Doorgaan naar artikel

Sensordata voor hogere levensproductie

Een gemiddeld bedrijf kan 8.400 euro cashflow winnen als de koeien anderhalf jaar langer produceren en een gemiddelde levensproductie van 50.000 kilo halen. Nieuwe technologie en sensoren kunnen daarbij ondersteunen.

Sensoren leveren enorm veel data op. Data die de melkveehouder verder kunnen helpen. Dat lukt echter niet als deze data versnipperd blijven. Binnen het project Smart Dairy Farming (SDF) komen marktpartijen samen om te kijken hoe ze data het beste kunnen uitwisselen op een manier dat de melkveehouder te allen tijde eigenaar blijft van de verzamelde gegevens. Zeven praktijkbedrijven fungeren als testbedrijf op het gebied van transitiemanagement, vruchtbaarheid en jongveeopfok met nieuwe sensortechnieken en het verzamelen van meer en toegepaste data.

Een zo’n testbedrijf is dat van Martin de Boer in Makkinga. Hij monitort de  laatste tweeënhalf jaar het jongvee intensief. De melkveehouder weegt de kalveren direct na de geboorte en neemt de eerste twee weken twee keer per week de temperatuur op bij de dieren. Daarna gaan de kalveren naar de drinkautomaat, waar een sensor bij elke opname hun gewicht registreert in de weegplaat voor het drinkgedeelte. Ook de wateropname in de kalverhokken wordt opgenomen. Als het jongvee ouder wordt, wordt het twee keer in de maand gewogen in een mobiele weegbox.

Het meten gaat grotendeels automatisch door ingebouwde sensoren. De gegevens die hieruit voortvloeien, voorzien Martin van veel informatie. ‘Meten is weten, dat blijkt steeds weer ‘, zegt hij. ‘Ik heb wel eens gehad dat het grootste dier uit het koppel opeens naar voren kwam als de slechtste groeier. Ik dacht dat de gegevens verkeerd waren, aan het dier was namelijk niets bijzonders te zien. Bij de volgende attentielijst kwam hij weer als slechte groeier naar voren.’ Toen werd duidelijk dat na een omschakeling op een nattere kuil enige dieren kampten met spijsverteringsproblemen. De mest werd iets dunner, maar verder waren er weinig problemen te zien. Toch liepen de dieren dus een groeivertraging op. ‘Voor mij is dit een mooi voorbeeld dat je met moderne hulptechnieken sneller zaken inzichtelijk kunt krijgen en daarop kunt anticiperen’, zegt hij.

Martin de Boer ziet graag dat het project wordt voortgezet, omdat veel nog niet praktijkrijp is. Dat erkent ook Bart Jan Wulfse, die projectleider is van SDF. ‘Uit de resultaten tot nu toe blijkt nog geen concrete verhoging van de levensduur. Wel noemen alle zeven melkveehouders, die samen met ons sensoren testen en data uitwisselen, het project veelbelovend.’ Uitdaging daarbij is onder andere het goed benutten van de overvloed aan beschikbare data.

‘Data moet gedoseerd beschikbaar komen’

CRV is een van de marktpartijen die Smart Dairy Farming (SDF) mee heeft opgezet. Frido Hamoen is manager Innovatie bij CRV en hij stelt te geloven in het delen van data. ‘De kunst is om de grote hoeveelheid data op een werkbare manier voor de veehouder beschikbaar te krijgen.’
‘Met onder andere Ovalert brengen wij zelf ook nieuwe technologie op de markt die data oplevert. Heel veel partijen doen dat ook en dat neemt verder toe. Het is voor iedereen belangrijk dat boeren er voordeel van hebben en niet gek van worden’, stelt Hamoen.
Volgens de innovatiemanager is het daarom erg belangrijk dat data gedoseerd beschikbaar komen voor melkveehouders. ‘We werken hieraan door vanuit SDF samen met meerdere marktpartijen sensoren en dataverzameling op elkaar af te stemmen.’
Voor CRV is het belangrijkste dat de nieuw beschikbare data ook tastbare handvatten opleveren voor de melkveehouders. ‘Wij kunnen op basis daarvan modellen bouwen voor de melkveehouders. Die zijn pas echt wat waard als melkveehouders er blind op kunnen vertrouwen.’
Ook eigen CRV-testbedrijven gaan wellicht als praktijkbedrijf in het SDFprogramma meedraaien. ‘We kijken daar serieus naar, want dat past waarschijnlijk erg goed. CRV gelooft in het verhogen van levensduur met behulp van nieuwe technologie, dus zetten we dit project graag voort.’

 

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin