Doorgaan naar artikel

Pensbestendig vet compenseert energie-arm najaarsgras

Er staat nog redelijk veel gras dat je graag wilt benutten. Toch valt het vaak niet mee de koeien met herfstgras goed op de melk te houden. Het tekort aan energie in najaarsgras kan worden gecompenseerd door het voeren van pensbestendig vet.

Najaarsgras bevat vaak in verhouding veel eiwit, door nalevering van stikstof uit drijfmest en vanuit organische stof in de bodem. Mede door dit hoge eiwitgehalte, valt de voederwaarde op papier niet eens tegen, alleen de productie van de koe vertelt vaak iets anders. Een koe kan alleen iets met eiwit, als er voldoende energie tegenover staat. Er komt dus veel eiwit in de pens, maar de celwanden van najaarsgras zijn wat moeilijker verteerbaar en het suikergehalte is door minder zonlicht ook vaak lager. De hoeveelheid pensenergie valt dus tegen. Hierdoor heeft dit gras een hogere OEB en als er onvoldoende met deze energie wordt gecorrigeerd, zal ook het melkureum gehalte stijgen.

Verzadigd gevoel door hoog vochtgehalte

Het drogestof gehalte van najaarsgras is lager en het gras is ook aan de buitenkant vaak nat door dauw en regen. Vocht neemt in de pens ruimte in en water geeft ook een verzadigd gevoel, waardoor de gewenste drogestof en energie opname achter blijft. Dit heeft een nadelig effect op de melkproductie en de gehaltes. Als koeien door het hogere vochtgehalte minder drogestof opnemen, valt het ook niet altijd mee dit volledig te compenseren met extra krachtvoer. Dit komt omdat we eerder de structuurgrens bereiken als gevolg van een scheve ruwvoer/krachtvoer verhouding.

Extra pensenergie

Op pensniveau is het wenselijk om te sturen op extra pensenergie, zodat het eiwit goed benut wordt, wat positief is voor het melkeiwitgehalte. Zit het aandeel krachtvoer al op zijn maximum, dan is pensbestendig vet een goede manier om de koeien van extra energie te voorzien.

BergaFat F-100

Veel veehouders hebben deze zomer al Bergafat F100 bijgevoerd. Door ook in de herfst pensbestendig vet te blijven voeren, kan dit helpen een herfstdip in de productie te voorkomen zonder dat de penswerking wordt verstoord. Een optimale productie in de stalperiode begint met het voorkomen van de herfstdip. Een goede energievoorziening is niet alleen belangrijk voor de productie, maar ook voor de conditie en vruchtbaarheid van de koeien.

HEALTHY ANIMALS – HIGH PROFITS

Speerstra Feed Ingredients BV is een internationale handelsonderneming en importeur van hoogwaardige ingrediënten voor de diervoedersector. In samenwerking met afnemers, leveranciers en onderzoeksinstituten ontwikkelen wij innovatieve productconcepten.

Wij leveren graag een actieve bijdrage aan gezond vee en een beter rendement voor veehouders. Om dit doel te bereiken werken wij uitsluitend samen met betrouwbare leveranciers en producten, waarvan de werking is bewezen door onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek.

Meer over Speerstra Feed Ingredients

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin