Doorgaan naar artikel

Een verkoudheid komt nooit alleen

Een verkoudheid of luchtwegklachten komen nooit alleen, ook niet bij kalveren. Vaak zijn er meerdere oorzaken en verwekkers aan te wijzen en worden meerdere dieren tegelijk ziek. Naast de huisvesting, biestmanagement en de algehele weerstand van het kalf, spelen de ziekteverwekkers een belangrijke rol. Welke kiemen zijn aanwezig en in welke mate?

Als er dieren met luchtwegklachten zijn wordt er vaak diagnostiek door de dierenarts gedaan. Dit kunnen longspoelingen of neusswabs zijn en/of bloedjes die worden afgenomen. En in het ergste geval kunnen er dieren voor sectie worden ingestuurd.

Vaak meerdere verwekkers

Ziekteverwekkers werken vaak samen. Bij het onderzoeken van dieren met luchtwegproblemen worden meestal meerdere pathogenen aangetoond. Virussen staan bekend “als weg voorbereiders” voor bacteriën. Dit blijkt ook uit de resultaten van 271 inzendingen (via Boehringer Ingelheim) in 2022 van rundvee in Nederland, genomen op melkvee- en vleeskalverbedrijven.

Bijna een kwart van de bloedmonsters was positief op antistoffen tegen 2 of meer virussen en bacteriën. Opvallend was dat 13% van de monsters alleen positief was voor pinkengriepvirus (BRSV). Bij 9% was sprake van BRSV in combinatie met P13. Overall was er dus in 22% van de gevallen sprake van pinkengriep. Ook bij een aantal volwassen melkkoeien werd in het najaar pinkengriep aangetoond.

Longspoelingen en neusswabs werden vooral in het najaar en de winter ingestuurd. Ook hier werden vaak verschillende verwekkers in hetzelfde monster aangetoond.

Overall werden in 96% van alle inzendingen Mycoplasma species aangetoond. Voor de virale verwekkers BRSV en coronavirus waren 27% en 51% van de inzendingen positief. Mannheimia heamolytica en Pasteurella werden in ongeveer 40% van de inzendingen aangetoond.

Aanleiding om te gaan vaccineren

Voor een deel van de bedrijven waren de resultaten aanleiding om de kalveren en het jongvee te gaan vaccineren tegen pinkengriep (BRSV) en Mannheimia. In een aantal gevallen werd ook besloten om volwassen melkkoeien te vaccineren. Omdat er sprake van Mannheimia was en met name in het najaar werd er op een aantal bedrijven ook BRSV bij volwassen koeien aangetoond. Ook op uw bedrijf kan het mogelijk zinvol zijn om te gaan vaccineren tegen pinkengriep en andere verwekkers van luchtwegproblemen. Boehringer Ingelheim heeft hiervoor de Bovalto vaccins beschikbaar.

Boehringer Ingelheim is het op één na grootste diergeneesmiddelenbedrijf ter wereld. Wereldwijd zijn wij gevestigd in 99 landen en telt onze Animal Health divisie 10.000 medewerkers.

Onze aandacht gaat uit naar de vijf sectoren: rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, gezelschapsdieren en paarden. Wij streven ernaar onze klanten nog beter in staat te stellen om de diergezondheid te verbeteren, want als dieren gezond zijn, zijn mensen ook gezonder.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv.

Meer over Boehringer Ingelheim

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin