Doorgaan naar artikel

Met behoud van rendement van 80 naar 400 koeien

Binnen een jaar groeide de veestapel van de familie Dreessen in Koudekerke van ruim 80 naar bijna 400 koeien. De groeisprong verliep niet zonder slag of stoot, maar mede dankzij Ovalert en begeleiding van CRV bleef de vruchtbaarheid op peil. Met een doordacht fokkerijprogramma gaat de genetische aanleg van de diverse veestapel nu ook met sprongen vooruit.

Niets leek een groeisprong voor het melkveebedrijf van de familie Dreessen in het Zeeuwse Koudekerke in 2015 in de weg te staan. De veelzijdige ondernemers ‒ naast een melkveebedrijf exploiteren ze onder andere een minicamping en een grootschalige zorgboerderij ‒ zagen in de afschaffing van de melkquotering een uitgelezen kans om meer koeien te gaan melken. Zelf beschikken ze over zo’n 100 hectare grond en de afzet van mest is in de akkerbouwstreek geen enkel probleem.

“Groeien in kleine stappen zagen we niet zitten. Tijdens de ontwikkeling van de zorgboerderij hebben we geleerd dat je dan een keer vastloopt met arbeid”, verklaart Peter Dreessen (53) de ambitie om in korte tijd te willen groeien van 80 naar 400 koeien. “Bij een dergelijke omvang kunnen we het melken volledig uitbesteden en houden we zelf tijd over voor de verzorging van het vee en het management van het bedrijf”, verwoordt de veehouder de gedachtegang achter deze beslissing.

Met de aankoop van zo’n 300 vaarskalveren en de bouw van een stal voor 300 koeien legden de ondernemers de basis voor het realiseren van de forse uitbreiding. In de loop van het jaar 2015 werd deze concreet, toen de melkveestapel met tientallen vaarzen per maand groeide.

Manon Dreessen: ‘We kijken nooit naar tochtige koeien, omdat we zeker weten dat Ovalert alle tochtigheden oppikt’

Toch een grote melkstal

Tot de fosfaatwet een stokje leek te steken voor de plannen. Uiteindelijk pakte deze voor de familie Dreessen echter niet ongunstig uit. “Op de peildatum van 2 juli 2015 hadden we al zo’n 300 dieren aan de melk en er liep nog een groot koppel hoogdrachtige vaarzen”, vertelt Peter. “Daarnaast hebben we nog fosfaatrechten aangekocht, zodat we nu ongeveer 370 koeien kunnen melken”, legt hij uit.

Inmiddels zijn ook zoon Sebastiaan (25) en dochter Manon (24) toegetreden tot het bedrijf. Zij hebben beiden daarnaast een fulltime baan. De dagelijkse bedrijfsleiding is voorlopig dan ook nog in handen van Peter en zijn vrouw Marjan.

“De groeisprong is niet zonder slag of stoot verlopen”, vertelt Manon. Zo werden de veehouders geconfronteerd met schaarste aan goede melkers. “We hadden het plan om te blijven werken in de 2×14 zij-aan-zijmelkstal. Maar bij gebrek aan melkers moesten we veel melkbeurten zelf invullen. Dat legde een grote druk op onze eigen arbeid”, geeft ze een voorbeeld. “We hebben daarom besloten toch te investeren in een grote draaimelkstal, zodat het melken nu veel minder tijd vraagt.”

Niets over het hoofd gezien

De familie Dreessen realiseerde zich bij het maken van de plannen direct dat de kwaliteit van het veestapelmanagement bepalend zou zijn voor het rendement uit de ingezette schaalvergroting. Kees Pols, hun veestapeladviseur van CRV, dacht mee over een plan van aanpak. Zo investeerden de veehouders in de aanschaf van Ovalert. Het systeem signaleert niet alleen tochtigheid, maar meet ook herkauwactiviteit. “Hiermee krijgen we individuele koeien met gezondheidsproblemen direct in beeld en we gebruiken de informatie op koppelniveau om zo nodig het rantsoen bij te stellen”, vertelt Manon.

In de periode dat ze nog in Wageningen studeerde, kon ze, dankzij Ovalert, het insemineren van de dieren op afstand organiseren. “Er wordt op het bedrijf nooit naar tochtige koeien gekeken”, legt ze uit. “We vertrouwen volledig op Ovalert, want we weten zeker dat het systeem alle tochtigheden oppikt.”

Naast Ovalert levert de intensieve begeleiding van een vruchtbaarheidsadviseur van CRV een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een tussenkalftijd van 390 tot 400 dagen. Tweewekelijks worden attentiekoeien gecontroleerd en drachtigheden gescand. “Zo zitten we er kort op en weten we zeker dat we, ondanks de koppelgrootte, niets over het hoofd zien”, legt de veehoudster uit.

Variatie in genetica

Door de diverse genetische achtergrond van de aangekochte kalveren is de variatie in de veestapel van de familie Dreessen nu groot. “We voeren alle koeien hetzelfde tmr-rantsoen, dat we in de melkstal voor individuele dieren nog beperkt kunnen bijsturen met maximaal 3 kilo krachtvoer per dag. We hebben koeien die op dit rantsoen met gemak 12.000 kilo melk in 305 dagen produceren, maar er zijn er ook die met moeite de 8.000 kilo halen. Dit verschil moet wel toe te schrijven zijn aan het verschil in genetische aanleg. De productieomstandigheden zijn immers voor alle dieren gelijk”, stelt Manon met overtuiging.

Met het voorbeeld illustreert de veehoudster de waarde van fokkerij. “We willen de efficiëntie van de melkproductie de komende jaren verbeteren, onder andere via een verhoging van de gemiddelde melkproductie, die nu rond 9.000 kilo melk met 4,50% vet en 3,50% eiwit ligt”, legt Manon uit.

Delta Satelliet geeft impuls

“We hebben zelfredzame koeien nodig die probleemloos veel melk kunnen produceren”, geeft de veehoudster een samenvatting van het fokdoel. Samen met de veestapeladviseur van CRV hebben de ondernemers een fokkerijplan uitgestippeld om aan dit fokdoel te werken. Van alle kalveren laten ze een merkerfokwaarde bepalen, die onder andere wordt gebruikt als basis voor het maken van paringen met het StierAdviesProgramma. De pinken die het best passen in het fokdoel worden geïnsemineerd met gesekst sperma en zo’n 70% van de koeien kalft van een witblauwe stier. “Op deze manier benutten we de genetische potentie van onze dieren maximaal”, legt Manon uit.

Om een extra impuls te geven aan de kwaliteit van de veestapel fungeert het bedrijf van de familie Dreessen bovendien als Satelliet-bedrijf voor het fokprogramma van CRV. De allerhoogste dieren koopt CRV terug. Zo zag de topstier Delta Jacuzzi hier het levenslicht. De overige vaarskalveren blijven echter eigendom van de veehouders. ‘We hebben destijds kalveren van veel verschillende bedrijven gekocht en ervaren dat dit risico’s met zich meebrengt. Met de aankoop van Delta Satelliet-embryo’s lopen we dit risico niet’, legt Manon uit. ‘Maar we maken wel grote stappen vooruit in genetische aanleg.’

Perfecte match voor een perfecte veestapel

Met fokkerij legt u de basis voor de prestaties van uw veestapel in de toekomst. U wilt koeien fokken die passen bij uw eigen bedrijfsomstandigheden en toekomstplannen.
Fokkerij lijkt soms wel een puzzel. Het StierAdviesProgramma (SAP) helpt u bij het vinden van de juiste stukjes door het maken van de juiste paringen. Met Fokken op Maat krijgt u inzicht in de genetische aanleg van uw vrouwelijke dieren. De inzet van embryo’s en het gebruik van gesekst sperma zorgen ervoor dat u de genetische vooruitgang op uw bedrijf versnelt.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin