Doorgaan naar artikel

‘Met fokkerij leggen we de basis voor een goed presterende veestapel’

Harrie, Harrald en Henriëtte Helmers zijn ervan overtuigd dat een hoge melkproductie per koe voor hun bedrijf het meest economisch is. Op dit moment tekenen de koeien voor een rollend jaargemiddelde van ruim 12.000 kilo melk en 935 kilo vet en eiwit en de veehouders willen dit verder verhogen. Aan de genetische aanleg van hun dieren zal het niet liggen.

‘Melk is inkomen’, stelt de 61-jarige melkveehouder Harrie Helmers uit Giethoorn onomwonden. ‘We willen ons bedrijf blijven ontwikkelen en daarom streven we ernaar om bedrijfseconomisch bij de beste 25 procent van de veehouders te horen. Een hoge melkproductie per koe is voor ons een middel om dat te realiseren’, legt hij uit.

Naar 1000 kilo vet en eiwit

In maatschap met zijn vrouw Henriëtte en zoon Harrald heeft Helmers een bedrijf met 130 melk- en kalfkoeien en 70 stuks jongvee op 74 hectare. De koeien worden gemolken met twee robots en realiseren op dit moment een rollend jaargemiddelde van 12.269 kilo melk met 4,06% vet en 3,55% eiwit, wat neerkomt op 935 kilo vet en eiwit per jaar. ‘We streven naar een verdere verhoging van de productie per koe tot 1.000 kilo vet en eiwit en daarbij willen we de levensproductie van de koeien verhogen tot gemiddeld 50.000 kilo melk bij afvoer’, maakt de veehouder de ambities concreet.

‘Met fokkerij leggen we de basis voor een goed presterende veestapel’, stelt Helmers. ‘Maar de genetische aanleg komt er natuurlijk pas uit als ook het management en de voeding goed zijn’, voegt hij er gelijk aan toe. Voor dit laatste onderdeel van de bedrijfsvoering vaart de maatschap op de expertise van zoon Harrald. Hij heeft naast het bedrijf een baan als ruwvoerspecialist.

Meer dan 35 jaar SAP

Al meer dan 35 jaar maakt de familie Helmers gebruik van de mogelijkheden van het StierAdviesProgramma (SAP). ‘We hoeven niet zo nodig alles zelf te doen’, verklaart de veehouder. ‘Als je in de fokkerij vooruit wilt, moet je emoties buitenspel zetten’, stelt hij. ‘Het SAP doet dat voor ons. We voeren ons fokdoel in en selecteren de stieren die we willen gebruiken. Het programma doet de rest.’

Sinds twee jaar is de maatschap ook deelnemer aan Fokken op Maat, waarbij van alle vaarskalveren een merkerfokwaarde wordt bepaald. ‘Deze extra informatie helpt ons om gerichter te selecteren in de kalveren die we aanhouden. Daarnaast hebben we hierdoor fokwaarden met een hogere betrouwbaarheid in handen, waardoor het SAP nog betere paringen kan maken’, legt Helmers uit. Om optimaal gebruik te maken van het genetisch potentieel van de veestapel worden de allerhoogste pinken en vaarzen geïnsemineerd met SiryX-sperma. Minstens de helft van de koeien wordt gepaard met een Belgisch witblauwe stier.

SAP-begeleider sparringpartner

CRV-veestapeladviseur en SAP-begeleider Jan Eerden is de sparringpartner van Helmers als het gaat om fokkerij. ‘We houden elkaar scherp’, geeft hij aan. ‘Na iedere indexdraai bekijken we of de stieren die we gebruiken nog in het fokdoel passen en of er nieuwe stieren zijn die we willen benutten’, legt Eerden uit. ‘Daarnaast evalueren we regelmatig samen de cijfers. Zo toetsen we of we nog op de goede weg zitten.’

De genetische vooruitgang in de veestapel van de maatschap Helmers gaat snel, zoals te zien in figuur 1 en figuur 2. Zo hebben de oudere koeien gemiddelde fokwaarden van 101 Inet en 205 dagen levensduur, scoren de tweedekalfskoeien gemiddeld 168 Inet en 229 dagen levensduur en de vaarzen 194 Inet en 218 dagen levensduur. Bij het jongvee is dat al opgelopen tot niet minder dan 302 Inet en 418 dagen levensduur. Hierbij scoren de jonge dieren ook +9% Better Life Efficiëntie en +5% Better Life Gezondheid. In de kalverstal wijzen de veehouder en veestapeladviseur nog even op de topper van dit moment: een Magisterdochter met 363 NVI en 622 Inet. ‘Aan de genetische aanleg zal het niet liggen’, stellen Harrie Helmers en Jan Eerden vast. ‘Laat die extra melk maar komen’, reageert de veehouder. ‘De tank is nog groot genoeg.’


Perfecte match voor een perfecte veestapel

Met fokkerij legt u de basis voor de prestaties van uw veestapel in de toekomst. U wilt koeien fokken die passen bij uw eigen bedrijfsomstandigheden en toekomstplannen. Fokkerij lijkt soms wel een puzzel. Het StierAdviesProgramma (SAP) helpt u bij het vinden van de juiste stukjes: het bepalen van een eigen fokdoel, het selecteren van de best passende stieren en het maken van paringen. Met Fokken op Maat krijgt u inzicht in de genetische aanleg van uw vrouwelijke dieren. De aanleg geeft een betrouwbaar beeld van wat het dier later gaat presteren en welke paring u kunt maken om betere nakomelingen te krijgen.

Bent u nieuwsgierig naar wat het StierAdviesProgramma of Fokken op Maat voor uw bedrijf zouden kunnen betekenen? Kijk dan op www.crv4all.nl, neem contact op met uw CRV-veestapeladviseur of bel met de CRV Klantenservice: 088 00 24 440 (Nederland) of 078 15 44 44 (Vlaanderen).

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin