Doorgaan naar artikel

‘Snelle genetische vooruitgang economisch interessant’

Snelle genetische vooruitgang economisch interessant partner

Snelle genetische vooruitgang economisch interessant

Melkveehouder Henk Verbaarschot ziet het op de stierenkaart en hij ziet het in zijn eigen veestapel. Fokken op basis van merkerfokwaarden zorgt voor een duidelijke versnelling van de genetische vooruitgang. ‘Dankzij merkeronderzoek heb ik de dieren die het best in mijn fokdoel passen eerder en beter in beeld. Zo gaan we harder vooruit.’

Henk Verbaarschot is een kostprijsbewuste boer. ‘Een behoorlijk kostprijsbewuste boer’, corrigeert de 60-jarige veehouder uit het Brabantse Deurne zichzelf. Samen met zijn vrouw Loes heeft hij een intensief melkveebedrijf met 250 melkkoeien en 140 stuks jongvee op 60 hectare grond. ‘We kopen een groot deel van het voer aan. Als je gaat rekenen is de aankoop van krachtvoer of krachtvoervervangers vaak interessanter dan de aankoop van ruwvoer’, stelt de ondernemer. ‘Een behoorlijk aandeel krachtvoer in het rantsoen heeft natuurlijk een positief effect op de melkproductie.’

Meer melk binnen fosfaatquotum

Het actuele rollend jaargemiddelde op het bedrijf bedraagt 10.800 kilo melk met 4,30% vet en 3,65% eiwit. ‘Eind vorig jaar heb ik nog wat rustig gevoerd om buiten de hoogste staffel van de fosfaatexcretie te blijven. Maar dit jaar gaat die rem er af. We streven naar minimaal 11.000 kilo melk met behoud van gehalten. Dat lijkt wel te gaan lukken’, ziet de veehouder. ‘De koeien hebben het genetisch in zich om gemakkelijk veel melk te geven.’

‘Voor intensieve bedrijven zoals het onze is een hoge melkproductie per koe economisch het meest interessant’, vindt Verbaarschot. ‘Dat is altijd al zo geweest maar binnen het fosfaatrechtenstelsel geldt dat nog eens extra.’

Overigens streeft de veehouder naast een hoge melkproductie ook een hoge levensduur na. ‘Hoe minder koeien ik hoef te vervangen, hoe minder jongvee ik hoef op te fokken en hoe meer ruimte er is voor melkkoeien binnen het fosfaatquotum.’

Genoomfokkerij versnelt vooruitgang

Het fokdoel op het bedrijf van Verbaarschot is eenvoudig en consequent. ‘We selecteren op NVI, kilogrammen eiwit en dagen levensduur’, geeft hij aan. ‘Fokkerij moet je simpel houden. Anders ga je niet snel genoeg vooruit’, vindt de veehouder.

Genoomstieren kregen al vroeg kansen op het Brabantse bedrijf. ‘Fokken op basis van merkerfokwaarden is -mits je zorgt voor voldoende spreiding- gewoon heel interessant. Het zorgt voor een forse versnelling van de genetische vooruitgang. Ik zie dat in het actuele stierenaanbod van CRV en ik zie het ook in onze eigen veestapel’, geeft Verbaarschot aan.

Aanvankelijk vond de veehouder de kosten voor merkeronderzoek van zijn eigen dieren nog te hoog. Maar hij stapte enthousiast in toen hij via het project FokkerijData Plus tegen een aantrekkelijk tarief zijn hele veestapel kon laten typeren.

Dieren overzichtelijk op volgorde

‘Dankzij merkeronderzoek heb ik meer betrouwbaar in beeld welke dieren het best passen in mijn fokdoel. Om zo snel mogelijk vooruit te gaan wil ik natuurlijk alleen met de beste dieren verder fokken’, verklaart Verbaarschot. Alle paringen laat hij maken door Stierwijzer, een versimpelde versie van het SAP . Ook hierbij worden de merkerfokwaarden gebruikt als basis.

‘Stierwijzer zet de dieren overzichtelijk op volgorde. De pinken worden voor het grootste deel geïnsemineerd met SiryX-sperma, op minstens 80 procent van de koeien gaat een Belgisch witblauwstier’, legt de melkveehouder uit. Zo worden er op het bedrijf niet meer holstein vaarskalveren geboren dan er nodig zijn, waarbij de veehouder wel een veiligheidsmarge inbouwt om in de kalveren nog te kunnen selecteren. Ook hierbij bewijzen de genoomfokwaarden de kostprijsbewuste boer hun dienst. ‘Als de genetische aanleg van een dier tegenvalt weet ik dat liever direct en niet pas na twee jaar. Dan heb ik al veel geld in de opfok gestoken en moet ik de vaars alsnog voor een klein prijsje weg doen.’

Fokkerij op koers met Fokken op Maat

Van een jong kalfje een fokwaarde bepalen met de betrouwbaarheid van een derdekalfskoe? Het kan met merkeronderzoek aan de hand van erfelijk materiaal uit een haarfollikel of een oorbiopt. Om u te ondersteunen bij de toepassing van merkerfokwaarden heeft CRV het Fokken op Maat ontwikkeld. Via de HerdOptimizer-applicatie, die een belangrijk onderdeel is van Fokken op Maat, houdt u overzicht over de schat aan informatie die via merkeronderzoek beschikbaar komt. Zo volgt u doorlopend of uw fokkerij op koers ligt en werkt u doelgericht aan een veestapel die maximaal bijdraagt aan uw eigen fokdoel.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Fokken op Maat voor uw bedrijf? Kijk dan op www.crv4all.nl/service/fokken-op-maat, neem contact op met uw CRV-veestapeladviseur of bel met de CRV Klantenservice: 088 00 24 440 (Nederland) of 078 15 44 44 (Vlaanderen).

Beheer
WP Admin