Doorgaan naar artikel

Met CRV Mineraal regelt u het allemaal

Met CRV Mineraal regelt u het allemaal

Met CRV Mineraal regelt u het allemaal

Direct inzicht met het rekenmodel Grondgebondenheid in CRV Mineraal. Simuleer met cijfers verschillende (groei)situaties en zie direct wat dit voor u betekent.

Met CRV Mineraal hebt u een perfecte tool om aan uw verplichtingen rond de mestboekhouding te voldoen, een instrument bovendien dat inspeelt op de actuele veranderingen. Het rekenmodel Grondgebondenheid dat nu is ingebouwd is daar een sprekend voorbeeld van.

De kracht van het rekenmodel Grondgebondenheid: u krijgt direct voorgerekend welk percentage van uw fosfaatoverschot u op basis van de huidige situatie mag verwerken, of hoeveel extra plaatsingsruimte voor fosfaat er nodig is in de vorm van extra grond. En de gegevens die u al in CRV Mineraal had ingevoerd? Die worden meegenomen in het scherm Grondgebondenheid.

Mogelijkheid tot simuleren

Bedrijfssituaties kunnen veranderen. Daarom is het handig dat u binnen CRV Mineraal alternatieven kunt simuleren. Zo ontdekt u in het bemestingsplan over 2016 spelenderwijs wat de gevolgen van uw keuzes zijn voor het bouwplan, dieraantallen of de productie.

En het rekenmodel grondgebondenheid biedt u binnenkort nog meer opties. Handig als u snel inzicht wilt hebben in de consequenties van diverse situaties. Denk aan de grootte van uw veestapel of de aan- en verkoop van grond. Wilt u een eventueel BEX-voordeel doorrekenen ten opzichte van de forfaitaire normen waar het rekenmodel nu mee werkt? Ook dat is geen probleem.

Als melkveehouder kunt nu al gebruikmaken van het nieuwe rekenmodel. Binnenkort komt dit, tegelijk met de mogelijkheid tot simulatie, ook voor jongveeopfokkers beschikbaar.

Met CRV Mineraal regelt u het allemaal

> Probeer nu zelf het rekenmodel Grondgebondenheid uit

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin