en opslag van maïs

Het telen van maïs is als gevolg van een veranderende klimatologische omstandigheden en de mestwetgeving steeds meer een uitdaging aan het worden. Zorg ervoor dat u met hulp van uw teeltadviseur de omstandigheden die het succes oftewel het saldo van de teelt bepalen, zo veel als mogelijk onder controle houdt.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin