Doorgaan naar artikel

FosfaatPlanner helpt sturen op fosfaat

voergang stal van Rob Boerkamp uit Olst partner

voergang stal van Rob Boerkamp uit Olst

CRV introduceerde eind november de FosfaatPlanner. Een nieuwe online tool ontwikkeld in samenwerking met FrieslandCampina. Dit nieuwe sturingsinstrument brengt voor melkveehouders de fosfaatsituatie van hun bedrijf in beeld voor de komende twaalf maanden. Hierdoor kunnen zij de fosfaatproductie beter plannen binnen de gestelde grenzen.

De fosfaatsituatie is bijzonder actueel bij melkveehouders. Een week na de introductie hadden al meer dan 4500 melkveehouders gebruikgemaakt van de FosfaatPlanner. Vanaf 1 januari 2018 heeft namelijk ieder melkveebedrijf te maken met het stelsel van fosfaatrechten. Elke melkveehouder staat dan voor de uitdaging om op jaarbasis de melkveestapel en de totale melkproductie per koe af te stemmen op de fosfaatproductieruimte. De FosfaatPlanner biedt veehouders doorlopend inzicht in de gevolgen die het stelsel van fosfaatrechten heeft voor hun melkveebedrijf.

Fosfaatproductie niet constant

Melkveehouders hebben gedurende het jaar te maken met een aantal factoren die de fosfaatproductie kunnen beïnvloeden. De belangrijkste factoren zijn: de omvang van de melkveestapel, inclusief jongvee, en de melkproductie per koe. De FosfaatPlanner houdt hier rekening mee en laat twaalf maanden vooruit zien hoe de fosfaatproductie per maand eruit gaat zien. Daarbij is af te lezen of er sprake is van een te verwachten overschrijding of onderschrijding van de jaarlijkse fosfaatproductieruimte.

Al vooraf ingevuld

De FosfaatPlanner maakt onder meer gebruik van dieraantallen, melkproductie- en vruchtbaarheidsgegevens én de door de veehouder verwachte aan- en afvoer van dieren. In de FosfaatPlanner wordt deze informatie vooraf ingevuld en gedurende het jaar steeds aangepast. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van rekenmodellen die al in omloop zijn. Daarbij moet deze informatie handmatig worden ingevoerd.

Voor alle melkveehouders

Via www.fosfaatplanner.nl kunnen veehouders direct toegang krijgen tot de FosfaatPlanner. Gebruikers van CRV Mineraal treffen op het dashboard van CRV Mineraal een knop aan waarmee zij toegang hebben tot de FosfaatPlanner. Om het gebruik van de FosfaatPlanner te stimuleren, neemt FrieslandCampina voor het eerste jaar de kosten voor haar leden op zich. Zo kunnen deze veehouders de FosfaatPlanner in 2018 kosteloos gebruiken.

Het gebruik van de FosfaatPlanner is op vrijwillige basis. De data zijn vertrouwelijk en worden niet op individueel bedrijfsniveau gedeeld met FrieslandCampina of derden. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens vindt er tussen FrieslandCampina en CRV geen uitwisseling plaats van persoons- en/of bedrijfsgegevens.

Beheer
WP Admin