Doorgaan naar artikel

Ga voor voederwaardeopbrengst en oogstzekerheid

Ga voor voederwaardeopbrengst en oogstzekerheid partner

Ga voor voederwaardeopbrengst en oogstzekerheid

Het is nu weer tijd om na te denken over de maisrassenkeuze. Dit hoeft niet moeilijk te zijn en niet veel tijd te kosten. Zeker wanneer u terugkijkt op een positieve ervaring in het afgelopen seizoen, is de keuze vaak snel gemaakt. Door een grote inzet en bijbehorende investeringen in veredeling gaat de vooruitgang vlot en is het al heel snel lonend om toch te kiezen voor een nieuwer maisras.

Een aantal tips helpen u om de maisrassenkeuze te maken. Een handig hulpmiddel hierbij is de tool ‘Maïsadvisor’ op de KWS-Maïsmanager App. Via een eenvoudig stappenplan kunt u een keuze maken uit de voor uw bedrijf meest geschikte maïsrassen. Ook op de website www.kws-maismanager.com is deze tool te gebruiken.

Tip 1: Het totaalsaldo uit maïs is bepalend

Het is van het grootste belang voor u als teler om met maïs een zo hoog mogelijk saldo te behalen. Enerzijds door een zo hoog mogelijke ruwvoerefficiëntie en daarmee saldo per koe bij het voeren van maïs. Maar anderzijds moet er ook gestreefd worden naar een zo hoog mogelijke voederwaardeopbrengst per hectare, dus een zo hoog mogelijk saldo per hectare. Zeker op bedrijven die, om in aanmerking te komen voor derogatie, gedwongen zijn het maïsareaal te beperken, is productie van veel maar ook zeker goed ruwvoer van eigen grond zeer belangrijk. Immers, dat wat op het eigen bedrijf wordt geproduceerd, hoeft niet te worden aangekocht. Kies zoveel mogelijk voor maïsrassen die de hoogst mogelijke drogestof- en voederwaardeopbrengst per hectare halen.

Tip 2: Kies voor een passende vroegrijpheid

Laat u leiden door de vroegrijpheid van de korrel als het gaat om de rassenkeuze. Het zetmeel in de korrel is in maïs de (glucogene) energieleverancier en daarom is het zo belangrijk om een ras te kiezen die in het groeiseizoen ook daadwerkelijk kan zorgen voor de maximale voederwaaropbrengst. Als een bepaald maïsras op basis van het drogestofpercentage totale plant wordt gekenmerkt als vroeg, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat deze ook vroeg is in de korrel. De afrijping in de korrel bepaalt per slot van rekening het oogstmoment en daarom is het zo belangrijk om te kiezen voor een maïsras waarvan bewezen is dat deze vroeg is in de korrel. Juist dat is ook de reden dat de maisrassen Genialis en Benedictio zowel vermeld staan op de Aanbevelende rassenlijst korrelmais en snijmais. Rassen waarvan op basis van korrelopbrengstproeven bewezen is dat deze vroeg zijn in de korrel passen ook perfect binnen de aanvullende voorwaarden van het 6e Actieplan Nitraatrichtlijn. Om een vanggewas goed te laten slagen, waardoor overtollige reststikstof kan worden ‘opgevangen’, moet de mais tijdig geoogst worden.

Tip 3: Kies voor een ras met de hoogste voederwaardeopbrengst

De korrel in maïs bevat het zetmeel. Het zetmeel is de (glucogene) energieleverancier voor melkvee. Daarom is het belangrijk, juist ook voor snijmaïs, om een ras te kiezen met een zo hoog mogelijke voederwaardeopbrengst (= korrelopbrengst) per hectare. Streeft u naar een zo hoog mogelijke energieconcentratie, dan behoort hoger hakselen, oogsten als MKS of CCM tot de opties. Deze mogelijkheden heeft u niet bij rassen met een lagere voederwaardeopbrengst.

Een ander handig hulpmiddel bij het bepalen van de meerwaarde van een KWS-ras t.o.v. referentierassen is de Maïsanalizer®.

Middels een 5-tal karakteristieken krijgt u de opbrengsten in droge stof totaal en in korrel, de korrelvroegrijpheid, de mate van restplantgezondheid en de energieconcentratie in beeld. De Maïsanalizer® van de meeste KWS-maïsrassen is te vinden op de website www.kwsbenelux.com of op www.kws-maismanager.com.

Tip 4: Kies voor oogstzekerheid

Wanneer een silomaïsras op het goede moment van korrelrijpheid geoogst wordt (= harddeegrijp tot volledig rijp) is een stay green ras duidelijk in het voordeel door de gezonde restplant. Kies daarom voor een stay green ras en niet voor een ras waarvan de restplant bij korrelrijpheid volledig is afgestorven.

Tip 5: Het juiste advies bij de teelt, oogst en opslag van maïs

Het telen van maïs is als gevolg van een veranderende klimatologische omstandigheden en de mestwetgeving steeds meer een uitdaging aan het worden. Zorg ervoor dat u met hulp van uw teeltadviseur de omstandigheden die het succes oftewel het saldo van de teelt bepalen, zo veel als mogelijk onder controle houdt.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin