Doorgaan naar artikel

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’: Effectieve en veilige zaadbehandeling voor maïs

Foto: KWS partner

Foto: KWS

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’ combineert INITIO, dat zorgt voor een vlotte kieming en jeugdontwikkeling, met een nieuw vogelbeschermingsmiddel.

Dit vogelbeschermingsmiddel geeft een bittere smaak aan het zaad en jonge planten, waardoor vogels het niet oppikken. Daarnaast is het voor de gebruiker veiliger, omdat met een minder schadelijke zaadbehandeling wordt gewerkt.

Onderzoek aan de basis van introductie

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’ is uitgebreid en succesvol getest op 250 proefvelden. De combinatie bestaat niet uit gewasbeschermingsmiddelen, maar uit stoffen die door de plant worden opgenomen. Deze stoffen zorgen voor een bittere smaak van zaad en kiemplantje. Daardoor laten de vogels de zaden en kiemplanten links liggen.

Veilig en gebruiksvriendelijk

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’ is absoluut veilig en gebruiksvriendelijk voor de mensen die met het maïszaad werken, zoals loonwerkers. Zij worden maximaal beschermd omdat gewasbeschermingsmiddelen in INITIO Bird Protect ‘Next Generation’ ontbreken.

Maïszaad voorzien van nieuwe behandeling

Wie al eerder dit seizoen maïszaad met de bestaande INITIO Bird Protect heeft besteld, krijgt deze ook uitgeleverd. Daarnaast zijn er al tienduizend zakken maïszaad voorzien van de nieuwe behandeling.

Demovelden voor brede introductie

Op 25 locaties in de Benelux worden dit seizoen demovelden ingezaaid met maïsrassen met alleen een standaardbehandeling, de huidige INITIO Bird Protect en de INITIO Bird Protect ‘Next Generation’-versie. Zo kunnen telers in mei en juni zelf met eigen ogen het resultaat bekijken.

De nieuwe INITIO Bird Protect ‘Next Generation’ is per direct te bestellen en op korte termijn leverbaar voor de rassen Giulio, Papageno, Megusto, Benedictio, Genialis, Haiko en Camillo.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze nieuwe innovatieve maïszaadbehandeling? Neem dan contact op met uw KWS-adviseur

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin