Doorgaan naar artikel

Levend BVD-vaccin – Beter Voor Dagproductie?

Een keer vaccineren van melkkoeien levert €63 extra opbrengsten per lactatie door tot 1,8 kilo melk per dag hogere productie dan niet gevaccineerde dieren in hetzelfde koppel. Dat toont een groot onderzoek op Europese melkveebedrijven.

Dat BVD negatieve effecten heeft op de gezondheid en het welzijn van rundvee en op het bedrijfsresultaat is bij veehouders bekend. Het veroorzaakt duidelijk zichtbare symptomen bij een acute uitbraak, vaak op BVD vrije bedrijven. Op bedrijven waar de meeste dieren antistoffen tegen BVD hebben, zijn er meestal geen zichtbare ziekteverschijnselen, maar kan er toch een negatief effect op het bedrijfsresultaat zijn.

Direct en indirect effect van BVD

BVD heeft zowel een direct als indirect effect op de melkproductie. Directe effecten zijn er als dieren ziek zijn. Het indirecte effect wordt veroorzaakt door een verminderde werking van het afweersysteem, verandering van het energiegebruik ten behoeve van het immuunsysteem, een afgenomen eetlust en voeropname. Dit leidt weer tot een toegenomen kans op andere ziekten, een slechtere vruchtbaarheid, een langere tussenkalftijd, verminderde groei en vervroegde afvoer. Met als gevolg minder melk.

BVD-vaccinatie leidt tot hogere melkproductie

Recent is er een groot onderzoek gedaan op 4 melkveebedrijven in Engeland, Italië en Frankrijk. In totaal ging het om bijna 1500 melkkoeien. Op alle bedrijven ging het BVD-virus nog rond. De helft van de koeien werd gevaccineerd met een levend BVD-vaccin, Bovela®. De studie werd gedaan om te kijken of BVD-vaccinatie problemen door BVD kan voorkomen en er werd gekeken naar de effecten op de melkgift.

Van alle koeien werd een jaar lang de melkproductie per dag bijgehouden. De belangrijkste resultaten van het onderzoek:
• De gevaccineerde koeien gaven meer melk dan de niet-gevaccineerde dieren op hetzelfde bedrijf
• De gevaccineerde koeien gaven tot wel 1,8 liter meer melk per dag
• Dit zorgt voor een extra opbrengst tot €63,- per koe per lactatie

Zinvolle investering

Dit onderzoek laat zien dat koeien die gevaccineerd zijn met het BVD-vaccin Bovela® meer melk produceren. Ook op bedrijven die al BVD vrij zijn of aan een BVD-programma deelnemen, kan tegen BVD gevaccineerd worden. Het helpt om uw dieren te beschermen en nieuwe BVD uitbraken te voorkomen. Een zinvolle investering die helpt om ziekte en productieverliezen te voorkomen. Vraag uw dierenarts naar Bovela.

Boehringer Ingelheim is het op één na grootste diergeneesmiddelenbedrijf ter wereld. Wereldwijd zijn wij gevestigd in 99 landen en telt onze Animal Health divisie 10.000 medewerkers.

Onze aandacht gaat uit naar de vijf sectoren: rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, gezelschapsdieren en paarden. Wij streven ernaar onze klanten nog beter in staat te stellen om de diergezondheid te verbeteren, want als dieren gezond zijn, zijn mensen ook gezonder.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv.

Meer over Boehringer Ingelheim

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin